technika szinonimái

főnév
 • gyártásmód, technológia
 • eljárás, mód, módszer, kezelés, kézügyesség, gyakorlat, készség, rendszer, szisztéma, művelet, fogás, tudás, ismeret
 • gépezet, mechanizmus, felszerelés, berendezés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiég

ige
 • elég, elfogy, elhasználódik
 • kialszik
 • kihűl
 • kilyukad, tönkremegy
 • kivágódik, kicsapódik, kiolvad, kimegy
 • megsemmisül, porig ég, a tűz martaléka lesz
 • (növény): kiszárad, kisül, kiperzselődik, elszárad, elsül (tájnyelvi)
 • elfásul, közönyös lesz
 • kiapad, kivész

ráerősít

ige
 • felerősít, odaerősít, odarögzít, rögzít, odaköt, ráköt, rákötöz, rászorít, rákapcsol, odakapcsol, hozzáerősít, hozzákötöz, fixál(valamit valamiről)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a technika szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tamburin

főnév
 • csörgődob
 • hímzőkeret

szektariánus

főnév
 • szektás (régies), szektárius (idegen)
 • vakbuzgó, dogmatikus, elhajló, elvakult, rajongó (régies)

számbeli

melléknév
 • számszerű, szám szerinti, numerikus (szaknyelvi), számokból álló, szám szerint való

sámfa

főnév
 • kaptafa, kapta (régies)
 • ráma

társalgó II.

főnév
 • szalon, hall, fogadószoba
 • előcsarnok

tódul

ige
 • özönlik, nyomul, tolul, árad, áramlik, hömpölyög, csődül, zúdul, dől, tolódik (régies), sereglik, (vér) szökell

rácsavar

ige
 • ráerősít, ráteker, ráfordít, elforgat, rácsavarint (bizalmas)
 • rácsavaroz, odacsavaroz, rásrófol, felcsavaroz
 • felteker, rágombolyít, rácsévél, rátekercsel, felsodor, felgöngyöl

prognózis

főnév
 • előrejelzés, jóslat, jövendölés, előrelátás, előérzet, sejtés, előirányzat

mily, milyen

névmás
 • minő, mely, miféle, micsoda, micsodás, de
 • amilyen

ravaszság

főnév
 • furfang, fortély, csalafintaság, góbéság, fondorlat, fondorlatosság, ördöngösség, körmönfontság, álnokság, fifika (bizalmas), finesz (bizalmas), gógyi (szleng), huncutság, turpisság, rafinéria (választékos), suskus (bizalmas), trükk, praktika, csel, cselfogás, csempesség (tájnyelvi)

többi

melléknév
 • egyéb, további, hátralevő

új II.

főnév
 • újdonság, újság, nóvum (idegen)

illetéktelen

melléknév
 • jogosulatlan, nem meghatalmazott, nem hivatalos, avatatlan, hívatlan, hozzá nem értő, inkompetens (idegen), kívülálló

vicsorít

ige
 • acsarít (tájnyelvi), vicsít (tájnyelvi)

tegnap

határozószó
 • nemrég, a közelmúltban, minap, tennap (tájnyelvi)

találomra

határozószó
 • vaktában, véletlenül, ösztönösen, ötletszerűen, látatlanban, látatlanul, gondolomformán (tájnyelvi), blindre (bizalmas), vabankra (szleng), a vak világba

testestül-lelkestül

határozószó
 • teljesen, egészen, minden ízében, ízig-vérig, tetőtől talpig, maradéktalanul, szíve mélyéig, szőröstül-bőröstül (bizalmas), mindenestül

veszély

főnév
 • veszedelem, vész, kockázat, rizikó, fenyegetés

televíziós

melléknév
 • tévés

szemenszedett

melléknév
 • aljas, hitvány, alávaló
 • (régies): válogatott, kiválogatott, kiszemelt

tipli

főnév
 • (szaknyelvi): faék, faszeg, fadugó, pecek
 • (bizalmas): dudor, daganat, púp, pukli

vezérőrnagy

főnév
 • generálmajor (régies)