székhely szinonimái

főnév
 • székház, rezidencia, központ, centrum
 • lakóhely, szálláshely, domicilium (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

összeránt

ige
 • összehúz, összevon, összekap
 • (szemöldököt): összeráncol, összevon

lomb

főnév
 • levélzet, lombkorona, lombsátor, lombozat, fakorona
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a székhely szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szakad

ige
 • szakadozik, hasad, tönkremegy, nyúzódik, reped, rongyolódik, feslik, széjjelmegy, irhad (tájnyelvi), persed (tájnyelvi)
 • megszakad, félbemarad, abbamarad, szakul (tájnyelvi)
 • leomlik, leválik, lezúdul, zuhan, rászakad
 • (eső): zuhog, hull, ömlik, dől, töltődzik (tájnyelvi)
 • potyog (könny)
 • oszlik, elágazik, torkollik
 • elszármazik, elkerül, elszakad

robogó I.

melléknév
 • rohanó, száguldó

reparál

ige
 • megjavít, rendbe hoz, megcsinál, megszerel
 • helyrehoz, jóvátesz, orvosol, helyesbít, korrigál, kijavít

pohárszék

főnév
 • konyhaszekrény, kredenc, almárium, tálalószekrény

szárazelem

főnév
 • galvánelem, telep

szobafestő

főnév
 • mázoló, piktor (régies)

összefonódás

főnév
 • összefűződés
 • korrupció

öntöz

ige
 • locsol, permetez, esőztet, harmatoz (régies)
 • nyirkosít, vizez, nedvesít, fröcsköl, spriccel (bizalmas), behint, fecskendez, fecskend (tájnyelvi), irrigál (idegen)
 • áztat, füröszt, áraszt, átitat

meddő I.

melléknév
 • terméketlen, steril, csíramentes, magzattalan, magtalan, gyümölcstelen, virágtalan, paszkonca (tájnyelvi), gyermektelen, kiszáradt
 • hasztalan, haszontalan, hiábavaló, eredménytelen, improduktív, hatástalan, fölösleges, sziszifuszi, sikertelen, kárba veszett

palánk

főnév
 • deszkakerítés, deszkafal, léckerítés, kerítés, lécezet, védőfal, mellvéd
 • (régies): erőd

szóvivő

főnév
 • szószóló, szócső, képviselő, vezérszónok
 • (régies): hírvivő, hírnök, fullajtár (régies)
 • (bizalmas): hangadó

tart

ige
 • fog, markol, szorít
 • odatart, odanyújt, odaad
 • gondoz, ellát, táplál, éltet, eltart, jóltart, kosztol
 • hátráltat, tartóztat, késleltet, marasztal
 • maraszt, virraszt
 • foglalkoztat, dolgoztat, igénybe vesz
 • működtet
 • birtokol
 • (valahol): őriz, raktároz, tárol
 • (valamilyennek): hisz, gondol, vél, ítél, lát, ismer, vélekedik, vall, minősít, tekint
 • értékel, becsül, mond
 • (valameddig): folyik, zajlik, folytatódik, fennáll, megvan, érvényben van
 • halad, igyekszik, terjed, nyúlik, vezet, ér, irányul
 • megy, közeledik, jön
 • (valamitől, valakitől): fél, aggódik, retteg, fosik (szleng)
 • óvakodik, tartózkodik
 • rendez, megrendez, megül, megünnepel, csap

hámlik

ige
 • leválik, kopik, foszlik, mállik, fejlik (tájnyelvi), küped (tájnyelvi), guvad (tájnyelvi)
 • vedlik
 • hullat

verekedés

főnév
 • összecsapás, összeütközés, harc, ökölharc, csetepaté, dulakodás, balhé, haddelhadd, csihi-puhi, dirr-durr, hajcihő, bunyó (szleng), agyabugya (tájnyelvi), hirig (szleng), hepaj (szleng)
 • párviadal, viaskodás, párbaj, viadal, tusakodás, tusa
 • csata, csatározás, küzdelem

turistaház

főnév
 • menedékház, turistaszálló
 • kulcsos ház

szélcsend

főnév
 • szélszünet, tengercsend (régies)
 • nyugalom, eseménytelenség, háborítatlanság
 • béke

szabályszerű

melléknév
 • szabályos, előírásos, törvényes, jogos, jogszerű, törvényszerű, irányadó, megfelelő, érvényes
 • pontos, kifogástalan
 • szabványos, szokványos, szokásos, megszokott, megengedett, normális, standard, közönséges, természetes
 • rendes, helyes, korrekt, rendezett, példaszerű
 • valódi, valóságos, tulajdonképpeni
 • hiteles, igaz, igazi
 • tényleges

szétszalad

ige
 • széjjelszalad, szétfut, széjjelfut, szertefut, szétugrik, szétszéled, széjjelszéled, elszéled
 • elterjed, szétterjed

tucatáru

főnév
 • bóvli, vásári áru
 • tömegáru

szemfog

főnév
 • tépőfog, agyar, ebfog (tájnyelvi)

rostélyos II.

főnév
 • pecsenye, marhahús, rostonsült

színlelt

melléknév
 • csinált, tettetett, hazug, mímelt, látszólagos, mondvacsinált, fiktív, mesterkélt, erőltetett, hamis, művi, színleges (régies), színpadias, tetsző (régies)

tumor

főnév
 • (szaknyelvi): daganat, rák, előfene (tájnyelvi)
 • ciszta
 • kinövés