remekel szinonimái

ige
 • kitesz magáért, jeleskedik, brillíroz, ragyog, csillog, villog, kitűnik, kivágja a rezet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kulcsol

ige
 • átfog, átfon, átölel, átnyalábol
 • összetesz, összekulcsol

síző

melléknév, főnév
 • síelő, sítalpazó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a remekel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ragály

főnév
 • fertőzés, kór, járvány, kórság, betegség, métely (régies), dögvész, nyavalya, pestilencia (régies), infekció (szaknyelvi), contagio (szaknyelvi), epidémia (szaknyelvi), vész, csapás

paralízis

főnév
 • (szaknyelvi): gyermekbénulás
 • bénulás, hűdés (régies), szélhűdés (régies)
 • tehetetlenség, bénultság, cselekvőképtelenség

összezsugorodik

ige
 • összeaszik, összeaszalódik, összetöpped, összetöpörödik, megtöpped (tájnyelvi), megtöpörödik, összemegy, összehúzódik, összeugrik (ruhanemű), megcsüpörödik (tájnyelvi), összeszűkül, elcsökevényesedik
 • megcsappan, csökken, megkisebbedik, elolvad, leapad, megfogyatkozik

ocsúdik

ige
 • felébred, ébred, serken, magához tér, eszmél
 • ráébred (valamire)(választékos)

ravaszkodik

ige
 • mesterkedik, fortélyoskodik, ármánykodik, furfangoskodik, taktikázik, rókálkodik (régies), sántikál (valamiben), machinál (bizalmas), sumákol (szleng), cselez, facsaroskodik (tájnyelvi)

salamonpecsét

melléknév
 • Salamon pecsétje, pecsétgyökér, soktérdű gyöngyvirág

muksó

főnév
 • (szleng): ember, férfi, személy, egyén, valaki, alak, fickó, tag (bizalmas), pasas (bizalmas), pasi (bizalmas), pacák (szleng), hapsi (szleng), pali (szleng), muki (szleng), krapek (szleng), fazon (szleng), szivar (szleng), csávó (szleng), pofa (szleng), pók (szleng)

módi

főnév
 • (régies): divat, szokás, stílus

középszer

főnév
 • (régies): középút
 • középszerűség

nagymenő I.

melléknév
 • (szleng): tekintélyes, befolyásos, jelentékeny, ismert
 • (szleng): keresett, divatos, népszerű, felkapott (bizalmas), közkedvelt, király (szleng), ász (szleng), nagyagyú (szleng), penge (szleng), profi (bizalmas), császár (szleng), bajnok (szleng)

segítőtárs

főnév
 • segítő, munkatárs, társ, szövetséges, bajtárs, jobb keze (valakinek), famulus (régies), samesz (tréfás), fullajtár
 • cinkos, tettestárs

süvít, süvölt

ige
 • zúg, sivít, visít, üvölt, ordít, fütyül, dudál, fúj, sípol, tutul (tájnyelvi), dúdol (tájnyelvi)

filmfelvevő

főnév
 • kamera, kinematográf (régies)

toldás

főnév
 • kiegészítés, meghosszabbítás, pótlás
 • toldalék, toldat

szú

főnév
 • faféreg, farágó, rágóféreg, hajóféreg, famoly, halálórabogár (tájnyelvi), bútorrágóbogár (tájnyelvi)

rémes

melléknév
 • megdöbbentő, iszonyú, iszonyatos, borzalmas, borzasztó, félelmetes, rémítő, rémisztő, rettenetes, szörnyű, szörnyűséges, ijesztő, hajmeresztő, hátborzongató, kísérteties, rémületes, rémletes (régies)
 • kellemetlen, elviselhetetlen

rádióadás

főnév
 • közvetítés, rádióközvetítés, adás, sugárzás, hírközlés

rongyrázás

főnév
 • hivalkodás, felvágás, flancolás (bizalmas), flanc (bizalmas)

szószedet

főnév
 • szójegyzék, szótár, glosszárium (szaknyelvi)

restauráció

főnév
 • visszaállítás
 • tisztújítás
 • helyreállítás, rendbehozatal, felújítás, kijavítás, rekonstruálás, renoválás

pártfogó

főnév
 • közbenjáró, patrónus (régies), protektor (régies), támogató, mentor (régies), szószóló, védnök, mecénás, szponzor, jótevő, kegyúr (régies), gyámol (régies), tutor (idegen), támasz, jóakaró

röviden

határozószó
 • kurtán
 • egyszóval, tömören, szabatosan, rövidre fogva, összefogva, összefoglalva, dióhéjban, mogyoróhéjban, sommásan, velősen, magvasan, a lényegre szorítkozva, in nuce (idegen), lakonikusan (idegen)
 • kertelés nélkül, szépítés nélkül, magyarán
 • rövidítve
 • leegyszerűsítve, egyszerűen, minden teketória nélkül
 • kurtán-furcsán

szövődik

ige
 • bonyolódik
 • (kapcsolat): alakul, fejlődik, keletkezik, támad, létrejön, gömbölyödik (szleng)