rádióadás szinonimái

főnév
 • közvetítés, rádióközvetítés, adás, sugárzás, hírközlés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

páfrányfenyő

főnév
 • gingó, gingófa (tájnyelvi)

mászóka

főnév
 • mászóállvány
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rádióadás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pótdíj

főnév
 • pótlék, portó

összegöngyöl

ige
 • összetekercsel, összeteker, felteker, összecsavar, összesodor, összepödör, összehajt, begöngyöl, bebugyolál, beburkol

önmaga

névmás
 • magamaga, saját maga, önnönmaga, tulajdon maga, maga

nézőpont

főnév
 • szempont, szemszög, álláspont, felfogás, beállítottság, aspektus, perspektíva

publikál

ige
 • kiad, közzétesz, közread, nyilvánosságra hoz, megjelentet, kinyomtat, leközöl, közöl
 • kihirdet

rezgésszám

főnév
 • frekvencia (szaknyelvi), periódusszám

mezőváros

főnév
 • argárváros, oppidum (idegen)

mentő I.

melléknév
 • védelmező, szabadító, védő, oltalmazó (választékos), enyhítő

korvett

főnév
 • naszád, cirkáló, hadihajó

monotónia

főnév
 • egyhangúság, egyformaság, unalmasság, köznapiság, prózaiság, szürkeség

roma

főnév, melléknév
 • cigány, sötétbőrű, kreol bőrű, more (bizalmas), dalle (tájnyelvi, bizalmas), gádzsó (szleng), dádé (szleng), nemzetiségi (bizalmas), kisebbségi (bizalmas)

sitt2

főnév
 • (szleng): börtön, fogda, fogház, fegyház, tömlöc, dutyi (bizalmas), áristom (régies), kóter (régies), karcer (régies), jég (szleng)

felsorakozik, fölsor

ige
 • igazodik, feláll, felfejlődik (sorba), sorakozik
 • tömörül, csoportosul, egyesül

tépked

ige
 • szaggat, szakít, foszlat, cibál

szimfónia

főnév
 • összhangzás, összhang, összecsengés

ráér

ige
 • ideje engedi, időmilliomos, piszlingöl (régies) Sz: siet, mint a megkötözött marha; úgy siet, majd lefekszik

porlad

ige
 • hamvad, mállik, porhad, porrá válik, hamuhodik (régies), himlik (tájnyelvi)
 • revesedik, korhad

reményvesztett

melléknév
 • reménytelen, kétségbeesett, vigasztalan, vigasztalhatatlan, desperált (idegen), desperátus (idegen), elkeseredett, elfásult, letört, levert, csüggedt, csalódott, kiégett, rezignált, pesszimista, defetista (idegen), borúlátó

szétbomlaszt

ige
 • széjjelbomlaszt, felbomlaszt, szétzülleszt, széjjelzülleszt, szétzilál, dezorganizál, felrobbant
 • tönkretesz

raktáros

főnév
 • raktárnok, raktárkezelő, raktárfőnök, raktárfelügyelő, anyagos (bizalmas)

összeszorul

ige
 • összepréselődik, összenyomódik
 • szorong, összezsúfolódik, összetömörül
 • összerándul, összehúzódik, összeugrik

repülőposta

főnév
 • légiposta, air mail (idegen)

szikkad

ige
 • szárad, keményedik, szilárdul, fuvakodik (tájnyelvi), szivalkodik (tájnyelvi)