szikkad szinonimái

ige
 • szárad, keményedik, szilárdul, fuvakodik (tájnyelvi), szivalkodik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiköszörül

ige
 • kifen, kiélesít
 • kijavít, helyrehoz, jóvátesz

pályázó

főnév
 • induló, nevező, jelentkező, résztvevő, versenyző, játékos
 • jelölt, aspiráns (szaknyelvi), kandidátus (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szikkad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szeméremsértő

melléknév
 • szemérmetlen, illetlen, illemsértő, kihívó, erkölcsrontó, erkölcstelen, malac, trágár, obszcén, ocsmány, disznó, arcpirító, pornográf, közönséges, megbotránkoztató

sejtelmes

melléknév
 • titokzatos, rejtélyes, kifürkészhetetlen, sejtes (régies)
 • homályos, halovány

rúgtat

ige
 • iramodik, vágtat, rohan
 • futtat, ugrat
 • (árat): felemel, megnövel, felszöktet

rabság

főnév
 • fogság, börtön, őrizet, raboskodás, börtönbüntetés, rablánc, szabadságvesztés, elzárás, fogvatartás
 • elnyomás, leigázottság, sanyargatás, szolgaság, iga, szolgasors, járom, béklyó (választékos), rabiga (választékos)

szérum

főnév
 • oltóanyag
 • vérsavó

tákol

ige
 • (pejoratív): eszkábál, összeró, ró, illeszt, összeüt, bütyköl, fabrikál
 • barmol
 • foldoz, összetold

párhuzamos

melléknév
 • paralel, egyenközű (régies), párvonalas (régies), közarányú (régies)
 • egyidejű, szinkrón (idegen), kísérő, másodlagos
 • hasonló, rokon, megfelelő, analóg (idegen)

paktál

ige
 • egyezkedik, összejátszik, cimborál, súg-búg, megállapodik, alkudozik, trafikál (régies), összefog

megindultság

főnév
 • meghatottság, elérzékenyülés, elérzékenyedés, meghatódás, megrendülés, megindulás (választékos), megilletődés, felindulás

pénzsóvár

melléknév
 • pénzéhes, kapzsi, sóvár, mohó, észér (tájnyelvi), nyereségvágyó, nyereséghajhászó, haszonleső, nyerészkedő, bírvágyó (régies), pénzimádó

tanterem

főnév
 • osztályterem, osztály, terem
 • előadóterem, auditórium (régies), cétus (régies), tanverem (szleng), kórterem (szleng), vesztőhely (szleng)

termelési

melléknév
 • gyártási, előállítási, produkciós, feldolgozó, összeállító

hazudik

ige
 • félrevezet, megtéveszt, csúsztat (bizalmas), becsap, rászed, megetet (szleng), bead (valakinek valamit) (szleng), átvág (szleng), átver (bizalmas), átdob (szleng), kábít (tájnyelvi), fírel (tájnyelvi)
 • színlel, tettet, megjátszik

visszafizet

ige
 • visszaad, megad, törleszt, megfizet, kiegyenlít, kárpótol, megtérít, visszatérít, kompenzál, megadja az árát
 • viszonoz
 • megtorol, megbosszul, revanzsál (régies), bosszút áll

üdültetés

főnév
 • nyaraltatás, táboroztatás

szilánk

főnév
 • szálka, forgács, aprófa, szikáncs (tájnyelvi)
 • repesz, repeszdarab, darab
 • (tájnyelvi): tövis

szélütött

melléknév
 • bénult, béna, hűdött, paralitikus (szaknyelvi), gutaütött, agyalágyult (régies)

sztár

főnév
 • híresség, filmcsillag, mozicsillag, csillag, filmsztár

utánaszámol

ige
 • ellenőriz, átszámol, újraszámol, újraszámlál
 • utánaszámít

szível

ige
 • kedvel, szeret, vonzódik (valakihez), hajlik (valakihez), rokonszenvez (valakivel), szimpatizál(valakitől)

sérv

főnév
 • hernia (szaknyelvi), sérvés (régies), szakadás (régies)
 • tökösödés (régies)
 • (tájnyelvi): sérülés, seb

szürcsöl

ige
 • iszik, lefetyel, kortyol, hörpöl, szörpöl (régies)

útvesztő

főnév
 • labirintus, labirint (régies), csalkert (régies), tömkeleg (régies)
 • szövevény, bonyodalom