peng szinonimái

ige
 • kong, cseng, szól, búg, zúg

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

incselkedik

ige
 • (valakivel): dévajkodik, enyeleg, kacérkodik, kokettál, cicázik, évődik, bolondozik, élcelődik, pajzánkodik, böllenkedik (tájnyelvi), kacérozik (tájnyelvi)
 • kötődik, gonoszkodik, huncutkodik, ugrat, heccel, ingerel, bosszant

máskor

határozószó
 • más alkalommal, másszor (tájnyelvi), egyébkor
 • egyébként
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a peng szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pantomim

főnév
 • némajáték

objektum

főnév
 • tárgy, dolog
 • épület, építmény, létesítmény, intézmény
 • célpont

nyavalyás

melléknév
 • beteges, kórságos (régies), nyeszlett, nyamvadt, nyomorult (régies)
 • (régies): epilepsziás, nyavalyatörős
 • haszontalan, vacak, istenverte (pejoratív), átkozott, alávaló, utálatos, nyomorult, hitvány, megveszekedett

mogorva

melléknév
 • rosszkedvű, barátságtalan, morózus, harapós, mord (választékos), morcos, morc, komor, kedvetlen, bosszús, morgós, zsémbes, zsörtölődő, haragos, zord, tüskés (bizalmas), szúrós, marcona Sz: olyan, mintha az orra vére folyna; öreg kutya kedvében van; bal lábbal kelt fel; tövis közt hagyta a kedvét; minden szava egy égiháború

passzió

főnév
 • időtöltés, kedvtelés, élvezet, szenvedély, szeszély, hóbort, hobbi, szórakozás(bizalmas)(pejoratív)

proklamáció

főnév
 • kiáltvány, szózat, felhívás, hirdetmény, végzés, határozat, dekrétum, kijelentés, nyilatkozat, deklaráció

megmosolyog

ige
 • kinevet, kigúnyol, kicsúfol, kifiguráz, kiviccel, mulat vkinek a rovására

meghurcol

ige
 • vonszol, vontat, hurcol
 • megrágalmaz, vádaskodik, gyaláz, becsmérel, rossz hírbe kever, rossz hírét költi, ócsárol, befeketít (választékos), bemárt (bizalmas), sárba ránt, hercehurál (tájnyelvi), szapul (bizalmas), böcsmöl (tájnyelvi), bemószerol

kinin

főnév
 • chinapor (régies)

megszorítás

főnév
 • korlátozás, megkötés, restrikció (szaknyelvi), limitáció (idegen), redukció, záradék
 • módosítás
 • feltétel, fenntartás, kikötés
 • megfogás, megmarkolás

püspök

főnév
 • főpásztor, egyháznagy (régies), episcopus (szaknyelvi), pátriárka, érsek

reszkíroz

ige
 • kockáztat, kockára tesz, kockázatot vállal

fagy2

főnév
 • hideg, jég, dér, zúzmara

szűköl

ige
 • vonít, nyüszít, vinnyog, csahol
 • panaszkodik, siránkozik, nyöszörög

szakadás

főnév
 • rés, nyílás, hézag, hasadék, lyuk
 • repedés, feslés, hasadás, tépés, törés
 • cezúra (választékos)
 • üzemzavar, áramszünet
 • meghasonlás, szétválás, különválás, felbomlás, eltávolodás

pénzbírság

főnév
 • pénzbüntetés, büntetés

pálya

főnév
 • útvonal, út, röppálya, pályagörbe, trajektória (szaknyelvi)
 • vasút
 • sínek
 • sportpálya, futópálya, mező, gyep, futóhely
 • (régies): küzdőtér, aréna, csatatér
 • foglalkozás, hivatás, szakma, mesterség, munka
 • pályafutás, életút, életpálya, karrier
 • (bizalmas): autópálya

pontoz

ige
 • értékel
 • pettyez, tarkít
 • retusál (szaknyelvi), javítgat

sűrűn

határozószó
 • gyakran, gyakorta, sokszor, rendszeresen, számtalanszor, rengetegszer, minduntalan, többször, több ízben
 • mindenütt, mindenhol, lépten-nyomon

piac

főnév
 • hetipiac, bazár, vásár, zsibvásár, sokadalom (régies)
 • csarnok, vásárcsarnok
 • piactér, vásártér, fórum (régies), agora (idegen)
 • áruforgalom, forgalom, adásvétel
 • felvevőpiac, kereslet

odatűz

ige
 • odaköt, odaszúr, odaerősít, odacsíptet
 • odavarr, odafércel
 • (nap): odasüt, odafekszik (tájnyelvi)

pöfög

ige
 • gőzt ereszt, töfög (bizalmas), pufog
 • méltatlankodik
 • bosszankodik, háborog
 • dohog, morog, dúl-fúl
 • pöfékel, füstöl, füstöt ereget, pipázik, dohányzik
 • (tájnyelvi): (kelő tészta) pukkog
 • (tájnyelvi): (erjedő bor) puttyog
 • szellent, fingik, poszog (tájnyelvi), elszólja magát (tréfás)

szagtalan

melléknév
 • szagmentes
 • (bizalmas): jellegtelen, érdektelen, színtelen