pedálozik szinonimái

ige
 • kerékpározik, kerekezik (bizalmas), biciklizik (bizalmas), bringázik (bizalmas), nyomja a pedált, teker, tapos (bizalmas)
 • (szleng): igyekszik, törekszik, gazsulál (szleng), hajt (bizalmas), törleszkedik, dörgölődzik, helyezkedik (bizalmas), dörgölőzik, nyal (durva), nyalizik (bizalmas), könyököl (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

közeledik

ige
 • közeleg, jön, közelít, érkezik, odatart, következik, küszöbön áll
 • barátkozik (valakivel), ismerkedik (valakivel)

elnéző

melléknév
 • türelmes, jóindulatú, engedékeny, liberális, jóakaratú, kegyes (régies), erélytelen, nagyvonalú, megértő, megengedő, nagylelkű, megbocsátó, szemet hunyó, kímélő, jó, nyájas, emberi, emberséges, emberies, jóságos, szelíd, udvarias, tapintatos, béketűrő, toleráns, humánus, indulgens (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pedálozik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pályadíj

főnév
 • (régies): jutalom, elismerés, pályabér (régies)
 • bérleti díj, kölcsönzési díj, használati díj

nyugvópont

főnév
 • holtpont
 • nyugalom

nyakatekert

melléknév
 • tekervényes, kacifántos, mesterkélt, csavaros, körülményes, bonyolult, komplikált, kusza, zavaros, kitekert, körmönfont, cifra, kacskaringós, bakafántos (bizalmas)

misztikus

melléknév
 • titkos, titokzatos, rejtélyes, rejtelmes, obskúrus (régies), enigmatikus (idegen)

pártatlan

melléknév
 • elfogulatlan, részrehajlatlan, objektív, tárgyilagos, igazságos, méltányos, korrekt, előítélet-mentes, semleges, indifferens (idegen)
 • közömbös

prioritás

főnév
 • elsőbbség, elsőség

meglép

ige
 • (bizalmas): megszökik, elillan, eloson, elinal, meglóg (bizalmas), eliszkol, megugrik (bizalmas), elszelel, elpárolog (bizalmas), elszivárog (szleng), lelécel (szleng), megpattan (szleng), felszívódik (szleng), eltűz (szleng), kereket old, elhúzza a csíkot (szleng), olajra lép (szleng), angolosan távozik, elslisszol (idegen)

meghány-vet

ige
 • megbeszél, megvitat, taglal, értekezik (valamiről), eszmecserét folytat (valamiről), tanakodik, megtanácskozik, átgondol, megtárgyal, átbeszél (bizalmas), megfirat (tájnyelvi), irget-forgat (tájnyelvi), megdumál (szleng)
 • megfontol, mérlegel, gondolkodik, töpreng, tűnődik, latolgat, morfondíroz, fontolóra vesz, elmélkedik (valamin), elrágódik (bizalmas), rekonsziderál (régies)

kimenetel

főnév
 • kimenés, eltávozás, elmenés, kivonulás
 • következmény, eredmény, kifejlet, folyomány, végpont, végeredmény, kimenet, fejlemény, utóhatás, kihatás, okozat, foganat
 • (régies): kijárat

megszárít

ige
 • kiszárít, megaszal, megfonnyaszt

pumpol

ige
 • kölcsönkér, kiszed, kicsikar, kizsarol, kihasznál, szipolyoz, megfej (szleng), megvág (szleng)

repül

ige
 • száll, szárnyal, ível, siklik, repdes, röpdös, csapong, szállong
 • lebeg, lobog, libeg-lobog
 • elröppen
 • siet, rohan, fut, száguld, robog
 • (idő): múlik, telik, szalad, elröppen, száll

ezért II.

kötőszó
 • tehát, ergo (választékos), így, következésképpen, ennek következtében, ennélfogva, következőleg, denikve (idegen)

szunnyad

ige
 • szendereg, szunyókál, szundikál, szundít, szunnyadozik, alszik
 • pihen, nyugszik, örök álmát alussza (választékos), porlad (választékos)

szabás

főnév
 • fazon, forma, snitt (bizalmas), modell
 • (régies): rendelés, törvény, végezet

pék

főnév
 • sütő (régies), zsemlyés (régies), pereces (régies), pistor (régies), sütőipari szakmunkás

pajta

főnév
 • szín, fészer, kocsiszín, szárnyék (régies), hodály, csűr
 • istálló, akol (régies), ól (régies)

polc

főnév
 • stelázsi (bizalmas), állvány, tartó, pócik (tájnyelvi), fach (bizalmas), téka
 • állás, méltóság, tisztség, rang

súrol

ige
 • sikál, tisztogat, csutakol
 • dörzsöl, horzsol, koptat (régies), váslat (régies), cseszer (tájnyelvi), karcol, dörgöl, csöszköl (tájnyelvi), koszorál (tájnyelvi)
 • érint
 • elér, megközelít

perje

főnév
 • ekegát (régies), lóperje (régies), vadóc (régies)

odaír

ige
 • odafirkál, odafirkant, odavés, odakanyarít (bizalmas), odabiggyeszt (bizalmas), odavet, hozzáír, ráír
 • odahamisít
 • rágépel, odagépel

posztumusz

melléknév
 • (szaknyelvi): utószülött
 • (szellemi alkotás): hátrahagyott

szabados II.

főnév
 • libertinus (választékos)
 • (régies): őrvezető