mise szinonimái

főnév
 • szentmise, istentisztelet, szentmiseáldozat
 • rekviem
 • roráté (idegen)
 • tedeum (idegen)
 • kismise, csendes mise
 • nagymise, énekesmise, öregmise (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pohos

melléknév
 • pocakos, potrohos, kövérkés, testes, hasas, dagadt, nagyhasú, hordóhasú, pókhasú, bendős (tájnyelvi), pocók (tájnyelvi), pöhös (tájnyelvi)(tájnyelvi)

fantázia

főnév
 • képzelet, képzelőerő, képzelőtehetség, lelemény, kreativitás
 • ábránd, ábrándkép, látomás, álmodozás, képzelődés, merengés, fantazmagória, hallucináció, légvár, álomvilág, agyszülemény
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mise szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mentőcsónak

főnév
 • mentőladik, mentőhajó

megbocsát

ige
 • kiengesztelődik, megbékél, megenyhül (valaki iránt), megenged (tájnyelvi)
 • pardoníroz (régies), kondonál (idegen), megamnesztiáz (régies), felment, megkegyelmez, elnéz, szemet huny, megkönyörül
 • irgalmaz, elfelejt
 • feloldoz

más

névmás
 • egyéb
 • másvalaki, másvalami
 • eltérő, elütő, különböző, másmilyen, másféle, másfajta, másforma

leginkább

határozószó
 • elsősorban, főként, főképp, főképpen, jobbára, különösen, túlnyomórészt, főleg, leggyakrabban, kiváltképpen, mindenekelőtt, többnyire, nagyrészt, fölötte, dandárján (tájnyelvi), nagyobbadán (tájnyelvi)

mielőtt

határozószó
 • azelőtt

necc

főnév
 • (bizalmas): háló, hajháló
 • bevásárlóháló, bevásárlószatyor, szatyor
 • (szaknyelvi): rece
 • harisnya, strimfli (régies), lábravaló (tájnyelvi), juhláb (tájnyelvi), cófli (tájnyelvi), börhe (tájnyelvi)

költségmentes

melléknév
 • díjtalan, díjmentes, ingyenes, térítésmentes, grátisz (bizalmas), potya (szleng)

koporsó

főnév
 • szarkofág (szaknyelvi), láda, sélye (régies)

honvéd

főnév
 • katona, hadfi (régies), vitéz, harcfi (régies), levente (régies), dalia (régies), harcos, honvész (szleng)

közelít

ige
 • közeledik, közeleg, érkezik, előnyomul, nekimegy, kerülget, környékez, tart (valami felé)
 • küszöbön áll, fenyeget
 • felényújt, odatart, odahúz
 • (régies): megközelít
 • hasonlóvá tesz, hasonlóvá lesz, idomul, hasonul

nemzetség

főnév
 • törzsök (régies), had (tájnyelvi), rokonság, faj, ág, vérség (régies), család, nagycsalád
 • háznép, ház, pereputty (bizalmas), retyerutya (tájnyelvi)
 • nép (régies), nemzet (régies)
 • leszármazott, ivadék, sarj, utód, vér
 • nem, genus (idegen)

ódzkodik

ige
 • (valamitől): vonakodik, húzódozik, kelletlenkedik, szabódik, fázik
 • (tájnyelvi): bajlódik, küszködik, vesződik

díjmentesít

ige
 • bérmentesít, költségmentesít

remélhető

melléknév
 • várható, lehetséges, képzelhető, feltehető, feltételezhető

pecsét

főnév
 • bélyegző, pecsétnyomó, stempli (bizalmas), stampiglia (régies), szigillum (idegen)
 • folt, szennyfolt, maszat, piszok, pötty, paca (bizalmas), pont, mocsok, plecsni (pejoratív), makula (régies), szeplő, hiba, szégyenfolt, flekk, stigma, bélyeg
 • (választékos): jel, ígéret, egyezség (régies), zálog, biztosíték

mitikus

melléknév
 • mesés, mesebeli, legendás

menedékház

főnév
 • turistaház, turistaszálló, szállás, kulcsos ház, menház (régies)

mütyür, mütyürke

főnév
 • apróság, dísz, fityegő, csecsebecse, pimpli (bizalmas), bizsu, zsuzsu (régies), bigyó (bizalmas), bizbasz (durva), breloque (régies), nipp (bizalmas)
 • sallang

partizán

főnév
 • szabadharcos, gerillaharcos, gerilla

morog

ige
 • (állat): kaffog, kurrog (tájnyelvi), drummog, mörmöl (tájnyelvi)
 • (bizalmas): morgolódik, dohog, füstölög, dörmög, zsörtölődik, elégedetlenkedik, zúgolódik, berzenkedik, dudog (tájnyelvi), dödög (tájnyelvi), dörcög (tájnyelvi), zsémbel, dúl-fúl, haragszik, óg-móg (tájnyelvi) Sz: dohog, mint a terhes felhő
 • (has): korog

megemberesedik

ige
 • megférfiasodik, emberkedik (tájnyelvi), megerősödik, megkomolyodik

patyolat I.

melléknév
 • hófehér, fehér
 • tiszta, makulátlan