rávilágít szinonimái

ige
 • ráesik, rásüt, rátűz, ráragyog
 • rámutat, megvilágít, megértet
 • elárul, napvilágra hoz, fölfed

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

építőmunka

főnév
 • építés, építkezés

értéktelen

melléknév
 • elértéktelenedett, értékét vesztett
 • hitvány, silány, vacak, vicik-vacak, ócska, gyatra, keveset érő, semmit érő, semmirevaló, tűzrevaló, haszontalan, hasznavehetetlen, filléres, krajcáros (régies), ringy-rongy, selejtes, vásári, talmi, bóvli, tréfli (szleng), tré, tetű, snassz, szemét, cseplesz (tájnyelvi), ityepotya (tájnyelvi), mihaszna Sz: annyit ér, mint naptáron a légypiszok; annyit ér, mint Németországban egy niksz; annyit ér, mint a perec közepe; ebet se ér; egy babot sem adnék érte; egy férges diót sem adnék érte; fabatkát sem ér; hajítófát sem ér; nem adnék érte egy lyukas mogyorót; nem ér egy pipa dohányt; nem ér egy fakovát; nem hívják szerbusznak se; nem ér egy molyette kucsmát; nem ér egy kalap szart sem; nem ér egy petákot; nem ér egy férges diót; nem ér egy ütet taplót; nem ér egy lyukas fityinget sem; nem ér egy kopott rókatalpat; nem ér egy púgarast; olyba tartják, mint a békacsigát; semminek se hívják
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rávilágít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

puskagolyó

főnév
 • töltény, lövedék, töltés (régies), golyóbis (régies)

pálinkáspohár

főnév
 • kupica, stampedli, pohárka, kispohár

összejátszik

ige
 • (valakivel): összedolgozik, összebeszél, összepaktál, paklizik (szleng), konspirál, cimborál, bundázik Sz: összeszűri a levet; egy csuporban kotornak; együtt kártyáznak; egy bográcsba hánynak; egy regét dúdolnak; egymás kezére adnak; egybeszűrik a lencsét; egy lantot pengetnek

nyomor

főnév
 • ínség, nélkülözés, szükség, szűkölködés, szegénység, koldusszegénység, éhínség, nincstelenség, mizéria (bizalmas), nyomorúság, kín, sínylődés, tengődés, sanyarúság, ágrólszakadtság, baj, éhezés
 • nyomorgás, nyomorhelyzet, tömegnyomor, pauperizmus (idegen)
 • csapás, megpróbáltatás, szorultság Sz: Kun László szekere

rákiált

ige
 • rákiabál, ráordít, ráförmed, ráripakodik, rárivall, ráreccsent (bizalmas), rádörrent, lehurrog, rárivaszkodik (régies)

rögtönzés

főnév
 • improvizáció, impromptu (idegen), extemporizáció (régies), ötlet, hevenyészés, geg

monoton

melléknév
 • egyhangú, álmosító, unalmas, sivár, fakó, eseménytelen, sablonos, együtésű (régies), szürke, egyszínű, érdektelen

minden I.

névmás
 • mind, az egész, az összes
 • mindegyik, akármelyik, bármelyik

kötelező

melléknév
 • kényszerítő, kényszerű, törvény szabta, megszabott, előírt, hivatalos, előírásos, megkövetelt, kénytelenítő (régies), obligát (régies), obligatórikus (régies)
 • köteles(idegen)

műkedvelő

melléknév
 • amatőr, laikus, öntevékeny, nem hivatásos, műszerető (régies), műbarát (régies)
 • avatatlan, dilettáns, kontár, pancser (szleng)(bizalmas)

sánta

melléknév
 • mozgássérült, járáshibás (szaknyelvi), bicegő, sántikáló, bicebóca (bizalmas), topa (tájnyelvi), batla (tájnyelvi), böcöri (tájnyelvi), csámpás (tájnyelvi), csötölős (tájnyelvi), döce (tájnyelvi)

stramm

melléknév
 • derék, kemény, keménykötésű, daliás, délceg, deli, erős, izmos, jó kiállású, klassz (szleng), belevaló (bizalmas), remek, katonás, nagyszerű, huszáros, peckes, kiváló, elsőrendű, pompás
 • egészséges

fényűző

melléknév
 • luxuriózus (régies), pompás, pompázatos, pompázó, pazar, fejedelmi, főúri, nagystílű, fényes, költséges, drága, bőséges, lukulluszi (lakoma)

tintatartó

főnév
 • tentatartó (tájnyelvi), tintásüveg, kalamáris (régies)

szoros I.

melléknév
 • szűk, feszes, passzent (bizalmas), passzentos (bizalmas), testhez álló, hézagtalan, keskeny
 • sztreccs
 • szorongató, sürgető, sürgős
 • erős, bensőséges, benső, meghitt, bizalmas, közeli
 • pontos, precíz, akkurátus, szigorú

reális

melléknév
 • valóságos, valódi, valószerű, valós, tényleges, létező, kézzelfogható, életszerű, életszagú (bizalmas)
 • dologi, anyagi, földi
 • ésszerű, józan
 • megvalósítható, teljesíthető, realisztikus (idegen), keresztülvihető, kivihető, megalapozott, használható, gyakorlatias
 • realista

púderoz

ige
 • behint, beszór, beken
 • (szleng): mellébeszél, hantál (szleng), hamukál (szleng), hadovál (szleng), kamuzik (szleng), süketel (szleng), szövegel (szleng)

rikkancs

főnév
 • újságárus, újságos
 • kikiáltó
 • (régies): őrző, csősz, kerülő, őr
 • (tájnyelvi): tehénpásztor
 • kanász, disznópásztor

szobalány

főnév
 • komorna, szobaasszony, szobacica (tréfás), frájla (régies)

reménykedik

ige
 • remél, reménységet táplál, ringatja magát (valamiben), bízik, bizakodik, vár, hisz, óhajt
 • áltatja magát, hitegeti magát
 • (régies): rimánkodik, eseng (választékos), könyörög

paprikajancsi

főnév
 • bohóc, komédiás, tréfacsináló, harlekin (választékos), pojáca, clown (idegen)
 • (pejoratív): mitugrász, macskajancsi, ripacs

romlás

főnév
 • bomlás, oszlás, rothadás
 • (fogé): szuvasodás, odvasodás
 • kopás, elhasználódás, rongálódás, tönkremenés
 • hanyatlás, züllés, dekadencia (választékos), kárhozat, átok, hányattatás, enyészet, tönkremenetel, tönkremenés, tönkrejutás, pusztulás, összeomlás, végromlás, veszte (valakinek), dúveszte (tájnyelvi)

szór

ige
 • szétszór, széjjelszór, hint, széthint, dobál, gór (tájnyelvi), hány, hányogat (tájnyelvi), terít
 • (vizet): permetez, spriccel, preckel (tájnyelvi)
 • oszt, osztogat, áraszt, terjeszt, sugároz, (lángot) okád
 • (pénzt): pazarol, herdál, tékozol, fecsérel, elver, elveszteget