pisszeg szinonimái

ige
 • sziszeg
 • (tájnyelvi): piszeg, szepeg, szipog

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyártásvezető

főnév
 • (filmé): producer (idegen)

kotkodácsol

ige
 • kotkodál, kotkodákol, kárál, kotyog, tikácsol (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pisszeg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pattanás

főnév
 • pukkanás, csattanás, kattanás, reccsenés, roppanás, sercenés, koppanás, repedés, rianás
 • pörsenés, bőrgöb (szaknyelvi), mitesszer, papula (szaknyelvi), vimedli (bizalmas), bibircsók (tájnyelvi), csurják (tájnyelvi), ormó (tájnyelvi), szökedék (tájnyelvi), szökés, ötlés
 • kelevény (régies), kelés, furunkulus (szaknyelvi), fakadás (tájnyelvi)

olykor-olykor

határozószó
 • néha, ritkán, néha-néha, hébe-hóba, egyszer-egyszer, időnként, esetenként, egyszer-másszor, hellyel-közzel, némelykor, néhanapján

odábbáll, odébbáll

ige
 • elmegy, eltávozik, meglóg (bizalmas), lopva távozik, elillan, ellopódzik, elrőföl (tájnyelvi), eltágul (tájnyelvi), eloldalpáloz (tájnyelvi), elneszel (tájnyelvi), kifarol (tájnyelvi), elpitlikel (tájnyelvi), elvaszanodik (tájnyelvi), lelécel (szleng), eliszkol, elszelel, elsompolyog, elsomfordál, elkotródik, eltakarodik, eltisztul, meglép (bizalmas), elhordja magát, lekopik (szleng)
 • elköltözik Sz: a távozás hímes mezejére lép (bizalmas); viszi az egyszeregyet; eltűnik a balfenéken; felszedi a fürjhálót; felszedi a sátorfáját; kereket old

muris

melléknév
 • (bizalmas): mulatságos, nevetséges, szórakoztató, mókás, bolondos, vicces, komikus, humoros, tréfás, habókos (tájnyelvi)
 • furcsa, szokatlan, különös, sajátságos, fura, bizarr

petrezselyem

főnév
 • fehérrépa, gyökér, petruska (tájnyelvi)
 • petrezselyemzöld, zöldpetrezselyem

ragozás

főnév
 • hajlítás (régies), hajtogatás (régies)
 • igeragozás, konjugáció (szaknyelvi)
 • névszóragozás (szaknyelvi), deklináció (szaknyelvi)

megszólít

ige
 • aposztrofál (idegen), adresszál (régies), hozzáfordul, szóba áll (valakivel), szóba elegyedik (valakivel), beszédbe ered (valakivel)

megolvaszt

ige
 • cseppfolyósít, elolvaszt, felolvaszt, felold

kiszúr

ige
 • kilyukaszt, átszúr, kifúr
 • kinyom, kitaszít, kitol (bizalmas), kilök, kibök (tájnyelvi)
 • kitűz, kiragaszt, felragaszt
 • kiszemel, kiválaszt, kijelöl, kipécéz (bizalmas)
 • meglát, megpillant, észrevesz, felismer
 • elbánik (valakivel), kitol (valakivel) (bizalmas), kibabrál (valakivel) (bizalmas), ellátja a baját (valakinek), átver (bizalmas), átdob a palánkon (szleng)
 • (szleng): leleplez
 • (tájnyelvi): kifizet, leszurkol (szleng)
 • kipellengérez, tollhegyre állít

mellőz

ige
 • mulaszt, elmellőz, elhanyagol, hanyagol, elhallgat, eltekint, felhagy, tartózkodik, kitér, őrizkedik
 • elutasít, elhárít, figyelmen kívül hagy, átsiklik (valamin), fumigál, ad acta tesz, ignorál (idegen), visszautasít, negligál (idegen), megtagad, bojkottál, kerül, hatálytalanít, érvénytelenít
 • félretesz, talonba tesz, elnéz valaki feje fölött, keresztülnéz (valakin), félreállít, félretol, levált, kirúg (bizalmas), kizár, kihagy, háttérbe szorít, eltávolít, elbocsát
 • semmibe vesz, átnéz (valakin), kicsinyel, levegőnek néz

ráruház

ige
 • átruház, átenged, felruház (valamivel), megbíz, rábíz
 • ráírat

rosta

főnév
 • szita, szűrő
 • rázószekrény
 • bírálat, elbírálás, kritizálás, kritika

fejhang

főnév
 • falzett hang, falzett, fisztulahang, kappanhang (pejoratív), eunuchhang (pejoratív)

táncos I.

melléknév
 • élénk, eleven, fürge
 • ágaskodó, ficánkolós

szavazás

főnév
 • választás, voksolás
 • döntés

pityóka1

főnév
 • (tájnyelvi): burgonya, krumpli

passzol

ige
 • (szaknyelvi): (labdát) továbbít, lead
 • (bizalmas): odaad, átad, átnyújt, továbbít

provokáció

főnév
 • provokálás (idegen), kihívás, párbajra hívás
 • felbujtás, izgatás, lázítás, uszítás
 • beugratás, belekötés

szamovár

főnév
 • teafőző, teakatlan (régies)

pontatlan

melléknév
 • rendetlen, fegyelmezetlen, hanyag, tunya, felületes, slendrián
 • helytelen, téves, inegzakt (idegen), kifogásolható, hibás, tökéletlen, kérdéses
 • megbízhatatlan

orsó

főnév
 • cséve, spulni, gombolyító, motolla
 • csörlő

rab II.

főnév
 • fogoly, fegyenc, elítélt, sittes (szleng), zebrás (szleng), cinkelt (szleng)
 • hadifogoly, rabszolga Sz: a hűvösön kuruttyol; a császár konyháján főznek neki; a városházánál vasas katona; belső ember lett; hűvösön van a párnája; kezéből kenyerét nem kapja el a kutya; nem veszi el a kutya a kenyerét; lábán van az olvasó, úgy imádkozik

szarvasmarha

főnév
 • marha, barom, jószág, tulok, riska (tájnyelvi), Szent Péter agara (tájnyelvi)
 • bika
 • tehén
 • ökör