pozitúra szinonimái

főnév
 • testtartás, testhelyzet, helyzet
 • póz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csatlós

főnév
 • (régies): fegyverhordozó, fegyverhordó, fegyvernök, pajzshordó, kísérő, darabont, poroszló, testőr, védelmező, kengyelfutó (régies)
 • lovász
 • követő, kiszolgáló, bérenc, szatellita (régies), vazallus (pejoratív), zsoldos (pejoratív), uszályhordozó (régies), lakáj (pejoratív), hűbéres, csahos (pejoratív), szekértoló, mameluk (régies), talpnyaló, csacsener (régies)

megvilágosodik

ige
 • kivilágosodik, virrad, felvirrad
 • fény derül (valamire), világosság derül (valamire), tisztázódik, világossá válik, dereng (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pozitúra szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

piktor

főnév
 • festő, festőművész
 • mázoló, szobafestő

ökörfarkkóró

főnév
 • ökörfarkvirág, misegyertya (tájnyelvi), gyapjúfű (régies), királygyertya (régies), királydárda (régies)

opció

főnév
 • elővételi jog
 • választhatóság
 • optálás (idegen)

napibér

főnév
 • napszám, napidíj, zsold (régies), szakmánybér (szaknyelvi)

poliklinika

főnév
 • rendelőintézet, járóbeteg-kezelő

reformáció

főnév
 • hitújítás

melléktermék

főnév
 • hulladékanyag, hulladék, maradék, szemét

megteremt

ige
 • létrehoz, kreál, alkot, megalkot
 • megvalósít, kialakít, megveti az alapját (valaminek), kikovácsol, megformál, konstruál, instituál (régies), létesít, megalapít, behoz, bevezet, kiépít, képez, alapít, összeállít, nyélbe üt
 • megszerez, előteremt, összehoz (bizalmas)

kocsirakomány

főnév
 • fuvar, rakomány

messzemenő

melléknév
 • merész, nagyarányú, kiterjedt, széles körű, mélyreható, gyökeres, drasztikus

rendőrautó

főnév
 • csíkos (szleng), kékmadár (szleng), meseautó (szleng), zsuppkocsi (szleng)
 • rabomobil, rabszállító

sarjadék

főnév
 • sarj, szártag (szaknyelvi), internódium (szaknyelvi), sarjazat (régies), sarang (régies), rügy, hajtás, ágacska, csemete, kinövés (régies), kifejlés, palánta
 • sarj, ivadék, utód, leszármazott, származék, gyermek, magzat (választékos), csemete (bizalmas), fióka, poronty (bizalmas), családfi (tájnyelvi), csimota (tájnyelvi), csimatka (tájnyelvi)

felfrissít, fölfriss

ige
 • felélénkít, felüdít, feléleszt, élettel telít, felvidít, felpezsdít, vitalizál, serkent, reaktivál (szaknyelvi), stimulál, regenerál, megújít
 • felújít, rendbe hoz, kitataroz, kipofoz (bizalmas), restaurál, renovál

tavaly

határozószó
 • múlt évben, előző évben

szempont

főnév
 • felfogás, álláspont, nézőpont, aspektus, látószög, perspektíva, szemszög, nézőszög, nézet, szemléletmód, látásmód, beállítottság, megközelítés, vélemény
 • irányelv, alapelv

pökhendi

melléknév
 • kihívó, szemtelen, fölényes, fölfújt, kevély, rátarti, dölyfös, arrogáns, felfuvalkodott, öntelt, pimasz, goromba, megvető, lekicsinylő, nyegle, pofátlan, arcátlan, kekk (bizalmas)

pesszimista

melléknév
 • borúlátó, sötéten látó, hitevesztett, kishitű, pesszimisztikus

rájár

ige
 • eszeget, nassol (bizalmas), kieszeget, torkoskodik, nyalakodik, pákosztoskodik (tájnyelvi)

szellős

melléknév
 • széljárta, szeles, szélfútta
 • szellőző, levegős
 • tágas
 • lenge, vékony, könnyű, széllelbélelt

prosperál

ige
 • föllendül, előretör, erősödik, emelkedik, halad, fejlődik, gyarapszik, virágzik, virul
 • boldogul, érvényesül
 • működik, él

öntő

főnév
 • martinász, öntőmunkás, olvasztár, fémöntő
 • öntőműhely, öntöde

ráró2

főnév
 • kerecsensólyom

szemgolyó

főnév
 • szemteke, szemgömb (régies)