kiéhezett szinonimái

melléknév
 • farkaséhes, korgó gyomrú, éhes, falánk, eléhült (tájnyelvi)
 • mohó, sóvár, észér (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hozzávetőleg

határozószó
 • körülbelül, megközelítőleg, mintegy, csaknem, hozzávetőlegesen, nagyjából, approximatíve (idegen), cirka (bizalmas), kábé (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiéhezett szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

keretez

ige
 • rámáz, keretbe foglal, karimáz
 • paszpartúz (idegen)
 • körülvesz, szegélyez, övez, határol, elhatárol

itat

ige
 • inni ad
 • leitat, lerészegít, eláztat (szleng)
 • felitat, felszív
 • (csapadék talajt): öntöz, eláraszt
 • (itatja magát): ízlik, tetszik

inspekció

főnév
 • ügyelet, ügyeleti szolgálat (szaknyelvi)
 • szemle, vizsgálat, felügyelet, őrizet, megfigyelés (szaknyelvi)

hídfő

főnév
 • támpillér, hídpillér, hídláb, ellenfal, támfal, támoszlop
 • (szaknyelvi): hídfőállás, támaszpont, állás

kiadagol

ige
 • kiporcióz, kioszt, szétoszt, feloszt, eloszt, kimér

kitartó

melléknév
 • elszánt, eltökélt, türelmes, állhatatos, szívós, rendületlen, következetes, szilárd, rendíthetetlen, megingathatatlan, lankadatlan, fáradhatatlan, tántoríthatatlan, győzős (tájnyelvi)
 • hűséges, ragaszkodó
 • huzamos, szüntelen, folyamatos, állandó, szakadatlan, véghetetlen, vég nélkül való, örökké tartó
 • eltartó, pénzelő

szivárványhártya

főnév
 • írisz (szaknyelvi), szemszivárvány (régies)

habarodik

ige
 • (valakibe): beleszeret, belebolondul

gyerkőc

főnév
 • gyerek, kölyök, srác, nebuló (bizalmas), lurkó, ifjonc, siheder, tinédzser, tini (bizalmas), hátulgombolós (pejoratív), zöldfülű, kamasz

elsöprő

melléknév
 • ellenállhatatlan, leküzdhetetlen, fergeteges, féktelen, tomboló, szenvedélyes, frenetikus, végzetes, legyőzhetetlen, megfékezhetetlen, föltartóztathatatlan, hatalmas, erős, nyomasztó, leverhetetlen, lenyűgöző, erőteljes, hathatós, nyomós, határozott, elemi
 • romboló, pusztító, lehangoló, lesújtó, gyilkos (bírálat), megsemmisítő, fölényes, lehengerlő

halkul

ige
 • csendesedik, csillapodik, csitul, csihad (tájnyelvi), alábbhagy, enyhül
 • szelídül, gyengül, erőtlenedik

kivizsgál

ige
 • megvizsgál, utánanéz, tanulmányoz, megnéz, utánajár, felkutat, felderít, kinyomoz, kifürkész, kipuhatol, megtud, tisztáz, invesztigál (szaknyelvi)
 • felderít, felgöngyölít

körülnéz

ige
 • szétnéz, körülhordozza a tekintetét, körülpillant, körültekint, széttekint, körülkémlel, széjjelnéz, megvigyázkodik (tájnyelvi)
 • érdeklődik, keres, tájékozódik, körülszaglász, utánajár, orientálódik

meglesz

ige
 • létrejön, keletkezik, előáll, elkészül, végbemegy, megvalósul, teljesedik (régies), kilesz (tájnyelvi)
 • megszületik
 • előkerül, megvan, megkerül, rendelkezésre áll
 • elér, felér, megüt (mértéket), megfelel

létező

melléknév
 • levő, lévő, meglevő, meglévő, fennálló, előforduló
 • élő, eleven
 • lény, teremtmény
 • valóságos, való, adott, megragadható, kézzelfogható, szemmel látható, reális, konkrét

kiélezett

melléknév
 • éles
 • élére állított, feszült, kiéleződött

keresett

melléknév
 • kapós (bizalmas), kelendő, kurrens, közkedvelt, közkeletű
 • felkapott (bizalmas), divatos, látogatott, frekventált
 • mesterkélt, cikornyás, ékesített, cicomás, dagályos, finomkodó, affektált, túlfinomult, erőltetett, színlelt, kiszámított, mondvacsinált, modoros, pózoló, megjátszott, csinált
 • megszolgált, megkeresett, összekeresett

kipellengérez

ige
 • megszégyenít, megbélyegez, kigúnyol, kicsúfol, kinevet, nevetségessé tesz
 • ostoroz, bírál, kifiguráz, leszól, kifogásol, rosszall, lehord (bizalmas), elítél, helytelenít
 • (régies): kirudal (régies), kivesszőz, kikorbácsol
 • pellengérhez köt, szégyenpadra állít

lepkefogó

főnév
 • lepkeháló

kihat

ige
 • előidéz, hatással van (valamire), benyomást gyakorol, hatást gyakorol (valamire), befolyásol
 • (régies): kihatol (régies)

járadék

főnév
 • juttatás, életjáradék, évdíj (régies), járandóság, hópénz (régies), apanázs (régies), segély, adomány, támogatás, szubvenció (szaknyelvi), alamizsna, zsebpénz
 • nyugdíj, penzió (régies)
 • jövedelem, hozadék

kiskereskedelem

főnév
 • kisárusítás, detail-kereskedelem

letarol

ige
 • (növényzetet): elpusztít, kipusztít, kiirt
 • lecsupaszít, levág, lekoptat, lekopaszít, lekopaszt, megkopaszt
 • ledönt, lever
 • földúl