odább, odébb szinonimái

határozószó
 • arrább, arrébb, félre, oldalt, tovább, messzebbre, túl, kissé távolabb
 • (tájnyelvi): később, majd

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ideológia

főnév
 • világnézet, világszemlélet, filozófia, elmélet, teória, eszmevilág, eszmeiség
 • (régies): üres képzelgés, okoskodás

paralízis

főnév
 • (szaknyelvi): gyermekbénulás
 • bénulás, hűdés (régies), szélhűdés (régies)
 • tehetetlenség, bénultság, cselekvőképtelenség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a odább, odébb szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

növekedés

főnév
 • növés, emelkedés, fejlődés, fellendülés, gyarapodás, szaporodás, sokasodás
 • áradás, dagadás, nagyobbodás, továbbharapódzás, terjedés, térfoglalás, extenzió (szaknyelvi), expanzió (idegen), progresszió, augmentum (szaknyelvi)

meszel

ige
 • bemeszel, sikárol (tájnyelvi), fehérít
 • (szleng): stoppol (szleng), leint, megállít

melózik

ige
 • (bizalmas): dolgozik, fáradozik, küszködik, izzad, hajt (bizalmas), gürcöl, gürizik (szleng), robotol (bizalmas), gályázik (szleng), güzül (szleng), kulizik (szleng), keccsöl (szleng), működik

megelégedés

főnév
 • megnyugvás, derű
 • megelégedettség, elégülés, boldogság
 • elégtétel

nyomorgat

ige
 • hatalmaskodik, elnyom, uralkodik (valaki felett), gyötör, meggyötör, sanyargat, nyúz, kínoz
 • idegesít, zaklat, baszogat (durva), buzerál (szleng), macerál (szleng)
 • szorongat, nyomkod, csomoszol (tájnyelvi), macsgál (tájnyelvi)

öregúr

főnév
 • aggastyán, öregember, vénember (pejoratív)

lenyomat

főnév
 • folt, kép, nyomtatvány
 • ujjlenyomat
 • utánnyomás, műnyomat, metszet, öntvény, sokszorosítvány, másolat, utánzat, estampe (idegen), reprodukció

lehagy

ige
 • megelőz, felülmúl, túlszárnyal, túlhalad, lepipál (bizalmas), leköröz (bizalmas)

jótáll

ige
 • kezeskedik (valamiért), garantál, garanciát vállal (valamiért), kezességet vállal, szavatol, felelősséget vállal (valamiért), felel, biztosít

liga

főnév
 • szövetség, unió, államszövetség, föderáció, konföderáció
 • szövetkezés, koalíció, traktátum (régies), alliance (idegen)
 • egyesület, testület, ipartestület, céh, szervezet, korporáció (régies)
 • osztály

összefoglal

ige
 • összegez, rekapitulál (régies), kodifikál (idegen), summáz, rezümál (idegen), kivonatol, sűrít, tömörít
 • (régies): egybefoglal, összefog

pattan

ige
 • csattan, kattan, reccsen, roppan, sercen, koppan
 • (zár) nyílik, (üveg) törik, reped, (jég) rian
 • ugrik, lendül, röppen, szökken, szökik
 • kifeslik, kibomlik, kinyílik, megreped, felszakad (régies)

elkezdődik

ige
 • megkezdődik, elindul, indul, beköszönt (választékos), megindul, beindul, kezdetét veszi, megered, elered

sugdolódzik, sugdoló

ige
 • susmusol (bizalmas), pusmog, sugdos, súg-búg, suttog, susmog (tájnyelvi), sutyorog (bizalmas), sustorog, suttog-buttog (tájnyelvi), sugdolódik (tájnyelvi)
 • titkolózik, titkolódzik

rémes

melléknév
 • megdöbbentő, iszonyú, iszonyatos, borzalmas, borzasztó, félelmetes, rémítő, rémisztő, rettenetes, szörnyű, szörnyűséges, ijesztő, hajmeresztő, hátborzongató, kísérteties, rémületes, rémletes (régies)
 • kellemetlen, elviselhetetlen

odafelé

határozószó
 • arrafelé, odaúton

nívótlan

melléknév
 • színvonaltalan, silány, ócska, rossz

osztatlan

melléknév
 • csonkítatlan, csorbítatlan, hiánytalan, egy, egész, egységes, tagolatlan, ép, érintetlen, teljes, tökéletes
 • általános, egyhangú, egynemű

recenzió

főnév
 • ismertetés, bemutatás, referátum (szaknyelvi)
 • bírálat, műbírálat, értékelés, kritika, méltatás, elemzés

okuláré

főnév
 • (régies): szemüveg, pápaszem (régies), ókula (bizalmas)

militáris

melléknév
 • katonai, hadi

önállótlan

melléknév
 • gyámoltalan, ügyefogyott, határozatlan, tehetetlen Sz: az anyja szoknyáján ül

relé

főnév
 • jelfogó
 • reléállomás
 • (régies): postakocsi