ripők szinonimái

főnév, melléknév
 • szemtelen, pimasz, kihívó, arcátlan, faragatlan, krakéler (régies), bugris, bunkó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

telér

főnév
 • érctelep, telep, ércér, ér, érckőzet, réteg, véna (régies)

körülötte

határozószó
 • körös-körül, körötte, közelében, környékén, közel, körben, körüle (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ripők szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rehabilitál

ige
 • jóvátesz, helyrehoz
 • felment, tisztáz, mentesít, igazol, elégtételt szolgáltat
 • visszahelyez, helyreállít

pénzember

főnév
 • bankár, bankvezér (régies), bankigazgató

parlagfű

főnév
 • vadkender, paradicsomgyom

ordít

ige
 • üvölt, ordítozik, ordibál, bömböl, rivall, harsog, vonít, kurjongat, hangoskodik, lármázik, kiabál
 • acsarkodik
 • sír, zokog
 • jajveszékel
 • zúg, süvít, süvölt, bőg, tutul (bizalmas)
 • sikít, lerí, kiütközik, kitűnik, rikít (tájnyelvi)

részesít

ige
 • részeltet, juttat, ad, nyújt, kiutal, odaítél

siklik

ige
 • csúszik, suhan, repül, sikamlik (tájnyelvi), sikamodik (tájnyelvi), iszamodik (tájnyelvi), csuszamlik

nagytőke

főnév
 • finánctőke, fináncoligarchia (szaknyelvi), pénzarisztokrácia, pénzmágnások

mutogat

ige
 • mutat, bökdös
 • gesztikulál
 • fitogtat, kérkedik, parádézik, hivalkodik, mutogalódik (tájnyelvi), fitít (tájnyelvi)
 • szellőztet, napvilágra hoz, kitereget, közszemlére tesz, kiállít

küldetés

főnév
 • megbízatás, misszió, megbízás, feladat, exmisszió (idegen), komisszió (idegen)
 • elhivatottság, hivatás, rendeltetés

népszerű

melléknév
 • közkedvelt, híres, nagyhírű, jó nevű, kedvelt, közszeretetnek örvendő, szeretett, közismert, nagyszerű, nevezetes, illusztris, neves, jeles, felkapott (bizalmas), elterjedt, divatos, menő (szleng), nagymenő (szleng)
 • közérthető, keresetlen, könnyen érthető
 • népies, vulgáris, populáris (idegen)
 • elérhető, hozzáférhető, megfizethető

som

főnév
 • somfa

szapul

ige
 • áztat, lúgoz
 • sulykol
 • megszól, ócsárol, dorgál, kibeszél, szid, szidalmaz, gyaláz, becsmérel, korhol, fedd, befeketít, pocskondiáz, csepül, csépel (tájnyelvi), cikiz (bizalmas)

forgatókönyv

főnév
 • szövegkönyv, szcenárium (szaknyelvi)

törvényszerű

melléknév
 • igazságos, jogos, legitim (idegen), méltányos, korrekt, törvényes, legális, törvény szabta, jogszerű, szabályszerű, szabályos, helyénvaló
 • szükségszerű, szükségképpeni, elkerülhetetlen, kikerülhetetlen, feltétlen, elengedhetetlen

tán

határozószó
 • talán, talántán (tájnyelvi), esetleg, meglehet, alkalmasint, valószínűség szerint

rivaldafény

főnév
 • nyilvánosság, közérdeklődés, közfigyelem

reccsenés

főnév
 • roppanás, recsegés, csattanás, csikorgás

sátán

főnév
 • ördög, diabolus (idegen), démon, gonosz lélek, rossz lélek, Lucifer, Belzebub
 • kísértő, csábító

takar

ige
 • eltakar, elfed, eléáll
 • burkol, göngyöl, bugyolál
 • elborít, borít, ráterít, fed, befed, lep, belep
 • takargat, fedez, rejt, leplez, álcáz, palástol, kendőz, eldug, homályba burkol, elhallgat, kamuflál (régies)
 • (tájnyelvi): arat, betakarít, begyűjt, behord

rosszabbodik

ige
 • romlik, rosszabbra fordul, súlyosbodik, gyengül
 • korcsosodik, elfajul

petefészek

főnév
 • ovárium (szaknyelvi)

semmiképpen

határozószó
 • semmiképp sem, semmi esetre sem, sehogy sem, sehogyan, sehogyan sem, semmi szín alatt, semmi körülmények között, a szentnek sem, a világért sem, a világ minden kincséért se, semmiletteképpen (tájnyelvi), a herkópáternek sem

támadó I.

melléknév
 • agresszív, erőszakos, harcos, ellenséges, harcias, harapós
 • ostromló, rohamozó, offenzív (idegen), betörő, benyomuló, berontó
 • (régies): keletkező, születő