olvasat szinonimái

főnév
 • variáns (szaknyelvi), lekció (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vitorlás

főnév
 • vitorla (bizalmas), szélhajó (régies)

megpuhít

ige
 • megpárol, megköveszt (tájnyelvi), meglágyít, megfőz, megabárol (tájnyelvi), abál, megfonnyóz (tájnyelvi)
 • (bizalmas): megdolgoz (bizalmas), meggyőz, meggyúr (bizalmas), betör, rávesz, rábír, megtör, megengesztel, megindít
 • (bizalmas): megver, elver, elagyabugyál, ad (valakinek), megdolgoz (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a olvasat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyomornegyed

főnév
 • szegénynegyed, proletárnegyed, munkásnegyed, slum (idegen)

mire

határozószó
 • amikorra
 • és erre

mesebeli

melléknév
 • fantasztikus, délibábos, mondabeli, mitikus, legendás
 • képzeletbeli, mesés, csodás, csodálatos

meghatottság

főnév
 • megilletődés, elérzékenyülés, megindultság, elfogódottság, felindulás, megrendülés

odatartozik

ige
 • kötődik (valamihez), egybetartozik (valamivel)

összekerül

ige
 • összegyűlik, összegyűl, összejön
 • összetalálkozik, összeakad, összefut, összeszalad
 • összeházasodik, egybekel (választékos), házasságra lép, frigyre lép
 • összeköltözik

levéltáros

főnév
 • irattáros, levéltárnok (régies), archivista (idegen), archivárius (idegen)

lép1

ige
 • megy, halad, lépeget, lépdel, hág, tapos, tapod, tipor, gázol, lépked, lépik (tájnyelvi)
 • toppan
 • elhatározza magát, dönt, cselekszik
 • intézkedik
 • (sakkfigurával): húz
 • (felsőbb osztályba): jut, kerül
 • (szervezetbe): belép

kanca

főnév
 • nőstény ló, kabala (tájnyelvi), kabla (régies)
 • nőstény szamár

magamutogatás

főnév
 • kérkedés, dicsekvés, hetvenkedés
 • tetszelgés, páváskodás, exhibicionizmus

ötös

főnév
 • jeles, példás, gól (szleng), hasas (szleng), hintó (szleng), ödön (szleng), pedálmedál (szleng), petya (szleng), tízes (szleng), pityorka (szleng)
 • kvintett
 • ötforintos
 • ötszázas, ötszázforintos
 • (régies): elégtelen

petrezselyem

főnév
 • fehérrépa, gyökér, petruska (tájnyelvi)
 • petrezselyemzöld, zöldpetrezselyem

elnyugszik

ige
 • megpihen, elpihen, elalszik, nyugovóra tér, lefekszik
 • meghal, elhalálozik
 • (nap): lenyugszik, leáldozik (választékos), leszentül (tájnyelvi)

szakértelem

főnév
 • hozzáértés, jártasság, kompetencia (szaknyelvi), szaktudás, tudás, szakismeret, szakképzettség, képzettség, szakmai ismeret, szakavatottság, mesterségbeli tudás, felkészültség
 • illetékesség, szaktekintély

révület

főnév
 • önkívület, eksztázis, transz (idegen), elragadtatás, bűvölet, igézet
 • elmélyedés

olvasott

melléknév
 • művelt, kulturált, tanult, tudós, képzett, tájékozott

nyilvánvaló

melléknév
 • magától értetődő, kétségtelen, kézenfekvő, kézzelfogható, szembetűnő, szembeötlő, szembeszökő, látni való, szemmel látható, tagadhatatlan, vitathatatlan, elvitathatatlan, leplezetlen, köztudomású, egyértelmű, bizonyos, világos, természetes, evidens Sz: a vak is láthatja; tiszta sor; világos, mint a nap

öreg II.

főnév
 • öregember, öreg, apó, öregapó, öreglegény, öregúr, aggastyán, vénember, vénség, salabakter (bizalmas), tata (bizalmas), fater (bizalmas), trotli (bizalmas), trotty (bizalmas), kriptaszökevény (szleng)
 • főnök, vezető, góré (bizalmas)

repesz

főnév
 • repeszdarab, szilánk, splitter (idegen), forgács (szleng)

ortográfia

főnév
 • helyesírás

monitor

főnév
 • képernyő, display (idegen)
 • (szaknyelvi): hadihajó, páncélos

összeállít

ige
 • rendbe állít, sorba rak
 • összeválogat, összehoz (bizalmas), felállít
 • fűz, montíroz (idegen), összeszerkeszt, szerkeszt, egyesít, összerak, konstruál, összebarmol (tájnyelvi), összetákol, eszkábál, összefércel, összeüt, egybeépít, összeilleszt, összekapcsol, összeszerel, összeollóz (pejoratív), egybeszerkeszt
 • kompilál (idegen), komponál (régies), megszerkeszt

rettenetes

melléknév
 • rettentő, rémületes, rémes, rémséges, rémítő, rémisztő, félelmes (régies), félelmetes, borzasztó, borzalmas, iszonyú, iszonyatos, embertelen, szörnyű, szörnyűséges, irtózatos, irtóztató, förtelmes, ijesztő, terribilis (idegen), horribilis, hajmeresztő, hátborzongató
 • éktelen, irtó (bizalmas), roppant, hallatlan, égbekiáltó, mértéktelen, kibírhatatlan, leírhatatlan, megdöbbentő
 • pocsék, csapnivaló, gyalázatos, szörnyű