melegedik, melegszik szinonimái

ige
 • (idő): enyhül, javul, tágul (tájnyelvi)
 • (valaki): fűtőzik (tájnyelvi), fűtőzősködik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

izzó I.

melléknév
 • égő, lángoló, parázsló, tüzes, felizzított, felszított
 • perzselő, égető, forró
 • heves, szenvedélyes, lángoló, tüzes, lelkes, rajongó

akkord2

főnév
 • akkordrendszer
 • akkordbér, teljesítménybér, darabbér, akkordmunka, szakmány (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a melegedik, melegszik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megrendel

ige
 • lefoglal, rezervál, abonál (régies), leköt, előfizet, járat
 • (régies): elrendel, utasít, megkér

macskakaparás

főnév
 • firkálás, firkálmány, irkafirka, firka, ákombákom, ákombák (régies), macskavakarás (régies), szarkaláb (régies), tyúkkaparás (régies)

leveseskanál

főnév
 • nagykanál, evőkanál
 • merőkanál, szedőkanál, merítőkanál, levesmerő kanál, levesmerő (tájnyelvi)

kúpmetszet

főnév
 • (régies): kúpszelet

megtisztul

ige
 • kitisztul, meghiggad (tájnyelvi), szublimálódik (idegen), leülepedik, leülepszik, megülepedik
 • megszabadul, mentesül

mordály

főnév
 • puska, flinta (régies)
 • pisztoly
 • géppisztoly, géppityu (szleng)

zsugori

melléknév
 • fösvény, fukar, kapzsi, szűkmarkú, garasoskodó, filléreskedő, krajcároskodó, skót (bizalmas), smucig (bizalmas), sóher (bizalmas), kuporgató, kicsinyes, szőrösszívű, zsebrák (régies), kupori (tájnyelvi), olcsójános (szleng), szarevő (durva), szarrágó (durva), faszarági (tájnyelvi)

kivilágítás

főnév
 • fényár, díszkivilágítás, illumináció (választékos)

kiszabadul

ige
 • kimenekül, kijut, kibújik, kicsúszik, kicsusszan, kisurran, kilopódzik, kivergődik, kitör, átverekszi magát, kibonyolódik (régies), kigázol (régies), kikelepcél (régies)
 • felszabadul, kivívja szabadságát

hegedű

főnév
 • szárazfa (régies), violino (idegen), violin (régies), cinige (tájnyelvi)

konzervál

ige
 • tartósít, befőz, elrak, eltesz
 • megóv, megőriz, állandósít, megvéd, védelmez, karbantart

munkadíj

főnév
 • bér, munkabér, díjazás, fizetés, fizetség, honorárium, gázsi (bizalmas), illetmény, járandóság, javadalmazás, juttatás, zsold (szleng), kereset, keresmény (régies), sallárium (régies)
 • órabér, hetibér, havibér

nézőpont

főnév
 • szempont, szemszög, álláspont, felfogás, beállítottság, aspektus, perspektíva

csiszolópapír

főnév
 • csiszolóvászon, dörzsölőpapír, dörzspapír, kovapapír, üvegpapír, smirgli

pulykaméreg

főnév
 • hirtelen méreg, düh, lúdméreg (tájnyelvi)

összetéveszt

ige
 • felcserél, elcserél, összecserél, összekever, összekavar, összezavar, összevét (tájnyelvi)

mellébeszél

ige
 • félrebeszél, kertel, köntörfalaz, csűr-csavar, hímez-hámoz, ötöl-hatol, ködösít, hasal (bizalmas), blabláz (bizalmas), halandzsázik (bizalmas), rizsázik (szleng), sóderol, hadovál (szleng), linkel (szleng), vakerál (szleng), hamukázik (szleng), hantázik (szleng), süketel (szleng), kamuzik (szleng), púderez (szleng), mismásol (tájnyelvi), fántonfátumoz (tájnyelvi), gatyázik (szleng)(valakinek)

megőrül

ige
 • megbolondul, megháborodik, meghabarodik (tájnyelvi), meggárgyul (tájnyelvi), megcsábul (tájnyelvi), megtébolyodik, megzavarodik, meghibban, megkeveredik, megbomlik az agya, bedilizik, elveszti az eszét, elborul az elméje, megkergül, megbuggyan (tájnyelvi), meghülyül, becsavarodik (szleng), megkattan (szleng)

mindamellett

határozószó
 • mégis, mindazonáltal, ámbár, noha, azonban, de

összegyűlik

ige
 • egybegyűlik, összejön, összegyülekezik, összecsoportosul, összeverődik, csoportosul, összetódul, összecsődül, egybesereglik, összesereglik, összefut
 • összeül
 • felhalmozódik, felgyülemlik, feltornyosul, összetorlódik, aggregálódik (idegen), összehalmozódik, összeszedkőzik (tájnyelvi)

ment2

melléknév
 • (valamitől): mentes, mentesített, ellenálló, biztos

majdan

határozószó
 • majd, a jövőben, később, aztán, valamikor, utóbb, egyszer

mivolta

főnév
 • lényege, minősége, belsőny (régies), sajátság, tulajdonság

összeszerel

ige
 • összeállít, összerak, megépít, összehoz (bizalmas)