nélkülözhető szinonimái

melléknév
 • fölösleges, fölös, szükségtelen, létszámfeletti, haszontalan, hasznavehetetlen, hiábavaló, kéretlen, nem kívánt, hívatlan, mellőzhető, elhagyható, pótolható, lényegtelen, esetleges, járulékos, mellékes, indokolatlan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

úton-útfélen

határozószó
 • mindenütt, mindenfelé, mindenhol
 • széltében-hosszában

ludas

melléknév
 • (bizalmas): vétkes, bűnös, tettes, turpis (bizalmas), leveles (tájnyelvi), sáros (szleng)
 • esküszegő, hitszegő, számkivetett
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nélkülözhető szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

műhold

főnév
 • szatellit (idegen), mesterséges hold, műbolygó, mesterséges bolygó, szputnyik (idegen)

megszab

ige
 • megállapít, kiró, meghatároz, előirányoz, rögzít, szabályoz, kijelöl, megjelöl, diktál, előír, elrendel, utasít, utasítást ad (valamire), kiad, litál (idegen), preskribál (idegen), taksál, determinál (idegen), definiál, fixál
 • kiköt, lefektet, leszögez, kitűz
 • (tájnyelvi): megüt, megver
 • (tájnyelvi): megtép, megszaggat, kiszakít (ruhát)

meglök

ige
 • meglódít, ellök, megtaszít, megbillent, félrelök, megbök, megnyom, megtom (tájnyelvi)

maga2

névmás
 • ön, kegyed, kend (régies), kegyelmed (régies), kelmed (régies), magácska (bizalmas)

naplemente

főnév
 • napnyugta, napnyugat (választékos), napszállta, napszállat (régies), napáldozat (régies), napszentület (tájnyelvi), naphajlat (tájnyelvi), alkony, alkonyat, alkonypír, esthajnal (régies), szürkület, esthomály

odasimul

ige
 • odalapul, odabújik
 • odailleszkedik, megfelel, odaillik
 • kedveskedik, hízeleg
 • sündörög (tájnyelvi)

lakat

főnév
 • zár
 • retesz

kunyhó

főnév
 • kaliba, bódé, kulipintyó (bizalmas), házikó, viskó, vityilló, putri, barakk, huruba (tájnyelvi), gunyhó (tájnyelvi), esztena (tájnyelvi), góré (tájnyelvi)

intézmény

főnév
 • hatóság, intézet, szervezet, közület, egyesület, társaság, organizáció (idegen), institúció (régies)
 • rendszer, forma, szokás

lefest

ige
 • lemázol
 • lepingál, leképez (régies)
 • ábrázol, leír, lerajzol, megrajzol
 • ecsetel, jellemez
 • bemutat, érzékeltet

oltvány

főnév
 • csemete, surján (tájnyelvi)

összehoz

ige
 • közel hoz, megismertet, összeismertet, bemutat (valakit valakinek)
 • összeboronál, összekalapál, összekovácsol, összeházasít
 • (véletlen): összesodor, összevet
 • (bizalmas): összeállít, létrehoz, megalkot, megír
 • (pénzösszeget): összeszed, összegyűjt, előteremt, megkeres, összespórol (bizalmas), előkapar, összetarhál (szleng)

ék1

főnév
 • csap, pecek, faszeg, fadugó, tipli, illesztés, retesz, cank (tájnyelvi)

savbőség

főnév
 • savtúltengés, savasság, acidózis (szaknyelvi)

provinciális II.

főnév
 • (szerzetesrendben): tartományfőnök

némelyik

névmás
 • egyik-másik, némely, egynémelyik, egynémely, egyes

mustra

főnév
 • minta, áruminta, mintapéldány, mutatvány, mutatványdarab
 • szemle, ellenőrzés, szemrevételezés, vizsgálat, áttekintés
 • seregszemle, sorakozó, felvonulás

nyolcszög

főnév
 • oktogon (választékos)

prédikál

ige
 • szentbeszédet mond, igét hirdet
 • (bizalmas): szónokol, beszél, papol, lelkére köt, lelkére beszél, korhol, dorgál, prézsmitál (régies)

nevezett

melléknév
 • említett, címzett, szóban forgó, szólított
 • felsorolt
 • alulírott

megtapsol

ige
 • ünnepel
 • visszatapsol, megújráz

nyűg

főnév
 • béklyó, gúzs, kolonc, kölönc (tájnyelvi), kötél, súly
 • teher, bajlódás, gond, strapa (bizalmas), vesződség, fáradság

propagandaosztály

főnév
 • reklámfőnökség, PR-osztály