nevetséges szinonimái

melléknév
 • mulatságos, kacagtató, tréfás, mókás, humoros, vicces, komikus, bohókás, muris (bizalmas), mulattató, röhejes, ridicule (idegen)
 • (ötlet): képtelen, esztelen, lehetetlen, elképzelhetetlen, ostoba, hülye, bizarr, groteszk, abszurd, irreális
 • eszelős (régies), bolyókás (régies)
 • (ügy): jelentéktelen, kisszerű, aprócseprő, csip-csup, elhanyagolható, lényegtelen, piti (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

turnus

főnév
 • időszak, szakasz
 • ciklus
 • műszak
 • váltás

elfecsérel

ige
 • elveszteget, elpazarol, eltékozol, elpocsékol, elsinkófál (tájnyelvi), elherdál, elprédál, ellenszekál (tájnyelvi), elseremórál (tájnyelvi), elszór, elver, kidobál, kihány, nyakára hág, eljátszik, elkótyavetyél, szétforgácsol, fölapróz, eldorbézol, elcsesz (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nevetséges szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nagymenő I.

melléknév
 • (szleng): tekintélyes, befolyásos, jelentékeny, ismert
 • (szleng): keresett, divatos, népszerű, felkapott (bizalmas), közkedvelt, király (szleng), ász (szleng), nagyagyú (szleng), penge (szleng), profi (bizalmas), császár (szleng), bajnok (szleng)

megtéveszt

ige
 • félrevezet, blöfföl (bizalmas), bolondít, álcáz, megcsal, becsap, rászed, átejt, felültet (bizalmas), lóvá tesz, dezorientál (idegen), ámít, konfundál (választékos), bepaliz (bizalmas), orránál fogva vezet, szédít (bizalmas), hiteget, áltat, beugrat, bolonddá tesz, átráz (bizalmas), átdob (szleng), átver (bizalmas), túljár az eszén, kijátszik

megpofoz

ige
 • felpofoz, megver, felképel, pofon üt, arcul üt, pofoz, nyaklevest ad (bizalmas), bérmál (tájnyelvi), fejbekel (tájnyelvi), megnyakal (tájnyelvi), lekever egyet (bizalmas), ad egy fülest (bizalmas), beakaszt egyet (szleng), bemos egyet (szleng), betámaszt egyet (szleng)

málinkó

főnév
 • sárgarigó, aranymálinkó, aranybegy (tájnyelvi)

nektár

főnév
 • virágnedv, virágpor
 • (választékos): istenital, istenek itala
 • finom bor

ólomkristály

főnév
 • kristályüveg

latrina

főnév
 • illemhely, árnyékszék (régies), budi, pityöre (tájnyelvi), pütyöre (tájnyelvi)
 • emésztőgödör

kvalifikál

ige
 • képesít
 • minősít, osztályoz, rangsorol, kategorizál

ismeretlen

melléknév
 • névtelen, idegen, anonim, NN, XY, ignotus (idegen)
 • jelentéktelen, obskúrus (régies)
 • járatlan, megtapasztalatlan, szokatlan, új, újszerű

lehetséges

melléknév
 • valószínű, feltehető, elképzelhető, várható, gondolható (régies), adódható (régies), történhető (régies), posszibilis (idegen), potenciális (idegen), virtuális (idegen)
 • meglehet, lehet, előfordulhat
 • elképzelhető, megvalósítható, járható, keresztülvihető, kivihető, realizálható

országgyűlési

melléknév
 • parlamenti, diétai (régies)

összevissza I.

határozószó
 • ide-oda, erre-arra, keresztül-kasul, tél-túl (tájnyelvi), jobbra-balra (tájnyelvi), mindenfelé
 • rendetlenül, válogatás nélkül, rendszertelenül, rendezetlenül, egymás hegyén-hátán, átabotába (tájnyelvi), tővel-heggyel (tájnyelvi)
 • zavarosan, ellentmondásosan Sz: tővel-heggyel össze
 • (bizalmas): összesen, összevéve (tájnyelvi), összevetve, egybevéve, együttesen

elcipel

ige
 • elhurcol, elfuvaroz, elvisz, elhoz

serény

melléknév
 • gyors, ügyes, fürge, friss, fürcse (tájnyelvi), sebes, eleven, mozgékony, borbás (tájnyelvi)
 • szorgalmas, szorgos, buzgó, fáradhatatlan, energikus, tevékeny, dolgos, aktív, agilis, tűzrőlpattant, lankadatlan, kitartó, lendületes, életerős, tetterős, igyekvő, iparkodó

rablóbanda

főnév
 • zsiványbanda, haramiacsapat, haramiabanda, martalóccsapat, gengszterbanda, gang (idegen), galeri

névmás

főnév
 • pronomen (szaknyelvi)

nagyasszony

főnév
 • fejedelemasszony (régies), úrnő, asszony

objektív II.

főnév
 • tárgylencse, lencse
 • lencserendszer

pszichoanalízis

főnév
 • mélylélektan, lélekelemzés, analízis

nyakló

főnév
 • (régies): hurok, nyakkarika, nyakörv
 • (régies): gát, fék

megvigasztal

ige
 • vigaszt nyújt, felszárítja a könnyeit, letörli könnyeit

odavet

ige
 • odadob, odahajít, odavág, odacsap
 • (hátat) nekitámaszt, odatámaszt, nekitámaszkodik, nekivet
 • kockáztat, feláldoz, lemond (valamiről)
 • odaír, papírra vet, odabiggyeszt
 • vázol, felvázol
 • hozzátold, hozzátesz

püspök

főnév
 • főpásztor, egyháznagy (régies), episcopus (szaknyelvi), pátriárka, érsek