nyél szinonimái

főnév
 • fogó, fogantyú, szár, markolat, maroklat (régies), griff (idegen), kar

nyel szinonimái

ige
 • lenyel, fal, faldos (tájnyelvi), töltöz (régies)
 • habzsol, faldoklik (régies)
 • magába fojt, tűr
 • belélegez, beszív, befogad

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

idebenn

határozószó
 • itt bent, itt benn, bent

morotva

főnév
 • holtág, holtmeder
 • (régies): semlyék (régies), ingovány, süppedék (régies), fertő (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyél szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nekiesik

ige
 • nekiütődik, nekitántorodik, nekibukik (tájnyelvi), rápottyan, rázuhan
 • nekitámad, nekimegy, rátámad, rámászik (bizalmas), ráront, letaglóz, ráveti magát, nekirohan
 • belegyalogol (szleng), leszid, ledorongol (bizalmas)
 • hozzáfog, hozzálát, nekikezd, munkához lát, nekifekszik, nekiveselkedik, belevág, nekigyürkőzik

mellény

főnév
 • lajbi (régies), lélekmelegítő, melles (tájnyelvi), mellyes (tájnyelvi), melltakaró (tájnyelvi)
 • pruszlik (tájnyelvi), rékli (tájnyelvi), zeke (tájnyelvi), derékravaló (tájnyelvi)

megtalál

ige
 • meglát, észrevesz, fölfedez, meglel, feltalál (régies), fellel, ráakad, rátalál, rájön, rábukkan, nyomára akad, nyitjára akad
 • kikeres, kikutat, kifürkész, kiderít, felfed, feltár, előkerít

massza

főnév
 • pép
 • gyurma
 • halom, halmaz, tömeg, embertömeg, sokaság, plebs (pejoratív)

nógat

ige
 • noszogat, unszol, ösztökél, ösztönöz, motivál, bökdös (bizalmas), biztat, buzdít, lelkesít, tüzel, űz, serkent, sarkall, bátorít, siettet, hajt, piszkál (bizalmas), sürget

ostromgyűrű

főnév
 • ostromzár, blokád

légies

melléknév
 • finom, könnyed, kecses, tündéri, testetlen, anyagtalan, árnyszerű, éteri, szilfid (régies), szubtilis (idegen), filigrán, pneumatikus (régies)(bizalmas)
 • súlytalan, könnyű
 • áttetsző

látkép

főnév
 • kilátás, panoráma, veduta (szaknyelvi)
 • perspektíva
 • felvétel

jármű

főnév
 • közlekedési eszköz, szállítóeszköz, járgány, járómű (régies), tragacs (pejoratív)

lép1

ige
 • megy, halad, lépeget, lépdel, hág, tapos, tapod, tipor, gázol, lépked, lépik (tájnyelvi)
 • toppan
 • elhatározza magát, dönt, cselekszik
 • intézkedik
 • (sakkfigurával): húz
 • (felsőbb osztályba): jut, kerül
 • (szervezetbe): belép

önállósít

ige
 • felszabadít, egyenjogosít, függetlenít, saját lábára állít, emancipál

papagáj

főnév
 • kajdács (régies), lóri (bizalmas)

eleven

melléknév
 • élő, létező, hús-vér
 • élénk, mozgékony, izgő-mozgó, fürge, friss, lendületes, virgonc, nyüzsgő, ugribugri, energikus, agilis, játékos, pajkos, tűzrőlpattant, tüzes, víg, vidám, bohókás Sz: eleven, mint a csík
 • változatos, lendületes, fordulatos, mozgalmas, érdekfeszítő, életszerű, színes, színpompás, képszerű, plasztikus

sohase

határozószó
 • sose, sosem, sohse, sohsem, sohasem, soha, semmikor, semmikor sem, sohanapján (bizalmas), sohanapkor (tájnyelvi), bíbicnapkor (tájnyelvi), bíbicnap (tájnyelvi), szentbíbicnap (tájnyelvi, régies), majd ha fagy (tréfás)
 • soha többé
 • (tiltásban): soha ne
 • egyáltalán ne

rámpa

főnév
 • feljáró, felhajtó, kapaszkodó, kocsifeljáró
 • (tájnyelvi): sorompó, korlát

nyelvjárás

főnév
 • tájnyelv, tájszólás, dialektus
 • nyelvhasználat, beszédmodor

negyed II.

főnév
 • városrész, kerület, városnegyed, lakónegyed, környék

olajos

melléknév
 • zsíros, maszatos, zsírfoltos, pecsétes, olajfoltos
 • faggyas, seborrhoeás (szaknyelvi)
 • csúszós, síkos

ragacsos

melléknév
 • ragadós, tapadós, mézgás, enyves, piszkos, trutymós (szleng), mázgás (tájnyelvi), maszatos
 • sületlen, összeragadt, csirizes, nyúlós, keletlen, szalonnás, nyers, gejmos (tájnyelvi), copákos (tájnyelvi), záklyás (tájnyelvi)

nyoszolya

főnév
 • ágy, pamlag
 • (választékos): dikó (tájnyelvi), fekvőhely, fekhely, heverő, nyughely, hálóhely, pihenőhely

ment2

melléknév
 • (valamitől): mentes, mentesített, ellenálló, biztos

optimista

melléknév, főnév
 • derűlátó, bizakodó, reménykedő
 • derűs, felhőtlen

rakoncátlan

melléknév
 • csintalan, pajkos, fegyelmezetlen, szertelen, féktelen, duhaj, fékevesztett, zabolátlan, vásott, komisz, huncut, szófogadatlan, engedetlen, mihaszna, gézengúz, rebellis (régies), nyughatatlan, makrancos, vadóc, szilaj, rossz, cselefendi (tájnyelvi)