minőségi szinonimái

melléknév
 • kvalitatív (idegen)
 • klasszis (bizalmas), elsőrangú, príma, kiváló, kitűnő, első osztályú, márkás, szuper (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

továbbít

ige
 • továbbad, átad, odaad, passzol (bizalmas), továbbpasszol (bizalmas)
 • elküld, közvetít, kézbesít, expediál (szaknyelvi)
 • (árut): szállít, fuvaroz

számozott

melléknév
 • megjelölt, besorolt
 • folyószámos (szaknyelvi), számmal ellátott
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a minőségi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

menetjegy

főnév
 • jegy, biléta (tájnyelvi)

megbékél

ige
 • megegyezik, megállapodik, kibékül, elássa a csatabárdot, juházódik (tájnyelvi)
 • megbékül, megengesztelődik, megenyhül Sz: megfordul benne a borjú; lefonja a gugyelát (a fonnivalót); beadja a korsót

márkás

melléknév
 • kiváló, kitűnő, elsőrendű, szuper (bizalmas)(bizalmas)
 • védjegyzett, védjeggyel ellátott, cégéres (régies)

lefülel

ige
 • rajtaüt, elfog, elkap, rajtakap, lefog, letartóztat, elcsíp, nyakon csíp, tetten ér
 • lehallgat

mézes

melléknév
 • megmézezett, édesített, cukros, édes, mézédes
 • ragadós, tapadós
 • mézesmázos, édeskés, csöpögős, émelygős, szirupos, nyájas, hízelgő

napraforgómag

főnév
 • szotyola, makuka (tájnyelvi), szotyi (bizalmas)

kőfaragó

főnév
 • kővéső, kővágó, vésnök
 • szobrász, sculptor (régies)

konyhakert

főnév
 • veteményeskert, veteményes, zöldségeskert

homogén

melléknév
 • (választékos): egynemű, azonnemű, hasonnemű, egységes, egyforma, egyező

közbelépés

főnév
 • beavatkozás, megszakítás, félbeszakítás, közbenjárás, intézkedés, segédkezés, interveniálás (szaknyelvi)

nemhogy

határozószó
 • nemcsak hogy, hát még, ahelyett hogy, nem elég, hogy

odaszól

ige
 • odavet (néhány szót)
 • beszól
 • odatelefonál, odacsörög (bizalmas)

dicsér

ige
 • méltányol, elismer, méltat, bókol, hízeleg, dicsőít, dicshimnuszokat zeng, a dicséretét zengi (valakinek), magasztal, istenít, rajong (valakiért), áradozik, lelkesedik (valakiről), glorifikál (választékos), tömjénez Sz: ódákat zeng (valakiről); babért fon a homlokára (választékos)(szleng)

rekettye

főnév
 • bozót, csalit, cserjés
 • rekettyefűz, fűzfa, rakottya (tájnyelvi)

pattan

ige
 • csattan, kattan, reccsen, roppan, sercen, koppan
 • (zár) nyílik, (üveg) törik, reped, (jég) rian
 • ugrik, lendül, röppen, szökken, szökik
 • kifeslik, kibomlik, kinyílik, megreped, felszakad (régies)

mintakollekció

főnév
 • mintagyűjtemény, választék

mely

névmás
 • melyik
 • mi
 • (választékos): mennyire, milyen
 • amely

műkedvelő

melléknév
 • amatőr, laikus, öntevékeny, nem hivatásos, műszerető (régies), műbarát (régies)
 • avatatlan, dilettáns, kontár, pancser (szleng)(bizalmas)

parókia

főnév
 • plébánia, lelkészi hivatal, paplak
 • egyházközség, fára (régies)

monopolkapitalizmus

főnév
 • imperializmus, gazdasági imperializmus

megdördül

ige
 • dörög, megzendül, mennydörög
 • megszólal, dörögni kezd

nagyító II.

főnév
 • nagyítóüveg, nagyítólencse, lupe, górcső (régies), nézőcső (régies)

páter

főnév
 • szerzetes, pap, atya, lelkipásztor