mikulásvirág szinonimái

főnév
 • karácsonyi csillag

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ráfordít

ige
 • rázár, bezár, rácsavar, elfordít, lezár, becsuk, bereteszel
 • (tekintetet): ráirányít, ráemel
 • befektet, beruház, rááldoz, áldoz, rászán
 • rákölt, rápazarol, belefektet (tájnyelvi)

haris

főnév
 • guvat (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mikulásvirág szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mellesleg

határozószó
 • mellékesen, közbevetőleg, érintőleg, futólag, közbevetve, odavetőleg, zárójelben, azonkívül, amellett még, egyébként, egyébiránt, kitérésképpen

mecset

főnév
 • dzsámi, templom (mohamedán)

málna

főnév
 • Boldogasszony csipkéje (tájnyelvi), csipkefa, himpér (tájnyelvi), lyukasszeder (tájnyelvi)

lebont

ige
 • lerombol, ledönt, szanál (bizalmas)
 • felfejt, leteker

mérsékelt

melléknév
 • enyhe, lanyha, gyenge
 • mértékletes, moderált, mértéktartó, visszafogott, józan, megfontolt, jámbor
 • (ár): engedményes, leszállított, méltányos, csökkentett
 • méltányos, szerény, tűrhető, elviselhető, szolíd, csekély

nagymutató

főnév
 • percmutató

korrepetál

ige
 • felkészít, előkészít, gyakoroltat, ismételtet

komplikál

ige
 • bonyolít, nehezít, összekuszál, összezavar, összegabalyít, összegubancol (bizalmas)

2

főnév
 • hónap

köszvény

főnév
 • ínszaggatás, podagra (régies), csúz (tájnyelvi)

négyszögöl

főnév
 • négyzetöl, öl (bizalmas), kvadrát (idegen), szögöl (tájnyelvi)

ócsárol

ige
 • becsmérel, szid, megszid, megszól, lehord (bizalmas), csepül (tájnyelvi), abcúgol (bizalmas), gyaláz, rosszall, szapul (bizalmas), leszedi a szenteltvizet (valakiről), kifogásol, pocskondiáz, mocskol, lemarház, csácsárol (tájnyelvi), lekárpál (tájnyelvi), gácsmál (tájnyelvi), piszmál (tájnyelvi), mindenfélének elmond, rongyol (régies) Sz: mindennek csak úgy viccit-vaccát hányja
 • alábecsül, kisebbít, kevésre tart, lealacsonyít, fitymál, kicsinyel, lenéz, bagatellizál (idegen)

derék2

melléknév
 • erényes, jellemes, jámbor, tisztességes, tisztes, becsületes, szolid, igaz, kötelességtudó, rendíthetetlen, rátermett, ügyes, alkalmas, jóravaló, korrekt, nyílt, egyenes, méltó, érdemes, lelkiismeretes, jóindulatú, tiszteletreméltó, példaadó, példás, klassz (szleng), stramm (bizalmas), fair (idegen) Sz: ember a talpán; legény a talpán; legény a gáton; megállja a helyét; állja a sarat; kivágja a rezet
 • (dolog): derekas, rendes, tisztességes, dicsérendő, becsületes, megbízható, helyes, kifogástalan, mintaszerű, jeles, nevezetes, kitűnő, tökéletes, dicső, nagyszerű
 • vastag, nagy, termetes, megtermett, embernyi, kifejlett, hatalmas, óriási, szálas (régies), erős, jóvágású, tekintélyes, kemény, katonás, délceg, daliás, testes, robusztus, tagbaszakadt, keménykötésű, kövér, pocakos, hasas (bizalmas)

rebeg

ige
 • suttog, susog, hebeg
 • (tájnyelvi): remeg, reszket
 • (régies): dadog, akadozik, hebeg, habog, makog

partizán

főnév
 • szabadharcos, gerillaharcos, gerilla

mimézis

főnév
 • utánzás

mélabús

melléknév
 • borongós, borús, melankolikus, búskomor, édesbús (választékos), keserédes, szomorú, vigasztalan, örömtelen, elégikus, levert, kedvetlen, életunt, lehangolt, csüggedt, deprimált, kedveszegett, búvalbélelt, letargikus, pesszimista

munkálat

főnév
 • munka, művelet, operáció, elaborátum (idegen)

parafrázis

főnév
 • átírás, átdolgozás, átköltés, változat
 • elmondás, magyarázat, értelmezés

mizéria

főnév
 • kellemetlenség, baj, zavar, felfordulás
 • nyomorúság, szükség, ínség, nélkülözés, nincstelenség, sínylődés, sanyarúság

megbirkózik

ige
 • megküzd, szembeszáll, legyőz, leküzd, úrrá lesz, megold, megfejt (valamit)
 • boldogul, bír, elbánik (valakivel, valamivel), elbír (valamit)

mütyür, mütyürke

főnév
 • apróság, dísz, fityegő, csecsebecse, pimpli (bizalmas), bizsu, zsuzsu (régies), bigyó (bizalmas), bizbasz (durva), breloque (régies), nipp (bizalmas)
 • sallang

párosít

ige
 • társít, egyesít, egybeköt, összefűz, összekapcsol, kombinál
 • rendez, összeválogat, párba rak
 • (szaknyelvi): keresztez, pároztat