menő szinonimái

melléknév
 • (szleng): neves, népszerű, nagyhírű, nagynevű, sikeres, divatos, kurrens, kapós (bizalmas), elismert, ügyes
 • modern, stílusos, tipp-topp (bizalmas)
 • szuper (bizalmas), profi (bizalmas), nagyágyú (szleng), császár (bizalmas), penge (szleng), macsó (szleng), mágus (bizalmas), bombázó (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kivonatol

ige
 • jegyzetel, összefoglal, tömörít, összegez, kiír, excerpál (régies), extrahál (idegen), zanzásít

komornyik

főnév
 • lakáj, inas
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a menő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megszorítás

főnév
 • korlátozás, megkötés, restrikció (szaknyelvi), limitáció (idegen), redukció, záradék
 • módosítás
 • feltétel, fenntartás, kikötés
 • megfogás, megmarkolás

makulátlan

melléknév
 • tiszta, hótiszta, patyolattiszta, folttalan, hibátlan
 • feddhetetlen, becsületes, szeplőtlen (régies), ártatlan, erkölcsös, romlatlan, mocsoktalan, érintetlen, szűzies, gáncstalan, kifogástalan, tökéletes

lopva

határozószó
 • titokban, titkon, észrevétlen, észrevétlenül, orvul, orozva, a színfalak mögött, alattomban, csendben, loppal (tájnyelvi), suba alatt, szűr alatt (tájnyelvi), mutyiban (tájnyelvi), suttyomban, sutyiban (bizalmas), sub rosa (idegen), fű alatt (bizalmas), stikában (bizalmas), plenkniben (szleng)

lábas, lábos

főnév
 • főzőedény, serpenyő, kasztrol (tájnyelvi)
 • edény

melankolikus

melléknév
 • bánatos, bús, szomorú, búbánatos, rosszkedvű, mélabús, búskomor, borongós, borús, örömtelen, lehangolt, levert, reményvesztett, csüggedt, búvalbélelt, elégikus, deprimált, kedélytelen, kedélybeteg, bánatbeteg (tájnyelvi), pesszimista, borúlátó

múltkori

melléknév
 • minapi, nemrégi, tegnapi

kollektíva

főnév
 • közösség, munkaközösség, gárda, csapat, társaság, testület, együttes

kiütközik

ige
 • előtűnik, megjelenik, kitör, kiserked, kinő, meglátszik
 • észrevevődik, kiderül, kiviláglik, megnyilatkozik

hetenként

főnév
 • hetente, hétről hétre

kórterem

főnév
 • betegszoba

műtős

főnév
 • műtőasszisztens

nyaraló

főnév
 • vendég, üdülő, beutalt, vakációzó
 • fürdővendég (régies), üdülővendég
 • üdülő, víkendház, nyári lak, kulipintyó (pejoratív), pavilon (régies), villa, dácsa (szleng), hobbi (tájnyelvi)
 • (szleng): börtön

csörgés

főnév
 • csengés, csörömpölés, zörgés, csörgetés, hangzás, zengés, csilingelés, cserregés
 • (szleng): táncolás, tánc

ráfizetés

ige
 • túlfizetés, hozzátétel, felülfizetés (régies)
 • veszteség, kár, pénzkidobás (bizalmas), hiány, deficit

palánta

főnév
 • ültetvény
 • emberpalánta, gyerek, kisgyerek

mentes

melléknév
 • ment (régies), mentesített, szabad, tiszta, védett, immúnis (idegen), védelem alatt álló
 • felmentett, elbocsátott, nyugdíjazott

megszaporodik

ige
 • megsokasodik, megnövekedik, megnövekszik, megnő, meggyarapodik, megfiadzik, felgyűlik, meggyűlik, felhalmozódik, megsokasul (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): megszül

modalitás

főnév
 • módozat, körülmény

összeütközik

ige
 • karambolozik, koccan, összemegy (bizalmas), egymásnak megy, egymásba szalad, összeszalad, összefut, összecsattan
 • szembekerül (valakivel), szembetalálkozik
 • szembenéz
 • megütközik

messiás

főnév
 • megváltó, üdvözítő
 • Jézus Krisztus

marionett

főnév
 • marionettbáb, báb, bábu

mosdik

ige
 • mosakodik, mosakszik, tisztálkodik, fürdik, zuhanyozik
 • (bizalmas): mosakszik, magyarázkodik, mentegetőzik, exkuzálja magát

pagony

főnév
 • liget, berek, erdő, fiatalos (tájnyelvi), csalit (választékos)