belázasodik szinonimái

ige
 • felmegy a láza, felszökik a láza, kigyullad (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rövidesen

határozószó
 • hamarosan, mindjárt, nemsokára, in brevi (idegen), csakhamar, egyhamar
 • (régies): azonnal, rögtön, tüstént, íziben (tájnyelvi), sebtiben, hirtelen

koldul

ige
 • kéreget, kunyerál, tányéroz, kalapoz, gyűjt, könyörög, esedezik, kérincsél, koledál (régies), kápsál (tájnyelvi), lejmol (szleng), tarhál (szleng) Sz: alamizsnán a szeme; miatyánkon cseréli a kenyeret
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a belázasodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bárhogy, bárhogyan

határozószó
 • akárhogy, akárhogyan (választékos), bármiképpen, akármiképpen, bárhogy is, akárhogy is, bármi módon, bármilyen módon, akármilyen módon, bármint (választékos)
 • bármennyire, akármennyire

államügyész

főnév
 • ügyész, vádló, a vád képviselője, közvádló (régies)

alakváltozat

főnév
 • alakpár, dublett (szaknyelvi)
 • allomorf (szaknyelvi)

begyepesedik

ige
 • befüvesedik, bepázsitosodik
 • (gondolkodásban): eltompul, hátramarad, berozsdásodik, betokosodik

biológiai

melléknév
 • természetrajzi

keringő I.

melléknév
 • forgó, körforgó, pörgő

bódulat

főnév
 • bódultság, kábultság, kábulat, mámor, szédület, zsibbadtság
 • eszméletlenség

célirányos

melléknév
 • célravezető, célszerű, megfelelő, hasznos, alkalmas, hasznot hajtó, hatékony, helyénvaló, hasznavehető, értelmes, meggondolt, józan, tanácsos

elmozdít

ige
 • megmozdít, odébbtesz, eltávolít, elvesz, elszállít
 • elküld, felmond, áthelyez, eltávolít, meneszt, letesz, elbocsát, felment, kitesz, kirak, kidob (bizalmas), kihajít, kipenderít, kiszuperál (bizalmas)

dorong

főnév
 • pózna, rúd, bunkó, bunkósbot, karó, bot, husáng, suháng (tájnyelvi), fütykös, furkósbot, furkó, fustély (régies), ebrúd (régies), dronka (tájnyelvi), celőke (tájnyelvi)

belebújik

ige
 • bebújik, felvesz, felhúz, magára ölt, felölt
 • belemélyed, beleássa magát, beletemetkezik

bántalmaz

ige
 • bánt, megüt, megver, kezet emel (valakire), sért, gúnyol, heccel, gonoszkodik, komiszkodik

beszolgáltatás

főnév
 • beadás

disznóól

főnév
 • sertésól, hidas (tájnyelvi), hizlalóól, kutrica (tájnyelvi)
 • szemétdomb, vircsaft, piszokfészek, koszfészek

belevész, beleveszik

ige
 • belepusztul, belehal, beledöglik (durva)
 • eltűnik, elenyészik
 • (bizalmas): beleszeret, belebolondul, belehabarodik (bizalmas), belepistul (bizalmas), beleesik (bizalmas)
 • belemélyed, belemerül, belebonyolódik, belefeledkezik, belefelejtkezik, beletemetkezik

alsóruha

főnév
 • alsóruházat, alsónemű, fehérnemű, alsó (bizalmas), alsótextil (bizalmas)
 • alsószoknya, fersing (tájnyelvi)

bevallás

főnév
 • beismerés, elismerés, gyónás, vallomás, elmondás, konfesszió (régies), deklaráció

domborzat

főnév
 • felszín, terepszelvény, terepalakulás, relief (idegen)