közúti szinonimái

főnév
 • országúti
 • közforgalmi

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ömleng

ige
 • (pejoratív): áradozik, szenveleg, érzeleg, expektorál (idegen)

rábámul

ige
 • ránéz, rámered, rácsodálkozik, elbámul, rábambul (tájnyelvi), rámereszti a szemét (valakire), rászegezi pillantását (valakire), mereven néz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a közúti szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kőolaj

főnév
 • ásványolaj, nyersolaj, nafta (régies), gázolaj, petróleum (régies), petró (régies)

kiirt

ige
 • kigyomlál, kiszakít, kitép, kivág, kimetsz, kiöl, kiveszt, letarol, kipusztít, megszüntet, eltöröl, felszámol, exterminál (idegen)
 • eltávolít
 • leöldös, lemészárol, megsemmisít
 • elfojt, kitöröl

kibúvó

főnév
 • mentség, mentő ötlet, ürügy, kiskapu (bizalmas), visszaút, kifogás, kiút, trükk, expediens (idegen), köntörfalazás, csűrés-csavarás

kábítószerez

ige
 • narkózik, gézázik (szleng), anyagozik (szleng), szipózik (szleng), szipuzik (szleng), repül (szleng), utazik (szleng)

közélelmezés

főnév
 • élelmiszer-ellátás

legfeljebb, legfölje

határozószó
 • maximum, maximo calculo (idegen), ad maximum, legfennebb (tájnyelvi)
 • hacsaknem

totem

főnév
 • totemállat, totemoszlop, bálvány, bálványszobor, bálványkép, istenszobor, idol (szaknyelvi), fétis

idén

határozószó
 • ez évben, ebben az évben, folyó évben

hőskor

főnév
 • fénykor, aranykor

felmenő, fölmenő I.

melléknév
 • emelkedő, felszálló
 • aszcendens (idegen)

indignáció

főnév
 • méltatlankodás, felháborodás, megbotránkozás
 • neheztelés, bosszankodás, harag, méreg, bosszúság

lekottáz

ige
 • leír, notál (idegen)

magasodik

ige
 • nő, növekedik, növekszik, nyúlik, nagyobbodik, emelkedik
 • kimagaslik, magaslik, kiemelkedik

áthalad

ige
 • keresztülhalad, átmegy, keresztülmegy, átkel, átjut
 • (sugárzás) áthatol
 • (út): átvezet, átmegy, átszel

negyed2

főnév
 • negyedhang, kvart (szaknyelvi)

megtold

ige
 • meghosszabbít, megnyújt, prolongál
 • hozzátold
 • megnövel, megtetéz, ráad, hozzáad, hozzáfűz, kiegészít, tódít (tájnyelvi), megnagyobbít
 • (bizalmas): hozzáfüllent, túloz

közvetlen I.

melléknév
 • direkt, egyenes
 • közeli, legközelebbi
 • nyílt, keresetlen, bizalmas, fesztelen, spontán, szívélyes, természetes, őszinte, mesterkéletlen, szókimondó, nyájas, könnyed, egyszerű, meghitt, barátságos, baráti, jóindulatú, kedves, barátkozó, intim, családias, familiáris

kölykezik

ige
 • fiadzik, megfiadzik, szül, ellik, szaporodik, világra hoz, fial (tájnyelvi)

lapos

melléknév
 • sima, sík, egyenes
 • laspadt (tájnyelvi), lapútyi (tájnyelvi)
 • csapott
 • beesett, horpadt
 • hétköznapi, közönséges, érdektelen, prózai, közhelyszerű, agyoncsépelt, elcsépelt, semmitmondó, elnyűtt, triviális, banális, platt (idegen)
 • unalmas, egyhangú, színtelen
 • (nő): deszkamellű, deszka, formátlan, sovány

megszégyenít

ige
 • szégyenbe hoz, dehonesztál, szégyenkezésre késztet, megaláz, meggyaláz, leéget (bizalmas), lejárat, leforráz, kipellengérez, szégyenpadra ültet, megbélyegez, rápirít, lebecsmérel, gyaláz, bepiszkít, besároz, szidalmaz, kicikiz (szleng), arcáz (régies)
 • szégyent hoz (valakire), megcsúfol, csúffá tesz, nevetségessé tesz, blamál (idegen), blamíroz (idegen) Sz: pellengérre állít; ráadja a vizes inget
 • felülmúl, túltesz (valakin), túlszárnyal, lefőz (bizalmas), lepipál (bizalmas)

kúpmetszet

főnév
 • (régies): kúpszelet

kilincsel

ige
 • kéreget, koldul, házal, előszobázik

lebilincsel

ige
 • leköt, leláncol
 • lenyűgöz, megbabonáz, elkápráztat, meghódít, elbűvöl, elvarázsol, megigéz, elragad, megejt

megtermékenyít

ige
 • termékennyé tesz, teherbe ejt, fertilizál (idegen)
 • fedez, befedez, megbúbol (tájnyelvi), petél (tájnyelvi), nemz
 • megihlet, átitat