megrövidül szinonimái

ige
 • fogy, sorvad, megkurtul (régies), kisebbedik
 • csorbul, gyengül, mérséklődik, hátrányt szenved

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kigördül

ige
 • kigurul, kimozdul
 • (könny): kicseppen, lecseppen

folyószámla

főnév
 • kontó (régies), bankszámla
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megrövidül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megindít

ige
 • bekapcsol, beindít, meghajt, működtet, mozgat, aktivál, működésbe hoz, üzembe helyez, einsaltol (idegen), impulzál (idegen), bekurbliz (bizalmas)
 • elindít, eligazít, kezdeményez, útnak indít, útjára bocsát, megalapít, megalakít
 • megjelentet, közzétesz, kiad, publikál, kihoz (bizalmas), lanszíroz (idegen), életbe léptet
 • ösztönöz, ösztökél, rávezet, előmozdít, segít, felkelt, hajt, sarkall, serkent, föllelkesít, bujtogat, megihlet, megtermékenyít, űz, késztet, sugall, iniciál (régies), motivál, befolyásol
 • meghat, elérzékenyít, megkap, ellágyít, meglágyít, megérint, megráz (választékos), emocionál (idegen), megillet, megríkat, könnyekre indít, afficiál (régies)
 • hatást gyakorol (valakire), megmozgat, megrendít, felkavar, felzaklat, feldúl (választékos), részvétet kelt (valakiben)

letér

ige
 • (útról): lefordul, lekanyarodik, elkanyarodik
 • levág

lélekbúvár

főnév
 • pszichológus, pszichiáter, lélektanász (régies), lélekismerő (régies)

közalkalmazott

főnév
 • köztisztviselő, állami hivatalnok, állami alkalmazott, közszolgálati alkalmazott, közhivatalnok (régies)

megnyilatkozás

főnév
 • kijelentés, beszéd, közlés, állásfoglalás, nyilatkozat, véleménynyilvánítás, kifejezési forma, manifesztáció (idegen), megnyilvánulás, reveláció (idegen), kinyilvánítás, megjegyzés, közzététel, bemutatás

metró

főnév
 • földalatti, mélyvasút

zarándok

főnév
 • búcsújáró
 • vándor, utazó, utas

kirendeltség

főnév
 • képviselet, lerakat, fiók, delegáció
 • külképviselet, misszió

kilel

ige
 • (tájnyelvi): kigondol, kieszel, kitalál
 • (tájnyelvi): megtud, rájön (valamire)

harmadfű

melléknév
 • (csikó, borjú): hároméves

kivált1

ige
 • visszavásárol, visszavesz, visszavált, visszaszerez
 • (foglyot): kiszabadít, kiment
 • (okmányt): beszerez, megvásárol
 • előidéz, okoz, kelt, gerjeszt, indukál (szaknyelvi), stimulál, ébreszt, megindít, létrehoz, eredményez, szül

minimum

határozószó
 • legalább, legkevesebb, legszerényebb számítás szerint(tájnyelvi)

napilap

főnév
 • hírlap, újság, lap, napisajtó

csapszék

főnév
 • kocsma, kiskocsma, kurta kocsma, ivó, csárda, poharazó, komplárház (régies), italmérés, pálinkamérés, kricsmi (szleng), krimó (szleng), csehó (szleng), italbolt, borkimérés, borház (régies), borharapó, borozó, söröző, sörház (régies), lebuj (szleng), szeszelde (szleng)

popularizál

főnév
 • (régies): népszerűsít

őr

főnév
 • őrálló (régies), őrszem, ajtónálló, strázsa, garde (idegen), darabont (régies), vigyázó (régies), felvigyázó, felügyelő, csősz, bakter, cerberus (bizalmas), silbak (bizalmas), éjjeliőr, várta (régies)
 • parkőr
 • gardedám (régies)
 • testőr, védelmező, őrző, védő, támasz, oltalmazó, gorilla (szleng)

megsemmisítő

melléknév
 • elsöprő, elementáris, ellenállhatatlan, lélegzetelállító, súlyos, döntő, lehengerlő, ledorongoló, katasztrofális
 • romboló, pusztító, gyilkos, irtó, roncsoló, ártalmas
 • érvénytelenítő, hatálytalanító, semmissé nyilvánító, jogvesztő

meghatározott

melléknév
 • megállapított, megjelölt, megadott, adott, körülhatárolt, körülírt, kötött, korlátozott, rögzített, pontos, célirányos, előírt, kijelölt, konkrét, bizonyos, kimért (régies), kitett (régies), megszabott, determinált

mélyút

főnév
 • vízmosás, szurdok, horhos (tájnyelvi), hegyszoros, horog (tájnyelvi)

öl2

főnév
 • belseje, mélye (valaminek)
 • szeméremtest
 • anyaméh
 • nyaláb

megtekint

ige
 • megnéz, megszemlél, szemrevételez, átnéz, szemügyre vesz, mustrálgat, megvizsgál, konspiciál (idegen), megszemelint (tájnyelvi)
 • átlapoz, átfut, tanulmányoz

lezáródik, lezárul

ige
 • (fedéllel): becsukódik, bezáródik, bezárul
 • lecsapódik
 • befejeződik, bezárul, bevégződik, megszűnik, elmúlik, véget ér, vége szakad, abbamarad, megáll, megszakad, berekesztődik

merev

melléknév
 • dermedt, feszes, rugalmatlan, sprőd (bizalmas), kemény, meredt, megmerevedett, mozdulatlan, rigid (idegen), stejf (idegen), hajlíthatatlan, meggémberedett
 • nehézkes, megrögzött, megcsontosodott, bénult, szokott, meggyökeresedett, hajthatatlan, vaskalapos, sztereotip (idegen)
 • kimért, szertartásos, előírásos, formális, hivatalos, rideg, lélektelen, szigorú, zord, katonás, dogmatikus, rigorózus (idegen)

öntelt

melléknév
 • beképzelt, elbizakodott, önelégült, dölyfös, gőgös, prepotens (idegen), hiú, kevély, nagyképű, fennhéjázó, arrogáns, hetyke, pretenciózus (idegen), kivagyi, magahitt (régies), magaveti (tájnyelvi), rátarti, önhitt, fontoskodó, nyegle, felfuvalkodott, pöffeszkedő, fölényes, pökhendi, büszke, nagy mellénye van, felvágós (bizalmas)