visszautasít szinonimái

ige
 • elutasít, visszadob, visszavet, visszaküld, rekuzál (idegen)
 • elhárít, elvet, kikosaraz, kosarat ad
 • elküld
 • (régies): megbuktat, elvág
 • megtagad, kikér magának, tiltakozik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

söröző

főnév
 • sörház (régies), sörcsarnok, sörkert, sörbár, sörmérés (régies), söntés, kocsma, csapszék, ivó (régies)

elszalaszt

ige
 • elfuttat, elküld, meneszt, elszalajt (tájnyelvi)
 • elmulaszt, kihagy, lemarad (valamiről), lekésik (valamiről), elpasszol (bizalmas), elhibáz, elveszteget, eltéveszt, elnéz, elesik (valamitől), elereszt (régies)(valamivel)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a visszautasít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vezekel

ige
 • bűnhődik, penitenciázik (idegen), Canossát jár, hamut hint a fejére, magába száll, expiál (régies)
 • megbán
 • szenved, megszenved, lakol, meglakol

úszóhíd

főnév
 • ponton (szaknyelvi), pontonhíd (szaknyelvi)

tüstént

határozószó
 • azonnal, máris, mindjárt, rögtön, haladéktalanul, nyomban, csakhamar, rögvest, egyteremtésében (tájnyelvi), üstöllést (tájnyelvi), legott (régies), azonhamar (régies), azonhelyt (régies), azon hevenyében (régies), szorgost (régies), üscsint (régies)

terjengős

melléknév
 • hosszadalmas, hosszas, részletező, terpeszkedő, szószátyár, elkalandozó, csapongó, széteső, zavaros, dagályos, bőbeszédű, elnyújtott, szétfolyó, hosszú lélegzetű, hosszúra nyújtott, nyakatekert, ömlengő
 • megszerkesztetlen, megkomponálatlan

viselet

főnév
 • öltözködés
 • ruházat, ruha, öltözet, öltözék, mez, jelmez, habitus (régies)

szögesdrót

főnév
 • tüskésdrót (tájnyelvi)

szivárványhártya

főnév
 • írisz (szaknyelvi), szemszivárvány (régies)

pihen

ige
 • ledől, hűsöl, fekszik, hever, alszik, pauzál (régies), sziesztázik (bizalmas), ejtőzik, rostokol, pihenőt tart, lazít, lustálkodik, javádzik (tájnyelvi), szusszan (tájnyelvi), pamlagol (tájnyelvi)
 • kikapcsolódik, üdül, szórakozik
 • nyugszik

tájfun

főnév
 • forgószél, fergeteg, szélvész

kormányzat

főnév
 • államigazgatás, kormányzás, hatalom, uralom, vezérlés, rezsim
 • kormány, minisztertanács, kabinet

visszaverődik

ige
 • visszatükröződik, visszasugárzódik
 • visszhangzik, rezonál
 • visszapattan, visszaütődik

vesztes

melléknév
 • legyőzött, megvert, bukott, helyezetlen, kárvallott, kisemmizett

zúg

ige
 • (szél): orgonál, dudál, süvít, süvölt, ordít, fütyül, dúdol
 • (nád): susog, zizeg
 • (bogár): zümmög, zsong, dong, döngicsél
 • (gép): búg, zakatol
 • (ágyú): dörög, dübörög, bömböl
 • (harang): kong, cseng, szól, hangzik
 • zúgolódik, zajong, lázong, dühöng, zsibong, morajlik, háborog, pfújol

volán

főnév
 • kormánykerék, kormánymű, kormány

utópista

melléknév
 • utópiaszerű, utópisztikus, ábrándos, kivihetetlen, megvalósíthatatlan, valószínűtlen

zsinór

főnév
 • zsineg, madzag, spárga, szalag, pertli
 • cipőfűző, fűző
 • paszomány, szegély, sujtás