megismertet szinonimái

ige
 • összeismertet, bemutat, összehoz (bizalmas)
 • bevezet (valamibe), feltár, beavat, elmond, leír, informál, tájékoztat, tudtul ad, felvilágosít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

polgári II.

főnév
 • (bizalmas): polgári iskola

értesítő

főnév
 • értesítő könyv, ellenőrző könyv, bizonyítvány, évkönyv (régies)
 • értesítés, közlöny, értesítvény, avizó (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megismertet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megborzong

ige
 • borzad, megremeg, megdöbben, libabőrös lesz, végigfut a hátán a hideg, borzonkodik (tájnyelvi), összerázkódik, vargát ránt (tájnyelvi)

lehajt2

ige
 • lekerget, lezavar, leűz, leterel, leheseget
 • leszalaszt
 • (tájnyelvi): megőröl, feldarabol
 • (tájnyelvi): elvégez

lavór

főnév
 • mosdótál, mosdócsésze, kézmosó

kortárs

melléknév, főnév
 • egykorú, egyidős
 • pályatárs
 • jelenkori, korabeli, mostani, jelenlegi

megfürdet

ige
 • megmárt, alámerít, alábuktat
 • megmos, lemos
 • megöntöz, eláraszt, átitat

mekeg

ige
 • (bizalmas): nyekeg (bizalmas), nyög, nyögdécsel, makog, dadog

visszagondol

ige
 • visszanéz, visszatekint, visszapillant, visszaemlékezik, visszaréved, ráemlékezik

kihal

ige
 • kipusztul, kivész, kimúlik, megsemmisül, elenyészik, semmivé lesz, elpusztul, tönkremegy, magva szakad (valakinek), írmagja sem marad
 • elnéptelenedik, élettelenné válik
 • megszűnik, elavul
 • kihamvad, kiég

kibukik

ige
 • kiesik, kibucskázik (tájnyelvi), kibillen
 • előtűnik, kibukkan
 • megbukik, osztályt ismétel

hajrá II.

főnév
 • végküzdelem (választékos), finis (bizalmas), tűzoltómunka (bizalmas), erőfeszítés, hajrázás

kiöblít

ige
 • átöblít, megtisztít, kitisztít, meglögyböl (tájnyelvi)
 • kimos, kiöblöget, irrigál (idegen), kitisztál (tájnyelvi)

menő

melléknév
 • (szleng): neves, népszerű, nagyhírű, nagynevű, sikeres, divatos, kurrens, kapós (bizalmas), elismert, ügyes
 • modern, stílusos, tipp-topp (bizalmas)
 • szuper (bizalmas), profi (bizalmas), nagyágyú (szleng), császár (bizalmas), penge (szleng), macsó (szleng), mágus (bizalmas), bombázó (szleng)

mulasztás

főnév
 • hanyagság, gondatlanság, hiba, vétek, vétség, nemtörődömség
 • hiányzás, távollét, távolmaradás, abszencia (régies)

céllövészet

főnév
 • célbalövés, céllövés

pergamen

főnév
 • pergament, hártya, íróhártya, szironybőr, irha, velin, hártyapapír
 • pergamenpapír
 • oklevél, okirat

óramutató

főnév
 • cájger (tájnyelvi), kismutató

megjavít

ige
 • helyrehoz, megcsinál, kijavít, rendbe hoz, helyreállít, visszaállít, megreparál (régies), megéklécel (tájnyelvi), megtákol (tájnyelvi), kireparál (tájnyelvi), megadjusztál (tájnyelvi), rendbe szed (bizalmas), helyrepofoz (bizalmas), talpra állít (bizalmas), regenerál
 • feljavít, megújít, újjáalakít, átdolgoz, megigazít, újít, újjászervez, jobbá tesz, megreformál, összhangba hoz, megjobbít (választékos), fellendít, felvirágoztat, felfrissít, kipofoz (bizalmas), kiigazgat (tájnyelvi)
 • megnevel, jobbít, korrigál, gazdagít, épít (választékos), megnemesít
 • jóvátesz

megbecstelenít

ige
 • meggyaláz, megerőszakol, erőszakot követ el (valakin), elcsábít, megront, megejt (tájnyelvi), beszennyez, megparáznít (tájnyelvi), megszeplősít (régies), deflorál (idegen)
 • bemocskol, gyaláz, bepiszkol, besároz, megszentségtelenít, rossz hírét költi, rossz hírbe kever, profanizál (választékos), diffamál (idegen)

olasz

melléknév, főnév
 • itáliai, olaszországi, talián (régies), talján (régies, választékos), digó (szleng), macskaevő (szleng)

megmárt

ige
 • megmerít, beleereszt, belesüllyeszt, belemerít, alámerít, alábuktat
 • megmos, megfürdet
 • bevizez, benedvesít, megnedvesít
 • (kést): beledöf, beleszúr

lélekszakadva

határozószó
 • lihegve, kifulladva, lóhalálában, fejvesztve, nagy sietve, gyorsan, hanyatt-homlok, sebbel-lobbal, rohanvást, lélekfogyva (régies)(bizalmas)

megtűr

ige
 • eltűr, elvisel, elszenved, kibír
 • tolerál

opera

főnév
 • zenedráma, dalmű
 • daljáték
 • operaház, dalszínház, dalműszínház (régies)