verődik szinonimái

ige
 • ütődik, csapódik, koccan, kocódik (tájnyelvi), ütközik
 • esik
 • tömörül, csoportosul, összeáll, összegyűlik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elkorcsosodik

ige
 • elfajzik, elsatnyul, elcsenevészesedik (választékos), degenerálódik (szaknyelvi), elaljasodik, megromlik

kollégium

főnév
 • diákotthon, diákszálló, kolesz (bizalmas), kolostor (szleng), kóter (bizalmas), konviktus (régies), internátus
 • előadás-sorozat
 • testület, kar
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a verődik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

várrom

főnév
 • váromladék, vármaradvány, düledék

tranzit

melléknév
 • (szaknyelvi): átmenő, átutazó

tőgy

főnév
 • emlő, tejedény (régies)
 • (durva): mell, emlő, csecs, tejcsarnok (szleng), cici (bizalmas), didi (bizalmas), duda (szleng), csöcs (durva), lökhárító (szleng)

tárgyalás

főnév
 • megbeszélés, megvitatás, tanácskozás
 • értekezés, ülés, konferencia, értekezlet, eszmecsere, konzílium
 • alku, egyezkedés

vegyes

melléknév
 • többféle, többfajta, különféle, különfajta, mindenféle, mindenfajta, sokféle, összetett, kombinált, kevert, elegyes, sokszínű, eltérő, heterogén, hibrid (idegen), bakavegyes (tájnyelvi), egyveleges (tájnyelvi), elegy-belegy (tájnyelvi), váltakozó, közös, tarka, keveres (tájnyelvi), abajdóc (régies), válogatás nélküli, keresztezett
 • kétes, zavaros, zagyva, kusza, homályos, bizonytalan, gyülevész, szedett-vedett

vizsgálódik

ige
 • kutakodik, búvárkodik, tanulmányoz, kísérletez, elemez
 • nézelődik, szemlélődik, puhatolózik, kérdezősködik, tapogatózik, fürkész, szimatol, érdeklődik, tudakozódik

szerencsétlen

melléknév
 • nyavalyás, nyomorult, elesett, boldogtalan, peches, sikertelen, balsorsú, balfasz (durva), sorsüldözött, istenverte, mizerábilis (régies), szegény, szűkölködő Sz: a lejtőt járja; baját a bú éri; beleütött az istennyila; lejtőre áll a dolga; olyan, mint vak János; puska nélkül lőtték agyon; rájár a rúd; rossz órában született; rossz csillagzat alatt született; rosszul fő a lencséje; teddide-teddoda ember
 • rosszul sikerült, félresikerült
 • szomorú, tragikus, gyászos
 • gyámoltalan, balkezes, kétbalkezes, ügyefogyott, mamlasz, szánalmas

szembetűnik

ige
 • szembeötlik, kiötlik (régies), kiugrik, előbukkan, feltűnik, szemet szúr, kivirít, kirí

panoráma

főnév
 • körkép, kilátás, látkép, látvány

szintúgy II.

kötőszó
 • szintén, is, úgyszintén, hasonlóképp, hasonlóképpen, nemkülönben

zárószó

főnév
 • utószó, végszó, záróbeszéd, befejezés, epilógus (választékos)

kitár

ige
 • kinyit, megnyit, kibont, szétnyit, széttár, szétterjeszt, kiterjeszt, szétterpeszt, széthajtogat, kigombol, kicsatol
 • felfed, feltár, leleplez, kiderít
 • közzétesz, napvilágra hoz, nyilvánosságra hoz
 • (szívet) kiönt, kitereget, kifecseg

verselés

főnév
 • versírás, versfaragás, verscsinálás, verskészítés, költés, verzifikáció (idegen)
 • versforma
 • (tájnyelvi): versmondás, szavalat, szavalás

var

főnév
 • varasodás, sebhely, heg, forradás, pörk, kompor (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): ótvar
 • rüh

visszadob

ige
 • visszahajít, visszahajigál, visszavet, visszacsap, visszavág
 • visszaad
 • elutasít, visszautasít, elvet, leszavaz

vétkes II.

főnév
 • tettes, gonosztevő, bűnöző, bűnelkövető, elkövető, delikvens (régies), malefaktor (régies)

tudta

főnév
 • ismerete, tudása, engedélye

visszavonhatatlan

melléknév
 • végleges, végérvényes, megváltoztathatatlan, megmásíthatatlan, megfellebbezhetetlen, irrevokábilis (régies), megtámadhatatlan, maradandó