vásár szinonimái

főnév
 • piac, kirakodó vásár, hetivásár, zsibvásár, bazár, árumintavásár, kiállítás, árubemutató
 • sokadalom (régies)
 • adás-vevés, adásvétel, üzletkötés
 • beszerzés, vásárlás
 • áruforgalom
 • árleszállítás, árcsökkentés, kiárusítás, végeladás
 • zsivaj, lárma, perpatvar, veszekedés
 • rendetlenség, felfordulás, összevisszaság

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

visszatérít

ige
 • visszavezérel, megtérít
 • visszaad, megad, visszafizet, megfizet, visszaszolgáltat, kárpótol, kártalanít, kompenzál

álmodozás

főnév
 • ábrándozás, merengés, révedezés, fantáziálás, képzelődés, képzelgés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vásár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

üzletkötés

főnév
 • üzlet, adásvétel, vásár, ügylet, tranzakció, negócium (régies)

tompít

ige
 • koptat, csorbít, butít (régies)
 • mérsékel, csillapít, enyhít, csökkent, visszafog, gyengít, élét veszi
 • (hangot): halkít, csendesít, gyengít

tetőcserép

főnév
 • cserép, cserépzsindely (tájnyelvi)

szürkül

ige
 • őszül, deresedik
 • alkonyodik, sötétedik, esteledik, estére jár, estefelé jár, estére hajlik, leszáll az este, estellik (régies), besötétül, lenyugszik a nap, leszáll a nap, leszentül a nap (tájnyelvi)
 • világosodik, virrad, pirkad, dereng, pitymallik, hajnalodik, reggeledik, nappalodik (tájnyelvi)
 • elmosódik, halványodik, elhomályosodik, elhomályosul, kifakul, megfakul, színét veszti, lekopik
 • laposodik, érdektelenedik, unalmassá válik, felhígul

valóság

főnév
 • létezés, élet, lét, realitás, való (választékos), tényállás, helyzet, konkrétum, tény, tapasztalat
 • megnyilvánulás, mivolt, lényeg, jelleg
 • igazság

világváros

főnév
 • metropolisz, nagyváros

szedett-vedett

melléknév
 • zagyva, ütött-kopott, vacak, ócska, snassz, mismás, himihumi (tájnyelvi), elegy-belegy (tájnyelvi)
 • vegyes
 • gyülevész, bitang (tájnyelvi), kramázsia (tájnyelvi)

szalonképes

melléknév
 • alkalmas, odaillő, illedelmes
 • udvarképes (régies)

összefügg

ige
 • kapcsolódik, érintkezik, összetartozik, hozzátartozik, ízül (régies), koherens (szaknyelvi)
 • kapcsolatos, kapcsolatban áll (valamivel)

szenvedélyes

melléknév
 • forróvérű, bővérű, sűrűvérű, tüzesvérű, szangvinikus, érzéki, lángoló, vérmes, vehemens, indulatos, heves, tüzes, lelkes, patetikus, féktelen, parázs, megrögzött, lázban égő, forrófejű, lobbanékony, szilaj, felgerjedt
 • megszállott, passzionátus (régies), egzaltált, fanatikus, eszelős, dühödt, megdühödött

visszahúzódik

ige
 • visszavonul, hátravonul, retirál, visszamegy, visszalép, visszatáncol, visszahőköl
 • visszatér
 • leköszön, felmond
 • hátrál, meghátrál, megfutamodik, elszökik, kitér (valami elől)
 • elhúzódik, félrevonul, elkülönül, elvonul, meglapul, begubózik

zsoltároskönyv

főnév
 • pszalterium (idegen), énekeskönyv

kíméletlen

melléknév
 • durva, vad, rideg, tapintatlan, érzéketlen, erőszakos, sértő, bántó, goromba, szívtelen, embertelen, kegyetlen, keményszívű, irgalmatlan, könyörtelen, kérlelhetetlen, modortalan, állatias, embernyúzó, bosszúálló, vérszívó, szipolyozó, barbár, brutális, drasztikus, derb (idegen), krudélis (régies)

vasérc

főnév
 • vas, vaskő, termésvas (régies)
 • gyepvasérc, lápvasérc, taviérc, vörösvasérc, hematit (szaknyelvi), barnavasérc, barnavaskő, limonit (szaknyelvi)

ütem

főnév
 • taktus
 • ritmus
 • szakasz, menet, etap
 • iram, lendület, sebesség, tempó

veszekedik, veszeksz

ige
 • perlekedik, pöröl, szóváltásba keveredik, összeszólalkozik, ordítozik, kiabál, viszálykodik, nyelvel, kárál, civódik, zsémbel, felesel, összezördül, zsörtölődik, torzsalkodik, háborúskodik, civakodik, marakodik, összekap, hajba kap, balhézik (szleng), cirkuszol (szleng), arénázik (szleng), zrízik (szleng), berzenkedik (tájnyelvi), debukál (tájnyelvi), huzakodik, ruházkodik (tájnyelvi), pattog (tájnyelvi) Sz: nagy patáliát csap
 • (tájnyelvi): kívánkozik, bomlik (valaki után)
 • szid, korhol, sérteget

végignyúlik

ige
 • elterül, végigfekszik, végigheveredik, elnyúlik, lepihen
 • végighúzódik

többszöröz

ige
 • szoroz, multiplikál (szaknyelvi), sokasít, sokszoroz, megnövel, szaporít
 • megismétel

vicinális I.

melléknév
 • (régies): helyiérdekű
 • (régies): partikuláris (idegen)
 • kicsinyes