ébred szinonimái

ige
 • serken, ocsúdik, ébredezik, eszmél, felmozzan (régies), felérez (tájnyelvi), feleszmél, felébred, magához tér, émed (régies)
 • felriad, felijed
 • feléled, életre kel, újjáéled, feltámad, támad, megújul

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

borult, borús

melléknév
 • felhős, felleges (választékos), borongós, esős, szürke, ködös, esőre hajló, viharos, sötét, homályos, bogdányos (tájnyelvi)
 • mélabús, melankolikus, lehangolt, szomorú, bánatos, bús, búskomor, komor, levert, nyomott, deprimált, morózus, gyászos

gyanánt

névutó
 • nevében (régies), fejében (régies), helyett
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ébred szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

diszciplína

főnév
 • fegyelem, fegyelmezettség, rend
 • tudományág, tudományszak

centralizál

ige
 • központosít, egyesít, összpontosít, összehoz (bizalmas)

bújtat

ige
 • rejteget, dugdos, dug, rejt
 • átdug, áthúz
 • (ruhadarabba): bebújtat, bedug
 • (tájnyelvi): (szőlőt) bujt, buktat, homlít (tájnyelvi)

benedvesít

ige
 • megnedvesít, bevizez, benedvez, megmárt, bemárt, átitat, átáztat, megnyirkosít, befröcsköl, belocsol, bespriccel, benyálaz, kastol (tájnyelvi)

drágáll

ige
 • sokall, borsosoll (tájnyelvi), drágállít (tájnyelvi)

életképes

melléknév
 • életerős, életrevaló
 • megvalósítható, kivitelezhető, keresztülvihető, teljesíthető, épkézláb

lepecsétel

ige
 • lebélyegez, lestempliz (régies), leragaszt
 • (lakást, palackot) lezár, leplombál

átfúr

ige
 • keresztülfúr, kifúr, kilukaszt, átlyukaszt, perforál
 • átdöf, átszúr, átszegez

arrafelé

határozószó
 • affelé, arrának (tájnyelvi)
 • ott, azon a tájon

azonnal

határozószó
 • hamarosan, mindjárt, gyorsan, nyomban, haladéktalanul, sietve, máris, express, tüstént, sürgősen, sürgősséggel, rögvest, egyszeriben, rögtön, jókor, késlekedés nélkül, menten, azonmód, azon melegében, legott (régies), prompt (bizalmas), stante pede (idegen), íziben (tájnyelvi), üstöllést (tájnyelvi), ahajt (tájnyelvi), mindjáron (tájnyelvi)

elhatalmasodik

ige
 • eluralkodik, elharapódzik, elharapózik, úrrá lesz, elterjed, elburjánzik
 • (érzés): elfog, eltölt, felerősödik, erőt vesz (valakin), úrrá lesz (valakin)

elsimít

ige
 • lesimít, elegyenget, planíroz (régies), legyalul, lecsiszol, elegyenlít (tájnyelvi)
 • eltussol, szőnyeg alá söpör, eltakar, eltüntet, kozmetikáz, sminkel (pejoratív), elmismásol (bizalmas), elleplez, takargat, elken (pejoratív), elcsinál (bizalmas), elpalástol, agyonhallgat, elvakol (bizalmas), elsárifikál (tájnyelvi)
 • elrendez, rendbe hoz, megold, eligazít, nyugvópontra juttat, elintéz, helyreigazít, egyeztet, áthidal, kibékít, elboronál, elgereblyéz, összhangba hoz, helyrehoz, helyretesz

földi II.

főnév
 • honfitárs, hazámfia, atyafi (régies), barát, koma (tájnyelvi), szomszéd

feladvány, föladvány

főnév
 • feladat, példa, gyakorlat, kérdés, fejtörő, rejtvény

edény

főnév
 • tartály, tároló
 • konyhaedény, főzőedény
 • véredény

diétás

melléknév
 • (étrend): diétikus, kalóriaszegény, kímélő

elárusító

főnév
 • eladó, kiszolgáló, kereskedősegéd, kereskedő, boltos, fűszeres (régies), árus

fegyenc

főnév
 • fogoly, rab, elítélt, őrizetes (szaknyelvi), zebrás (szleng), börtöntöltelék, gazfickó, akasztófavirág, gonosztevő

egyenjogú

melléknév
 • egyenlő jogú, egyenlő, egyenrangú, emancipált (idegen)

címzett

melléknév, főnév
 • adresszátus (idegen), nevezett, szólított, megszólított, vevő (szaknyelvi)(szaknyelvi)

elég I.

melléknév
 • elegendő, elégséges, kellő mennyiségű, megfelelő, kielégítő, megnyugtató, elfogadható, megjárós (tájnyelvi), adekvát, satis (régies), sufficit (régies) Sz: adja, kifutja; huncut, aki többet akar

fékez

ige
 • lassít, megállít, visszafog, visszatart, zaboláz, gyeplőz (régies), kantároz (régies), eréz (régies)
 • akadályoz, hátráltat, tartóztat, gátol, korlátoz
 • mérsékel, enyhít, gyöngít, moderál (bizalmas), csökkent, tompít, redukál, csillapít, szelídít, leküzd