malackodik szinonimái

ige
 • maszatol, pancsol, pacsálkodik (tájnyelvi)
 • disznólkodik, illetlenkedik, trágárkodik, szemérmetlenkedik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zeneszerző

főnév
 • komponista, zeneköltő (régies)
 • szerző

szelindek

főnév
 • mészároskutya (régies), cilindök (tájnyelvi), cilinderkutya (tájnyelvi), molosszusz (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a malackodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lezuhan

ige
 • leesik, lepottyan, lehuppan, letottyan, lefordul, lehull, leomlik, lecuppan (tájnyelvi), lesuvad (tájnyelvi), leveszekedik (tájnyelvi)
 • (ár, láz): csökken, lemegy, alábbhagy, mérséklődik

központ

főnév
 • belváros, city (idegen), fellegvár
 • székhely, székház
 • centrum, középpont, mag
 • góc, gyújtópont, tűzfészek

köszöntő I.

melléknév
 • üdvözlő, tisztelgő, éljenző, gratuláló, vivátozó, tapsoló, ünneplő

királylány, királyle

főnév
 • királykisasszony

macskakaparás

főnév
 • firkálás, firkálmány, irkafirka, firka, ákombákom, ákombák (régies), macskavakarás (régies), szarkaláb (régies), tyúkkaparás (régies)

meghajlít

ige
 • meggörbít, elgörbít, meghajt (tájnyelvi), lehajlít, elhajlít, deformál, görbeszt (tájnyelvi), begörbít, homorít, megdönt, előrehajlít

vastagít

ige
 • sűrít, tömörít, zömít (régies)
 • megszilárdít, megkeményít
 • (öltözék): kövérít, erősít

keksz

főnév
 • teasütemény

kardigán

főnév
 • kötött kabát, szvetter (idegen)

golyva

főnév
 • strúma, görvély (régies), gelyva (régies), tálgyú (régies), guga (tájnyelvi), gusabegy (tájnyelvi)
 • begy

kerít

ige
 • körülfog, körülvesz, gyepűz, karóz, rácsoz, karít (tájnyelvi), kertel, sövényel, sövényez, rekeszel
 • szegélyez, határol, korlátol
 • (tájnyelvi): kört alkot
 • (tájnyelvi): terít, borít
 • felhajt, felhajhász (tájnyelvi), felhajszol (bizalmas), szerez, előteremt, kaparint
 • lop, rabol, elemel

megkeserít

ige
 • elront, megront, megnehezít, megmérgez, megmételyez
 • elkeserít, nekikeserít, elszomorít, elbúsít, elkedvetlenít, keserűséggel tölt el, keserűséget okoz

mellékes I.

melléknév
 • mellék-, járulékos, másodlagos, másodrendű, másodrangú, harmadrendű, alárendelt, kiegészítő, lényegtelen, jelentéktelen, elhanyagolható, apró-cseprő, csip-csup, huszadrangú, marginális (idegen), periferikus (idegen), periferiális (idegen), akcidentális (idegen), szekunder (szaknyelvi), irreleváns (szaknyelvi)

bitorol

ige
 • kisajátít, megkaparint, uzurpál (idegen), bitangol (tájnyelvi)

összejövetel

főnév
 • rendezvény, gyűlés
 • találkozó
 • összeröffenés (bizalmas), vendégség, parti (bizalmas), zsúr, piknik (idegen), mulatság, estély, fogadás, szeánsz (bizalmas), buli (bizalmas), hábé (szleng), banzáj (szleng), meeting (idegen)

nevelőintézet

főnév
 • diákotthon, nevelőotthon, kollégium, konviktus (régies), internátus, pedagógium (régies), szeminárium (régies), nevelde (régies), növelde (régies)
 • javítóintézet, javító (bizalmas), bébidutyi (szleng)

maliciózus

melléknév
 • rosszmájú, rosszindulatú, rosszhiszemű, gúnyos, gunyoros, gúnyolódó, csípős, vicces, csúfondáros, fullánkos, pimasz, csipkelődő, fölényes, lenéző, kárörvendő, kaján, maró, epés, szatirikus, szarkasztikus (választékos)

levél

főnév
 • (növényé): lapi (tájnyelvi), folium (idegen)
 • (régies): lap, papírlap
 • misszilis (szaknyelvi), episztola (szaknyelvi)
 • spárga (szleng)
 • irat, okmány, okirat
 • (nemesi): armális (idegen)
 • (tájnyelvi): tésztalap, kockametélt
 • (tájnyelvi): kártya, az ördög bibliája

megcsodál

ige
 • megbámul, ámul-bámul, eltátja a száját
 • gyönyörködik (valamiben), örömét leli (valamiben)
 • (tájnyelvi): rácsodálkozik(valakin)

némaság

főnév
 • szótlanság, hangtalanság
 • hallgatás, nyugalom, csend, csendesség, nesztelenség, zajtalanság, háborítatlanság, szilencium

másfél

számnév
 • egy és fél, kettedfél (régies)

kuka2

főnév
 • szeméttartály, szeméttartó, szemeteskuka
 • szemeteskocsi, kukáskocsi

megfejt

ige
 • megold, kibogoz, kihámoz, kihüvelyez, kitalál, felderít, megbirkózik (valamivel), rájön a nyitjára
 • (üzenetet): desifríroz (szaknyelvi), dekódol, kibetűz, felold
 • értelmez, magyaráz, kimagyaráz (tájnyelvi), megmagyaráz, interpretál

nesztelen I.

melléknév
 • zajtalan, halk, néma, hangtalan, csendes, zörejmentes, szótlan, hallgatag