lesújtó szinonimái

melléknév
 • (hír): megrendítő, elszomorító, megrázó, leverő, lesújtó, megdöbbentő, sajnálatos, fájdalmas, fatális, kétségbeejtő, lehangoló, elcsüggesztő
 • (vélemény): lebecsülő, megvető, lenéző, negatív, kritikus
 • (eredmény): rossz, pocsék (pejoratív), rettenetes

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

másfajta

melléknév
 • más, másféle, másnemű, másmilyen, másforma, elütő, eltérő, különböző, különnemű (régies), egyébmilyen (tájnyelvi)

letörik

ige
 • letöredezik, leválik, leesik, elrogyázik (tájnyelvi)
 • elkedvetlenedik, elcsügged, kedvét veszti, lehangolódik, elszontyolodik, lehervad (bizalmas), lelombozódik (szleng), elkeskenyedik (bizalmas), elanyátlanodik, elszomorodik, elbúsul, reményét veszti, elhagyja magát, elkámpicsorodik, elkeseredik, nekibúsul, kétségbe esik, elbúsulja magát (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lesújtó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

legendás

főnév
 • mesés, meseszerű, mesebeli, csodálatos, regés, mitikus

kormoz

ige
 • bepiszkít, bemocskol, befeketít
 • (szleng): félrevezet, becsap, rászed

kolonc

főnév
 • nehezék, súly, cölönk (régies)
 • teher, nyűg, megterhelés, kellemetlenség, kényelmetlenség, fülleng (régies), kölönc (tájnyelvi)

kibuktat

ige
 • kitesz, félreállít, meneszt, kirúg (bizalmas), kitessékel, megvág
 • (szleng): meglep, megdöbbent
 • kiborít

lelkiismeretesség

főnév
 • becsületesség, pontosság, megbízhatóság, kötelességtudás, gondosság, alaposság, korrektség, precizitás, szótartás (tájnyelvi), jólelkűség, igazlelkűség

marólúg

főnév
 • lúgkő, marónátron, marószóda (tájnyelvi), nátrium-hidroxid (szaknyelvi), marótrágya (régies)

ügyvivő

főnév
 • megbízott, meghatalmazott, rezidens (szaknyelvi)
 • ügyintéző

joviális

melléknév
 • derűs, kedélyes, jókedélyű, jókedvű, nyájas, optimista, derűlátó, vidám

jegygyűrű

főnév
 • karikagyűrű, mátkagyűrű

főváros

főnév
 • székváros
 • metropolisz, világváros

káplán

főnév
 • segédlelkész, papsegéd (régies), papbojtár (régies), fiókpap (tájnyelvi)
 • (régies): udvari pap (régies)

medveköröm

főnév
 • akantusz, akant, akánt

megmételyez

ige
 • (választékos): megmérgez, megfertőz
 • beszennyez, bepiszkít(idegen)
 • (választékos): megront, lezülleszt, lealjasít, károsít

belök

ige
 • belelök, betaszít, beletaszít, bedönt, betol, bependerít (bizalmas), besöndörít (tájnyelvi), betaszint (tájnyelvi), betaszajt (tájnyelvi)
 • (ajtót): benyom
 • (szleng): megiszik, felhajt, felhörpint, bedob (bizalmas)

orr

főnév
 • szaglószerv, nózi (bizalmas), cice (tájnyelvi), hortyogó (tájnyelvi), ormány (bizalmas), csőr (bizalmas), tokmány (bizalmas), trombita (szleng), cserpák (szleng), tirpák (szleng), hefti (szleng), porszívó (szleng)
 • szaglás, szimat, szaglóérzék
 • megérzés
 • csúcs, kiugró, spicc, (hajó) eleje

mutáció

főnév
 • változat, variáció, variáns (szaknyelvi), alfaj

leszállított

melléknév
 • kedvezményes, enyhített, redukált, olcsó, jutányos, potom

leereszkedő

melléknév
 • lenéző, fölényes, kegyes, vállveregető, affabilis (régies)

magány

főnév
 • egyedüllét, magányosság, társtalanság, magárahagyatottság, árvaság, egyedülvalóság (régies), egyedülség (régies), elhagyatottság
 • elvonultság, visszavonultság, emberkerülés, remeteség, remeteélet, elzárkózás

mozgató

melléknév
 • hajtó, lökő, mozgási, kinetikus (szaknyelvi), motorikus (szaknyelvi)
 • éltető, serkentő, ösztönző, stimuláló, motiváló
 • előidéző

leveses

melléknév
 • lédús, leves, nedvdús, zaftos, lecses (tájnyelvi), lüccsedt (tájnyelvi), succulens (idegen)(tájnyelvi)

ködösít

ige
 • leplez, takargat
 • homályosít, megtéveszt, félrevezet, mellébeszél, elken (szleng), misztifikál (választékos), rizsázik (szleng)

maliciózus

melléknév
 • rosszmájú, rosszindulatú, rosszhiszemű, gúnyos, gunyoros, gúnyolódó, csípős, vicces, csúfondáros, fullánkos, pimasz, csipkelődő, fölényes, lenéző, kárörvendő, kaján, maró, epés, szatirikus, szarkasztikus (választékos)

munkaszünet

főnév
 • szabadság, pihenés, pihenő, hétvége, víkend, ünnep
 • szünet, leállás, fájront (régies)