üzemköltség szinonimái

főnév
 • rezsi, fenntartás, fenntartási költség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

egybeesik

ige
 • megegyezik, azonos, egybevág, összevág, megfelel, összeillik, összetalálkozik, hasonlít, kongruens (idegen), koincidál (idegen)

bevakol

ige
 • betapaszt, beburkol, beborít, bevon, behúz, bepucol (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a üzemköltség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

uradalom

főnév
 • nagybirtok, birtok, latifundium (szaknyelvi), domínium, földbirtok, magánbirtok, majorság (tájnyelvi), major (régies)

térjmegutca

főnév
 • (tájnyelvi): zsákutca, vakutca (tájnyelvi), kutyaszorító (régies)

tekintve

határozószó
 • lényegében, lényege szerint, valójában
 • tekintetbe véve, számba véve, számot vetve, figyelembe véve, tekintettel (valamire), alapjában, mivelhogy, gyakorlatilag, jóformán, tulajdonképpen(valamitől)

szoba

főnév
 • helyiség, lakószoba, kamra, cella, terem, ház (régies), kégli (szleng)

ügyes

melléknév
 • jártas, járatos, gyakorlott, rutinos, szakértő, hozzáértő, rátermett
 • aranykezű, mesteri, bravúros, művészi Sz: aranyat ér a keze; nem hagyja bordában a vásznat
 • élelmes, ügyeskedő, életrevaló, talpraesett, leleményes, találékony Sz: jég hátán is elél; kőszikla tetején is elél
 • mozgékony, fürge, serény, házias, agilis (idegen)
 • célszerű, ésszerű, ötletes, praktikus Sz: kacsatalpon forog
 • sikerült, tetszetős, helyre
 • (bizalmas): csinos, takaros, jó külsejű, jó megjelenésű

vény

főnév
 • recept, rendelvény (szaknyelvi), formula, előírás
 • rendelet

szabadpiac

főnév
 • szabadverseny, szabadkereskedelem

stabil

melléknév
 • szilárd, biztos, fix, rögzített, álló, állékony (régies)(idegen)
 • állandó, változatlan, maradandó, tartós, végleges
 • biztos, biztonságos, erős, megbízható

otthon I.

főnév
 • lakás, hajlék, fészek, családi tűzhely, fedél, magánház, kvártély, tanya, rezidencia, lak, kuckó, zug, barlang, odú
 • menhely, szeretetház (régies), szegényház (régies), konviktus (régies)
 • panzió
 • szülőföld, hon

szaporulat

főnév
 • fajzat, ivadék, származék, utód, fióka, kölyök
 • szaporodás
 • növedék, hozadék, profit, többlet, növekmény, augmentum (szaknyelvi)

veszendő I.

melléknév
 • mulandó, elmúlandó
 • gyenge, gyarló, hullatag (régies)

vörösbegy

főnév
 • aranybegy (tájnyelvi)

kibuktat

ige
 • kitesz, félreállít, meneszt, kirúg (bizalmas), kitessékel, megvág
 • (szleng): meglep, megdöbbent
 • kiborít

üzlethelyiség

főnév
 • bolt, üzlet, kereskedés, bazár, áruda (régies), krájzleráj (régies)

újraoltás

főnév
 • revakcináció (idegen)

vastüdő

főnév
 • lélegeztető gép, lélegeztető készülék

vákuum

főnév
 • űr, üresség
 • légüres tér
 • légritkított tér

testület

főnév
 • egyesület, szervezet, organizáció (idegen), korporáció (régies)
 • társulat, társaság, egylet, társas kör, kollégium
 • grémium (választékos), választmány, kar, szék, kamara
 • intézmény, institúció (régies)

végre

határozószó
 • végtére, csakhogy, végül, utoljára (tájnyelvi), egyszer, a végén, befejezésül, valahára, végre-valahára, nagy sokára
 • elvégre, utóvégre, hiszen