keresztanya szinonimái

főnév
 • komaasszony, kereszt (bizalmas), keresztmama, keresztke (bizalmas), tatámasszony (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sátorlap

főnév
 • sátorponyva, ponyva

sablonos

melléknév
 • sematikus, szokványos, rutinszerű, sablonszerű, közhelyszerű, elcsépelt, banális, szakállas, elnyűtt, megszokott, semmitmondó, triviális, köznapi, mindennapi, rutin
 • monoton, lélektelen, egyhangú, gépies
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a keresztanya szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kártyázik

ige
 • játszik, zsugázik (bizalmas), blattol (bizalmas) Sz: veri a blattot (bizalmas); üti a filkót (régies); üti a makkot; forgatja a harminckét levelű bibliát; forgatja az ördög bibliáját

illő

melléknév
 • alkalmas, való, jó, kellő, megfelelő, rendjén való, megérdemelt (büntetés), szabatos, konveniens (idegen), testhezálló, előnyös, oké (szleng), illős (tájnyelvi), beillendő (tájnyelvi)
 • elvárható, kívánatos, illendő, ildomos, megengedhető, helyénvaló, helyes, szabályos, üdvös, méltányos

idefenn

határozószó
 • itt fent, fenn, fent

hatos

főnév
 • szextett (szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): hexameter
 • (régies): garas, krajcár, (kis értékű) pénzérme

kényelmes

melléknév
 • komfortos, otthonos, lakályos, komfortábilis (régies)
 • bő, lezser
 • kényelemszerető, lusta
 • ráérős, tempós, lassú
 • komóciós (tájnyelvi), komótos (tájnyelvi)
 • nyugodt, nyugalmas, nyugodalmas, zavartalan, háborítatlan, könnyű

kilát

ige
 • ellát (valameddig)
 • (régies): meglát, kikövetkeztet, észrevesz
 • (tájnyelvi): előteremt, kigazdálkodik
 • (tájnyelvi): kilátszik, kiér, kinyúlik, kilóg, kicsüng, kivillan

szentség

főnév
 • szakramentum (régies), kenet, malaszt
 • oltáriszentség
 • érték

gubbaszt

ige
 • üldögél, kuksol, kuporog, kucorog, csücsül (bizalmas), gunnyaszt, darvadozik (tájnyelvi), gubbaszkodik (tájnyelvi) Sz: úgy ül ott, mint szent gugg; ül, mint egy óntúzok

girbegurba

melléknév
 • girbegörbe, tekervényes, kanyargó, íves, hajlásos, zegzugos, csaponos (tájnyelvi), kacsibás (tájnyelvi)

elmagyaráz

ige
 • megmagyaráz, kifejt, elmond, megvilágít, értelmez
 • fényt derít (valamire), világosságot derít (valamire) Sz: szájába rág

gyorsvonat

főnév
 • expresszvonat, gyors, expressz (bizalmas), bolondgőzös (tájnyelvi)

kiönt

ige
 • kifolyat, kiürít, önt, kiömleszt, locsol, csurgat (bizalmas), öntöz, csepegtet, kidönt, kiloccsant, kilohint (tájnyelvi), elletyikel (tájnyelvi)
 • kidob, kiszór, kirak, lerak, kiborít
 • (haragot) kiad, kitálal, (szívet) kitár
 • megformál, formáz, formába önt, mintáz, megmunkál, alakít, kidolgoz, körvonalaz, alkot
 • (folyóvíz): kiárad, kicsap, kilép a medréből, kiözönlik, túlfolyik, kifakad (tájnyelvi)

konspirál

ige
 • összeesküszik, összejátszik, összebeszél, összeesküvést sző, szervezkedik, szövetkezik
 • titkolódzik, titkolózik

megemberel

ige
 • (tájnyelvi): megbecsül, megtisztel, megsüvegel (régies)
 • megsegít (régies)
 • (tájnyelvi): megvendégel
 • (megembereli magát): összeszedi magát, nekidurálja magát (bizalmas), erőt vesz magán

légsúly

főnév
 • légnyomás

keresztfűrész

főnév
 • ágfűrész, nyesőfűrész, hasábfűrész

karkötő

főnév
 • karperec, karszorító (régies), karcsat (régies), kösöntyű, karlánc, kargyűrű, bracelet (régies), brazléta (tájnyelvi)
 • bilincs, mancsova (régies)
 • (régies): karszalag

kiérdemel

ige
 • rászolgál, megszolgál, érdemes (valamire)

lecsillapodik

ige
 • lehiggad, lelohad, lenyugszik, megnyugszik
 • megenyhül, megcsendesedik, megbékül
 • kijózanodik
 • mérséklődik, elcsitul, alábbhagy
 • megjuhászodik, megkanászodik (tájnyelvi), megkezesedik (tájnyelvi), megszelhül (tájnyelvi)

kétségbeesés

főnév
 • elkeseredés, reménytelenség, reményvesztettség, vigasztalanság, szomorúság, szívszorulás, csüggedés, lemondás, pesszimizmus, rémlátás, desperáció (idegen), lehangoltság, elkeseredettség, letörtség, rémület, bú, depresszió, kétség (tájnyelvi)
 • félelem, ijedtség

infláció

főnév
 • pénzromlás, pénzhígulás

kihelyez

ige
 • kitesz, kirak, kipakol, kirámol
 • kölcsönad, bérbe ad, befektet, kiad

légikisasszony

főnév
 • utaskísérő, stewardess (idegen), stewie (bizalmas)