újjáalakít szinonimái

ige
 • átalakít, átformál, újjávarázsol, megtataroz, renovál, restaurál
 • megváltoztat, átszervez, újjászervez, megreformál
 • modernizál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

galamb

főnév
 • tubi, tuba (tájnyelvi), gerle, gerlice, gelice (tájnyelvi), balica (tájnyelvi)
 • (megszólításként is): kedves, szerető, szerelmes, tubica

mentőláda

főnév
 • egészségügyi láda, egészségügyi csomag, mentőcsomag, mentődoboz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a újjáalakít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tromf

főnév
 • adu, ütőkártya
 • ellenérv, érv, visszavágás, replika (régies), ellenargumentum (régies)

tartós

melléknév
 • maradandó, időtálló, kopásálló, elnyűhetetlen, széttéphetetlen, strapabíró (bizalmas), örökös, végleges Sz: állandó, mint a kővár; állandó, mint az igaz hit; biztos, mint a kunkötés
 • szilárd, stabil, masszív, ellenállóképes, ellenálló, erős
 • huzamos, hosszú távú, folyamatos, állandó, örök, permanens, szakadatlan, lankadatlan
 • krónikus, idült
 • elálló, konzerv, nem romlandó, romolhatatlan (régies)
 • (tej) homogénezett

tanácskozik

ige
 • tárgyal, értekezik, ülésezik, gyűlésezik, eszmecserét folytat, megbeszél, konzultál, összeül, tanakodik (régies)

szentség

főnév
 • szakramentum (régies), kenet, malaszt
 • oltáriszentség
 • érték

tüntető

melléknév, főnév
 • felvonuló, tiltakozó
 • demonstratív

való I.

melléknév
 • valóságos, valós, valóságon alapuló, létező, színigaz, megtörtént, tényleges, meglévő, tényvaló (tájnyelvi), fennálló
 • (régies): valódi, eredeti, igazi, hiteles, cáfolhatatlan
 • igaz
 • illő, illik, megfelelő, méltó
 • helyes, szabad, jó
 • (valahonnan): származó
 • (valahová): tartozó
 • (valaminek): alkalmas, használható
 • (valamire): érdemes, fordítható, kellő, szolgáló, szánt, rendelt

sízik

ige
 • síel, sítalpazik

sem

kötőszó
 • se, nem, szintén nem, nem is

odadob

ige
 • odavet, odahajít, odalök, lódít, odataszít, odavág, odaad
 • feláldoz, kiszolgáltat, lemond (valamiről)

strázsa

főnév
 • őr, őrálló (régies), felvigyázó, őrszem, őrző (tájnyelvi), trázsa (tájnyelvi), istrázsa (tájnyelvi)
 • őrség, őrhely, őrállás

vaságy

főnév
 • tábori ágy, fémágy
 • priccs

világnagyság

főnév
 • világhíresség
 • világsztár, szupersztár

képes1

melléknév
 • illusztrált, szemléltető, szemléletes, figurás
 • átvitt, képletes, allegorikus, példázatos, jelképes, jelképi, szimbolikus, metaforikus

ujjlenyomat

főnév
 • ujjnyom, zongora (szleng)

transzplantáció

főnév
 • (szaknyelvi): átültetés, szervátültetés

üvegház

főnév
 • pálmaház, glazhaus (régies), növényház, melegház, orangerie (idegen), hajtató, télikert
 • üvegbura

utánatölt

ige
 • hozzátölt, hozzáönt, feltölt

technikás

melléknév
 • ügyes, gyakorlott, jártas, tapasztalt, rutinos, bravúros

vájkál

ige
 • turkál, piszkál, vájkotol (tájnyelvi), vatarász (tájnyelvi), piszmatol (tájnyelvi)
 • guberál
 • tologat, kelletlenkedik, ímmel-ámmal eszik