többfelé szinonimái

határozószó
 • több helyütt, több helyt (tájnyelvi), sokfelé, szerte

többféle szinonimái

melléknév, főnév
 • különféle, különböző, sokféle, sokfajta, többfajta, mindenféle, más-más

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

küldöttség

főnév
 • delegáció, deputáció (idegen), követség, bizottság, misszió

elektrotechnikus

főnév
 • elektroműszerész
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a többfelé szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

teszt

főnév
 • próba
 • dolgozat, írásbeli feladat, írásbeli

szög1

főnév
 • szeg, stift, szegecs

szintúgy II.

kötőszó
 • szintén, is, úgyszintén, hasonlóképp, hasonlóképpen, nemkülönben

szabadít

ige
 • fölment, megvált, felszabadít, kiszabadít

tojásfehérje

főnév
 • albumen (szaknyelvi)

újító

főnév
 • innovátor (idegen), modernizátor
 • ésszerűsítő, tökéletesítő
 • reformer, megreformáló, reformátor

rokoni

melléknév
 • vérségi, vér szerinti, atyafiságos (régies), atyafiúi (régies), testvéries

részletez

ige
 • feltüntet, felsorol, elsorol, fejteget
 • tagol, taglal, elemez, boncol, tételez, tételekre bont, specifikál (idegen)

néhány

névmás
 • nehány (választékos), egynéhány, pár, egy-két, egy-kettő, egypár, két-három, kettő-három, több, valahány, kisszámú, egy kevés, maroknyi (ember)

sámán

főnév
 • varázsló, táltos, gyógyító, kuruzsló (pejoratív), vajákos (régies)

utánozhatatlan

melléknév
 • egyedüli, egyedülálló, példátlan, kivételes, különleges, páratlan, utolérhetetlen, felülmúlhatatlan, tökéletes, összehasonlíthatatlan, hasonlíthatatlan, fenomenális

városiasodás

főnév
 • polgárosodás, urbanizáció (szaknyelvi), urbanizálódás (szaknyelvi)

jottányi

melléknév
 • kevés, kicsi, parányi, csipetnyi, cseppnyi, hajszálnyi, szikrányi, szemernyi, fikarcnyi

zsánerkép

főnév
 • életkép

tök

főnév
 • főzőtök, spárgatök, úri tök, dinka (tájnyelvi)
 • disznótök, takarmánytök
 • sütőtök, bécsitök (tájnyelvi)
 • tökfőzelék
 • (durva): here, herezacskó, heregolyó, mogyoró (szleng)

terrorista

melléknév, főnév
 • zendülő, anarchista
 • rémuralmi, erőszakos, megfélemlítő

tunya

melléknév
 • lusta, lomha, tétlen, semmittevő, dologtalan, henye, renyhe, rest, hájfejű, lassú, álmos, élhetetlen, szunyák (régies), tonyhó (régies), alamár (régies), léhonda (tájnyelvi), lomhár (tájnyelvi), pacuha (tájnyelvi), szunyáta (tájnyelvi)

zéró, zérus II.

főnév
 • senki, semmi, nímand (idegen)

törpemandula

főnév
 • hangabarack, hangafa

szubvenció

főnév
 • államsegély, támogatás, dotáció, juttatás, adomány
 • apanázs, járadék, segély

tűzálló

melléknév
 • tűzbiztos, tűzmentes, éghetetlen, hőálló, tűzhatlan (régies)
 • samott, jénai

züllött

melléknév
 • erkölcstelen, becstelen, romlott, aljas, feslett, tisztátalan, rossz hírű, lump (bizalmas), korhely, kicsapongó, élvhajhászó, immorális, megvesztegethető, korrupt, tisztességtelen