kosárlabda szinonimái

főnév
 • kosárlabdajáték, kosarazás (bizalmas), kosár (bizalmas), kosárlabdázás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

karrierista

melléknév
 • törtető, könyöklő, akarnok
 • becsvágyó, nagyravágyó

böllér

főnév
 • hentes, vágólegény, mészáros, bébillér (tájnyelvi)
 • (régies): kupec, csiszár
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kosárlabda szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

klozet

főnév
 • illemhely, toalett, vécé, WC, budi (szleng), klotyó (szleng), nulla-nulla (szleng), pisilde (szleng), pottyantó (szleng), tojlett (szleng), pisálda (durva), műszerfal (szleng)

kérő I.

melléknév
 • közbenjáró, folyamodó, kérelmező, esdeklő, esedező, könyörgő, kérlelő, esengő, kéregető

kém

főnév
 • besúgó, spicli (bizalmas), spion, hírszerző, titkos ügynök, ügynök, ágens (régies), felderítő, beépített ember, tégla (bizalmas)

istennő

főnév
 • istenasszony, díva (régies)

konzultáció

főnév
 • tanácskozás, megbeszélés, konzílium (szaknyelvi)
 • tanácskérés, véleménykérés
 • tanácsadás, véleményadás

kúpmetszet

főnév
 • (régies): kúpszelet

tépett

ige
 • szakadozott, rongyos, elrongyolt, elrongyolódott, foszladozó, lafanc (tájnyelvi), snassz (bizalmas), toprongyos, viseltes, cafatos (tájnyelvi), cafrangos (tájnyelvi)
 • megviselt, feldúlt

hív I.

melléknév
 • (régies): hű, hűséges, hívséges (régies), ragaszkodó, elmaradhatatlan, kitartó, lojális

hév I.

főnév
 • (választékos): forróság, meleg, hőség, hő, tűz
 • láz, felindultság, szenvedélyesség, szenvedély, hevület, lelkesedés, elragadtatás, gerjedelem, elán, pátosz, temperamentum, vehemencia, energia, hajtóerő, igyekezet, lendület, buzgalom, odaadás, buzgóság, munkakedv
 • düh, harag, méreg, idegesség, nyugtalanság

fedezék

főnév
 • óvóhely, rejtekhely, búvóhely, menedék, menedékhely, lövészárok, sánc, bunker, dekkung (szaknyelvi)

II.

melléknév
 • (régies): szenvedélyes, forró, izzó, heves

labirintus

főnév
 • útvesztő, tömkeleg (régies), tévkert (régies), csalkert (régies), tévút

leolt

ige
 • kikapcsol, lekapcsol, lelő (szleng)
 • (tájnyelvi): beolt (tejet, meszet)

ámulat

főnév
 • bámulat, csodálkozás, csodálat, álmélkodás, hüledezés, elképedés, meglepetés, meglepődés

mosdatlan

melléknév
 • piszkos, szennyes, koszos, mocskos, szutykos, szurtos, maszatos, retkes (bizalmas), revás (szleng), loncsos (tájnyelvi), tisztátalan
 • ápolatlan, gondozatlan, elhanyagolt, lompos
 • (választékos): trágár, szemérmetlen, obszcén, disznó (pejoratív), ocsmány (pejoratív), durva, közönséges, szabados

megjavul

ige
 • megváltozik, jóra fordul, helyreáll, feljavul, helyreigazodik, előnyösen alakul, megjobbul (választékos), kikupálódik (tájnyelvi), megjavádzik (tájnyelvi)
 • helyrejön, rendbe jön, működésbe lép, üzemképessé válik
 • újjászületik
 • nemesedik, tökéletesedik, kiművelődik
 • jó útra tér, észre tér Sz: jóba foglalja magát; megszállja a szentlélek
 • (idő): kiderül, melegszik, jobbra fordul

koszt

főnév
 • élelmezés, ellátás, gondoskodás
 • étkezés
 • étel, élelem, eleség, táplálék, ennivaló, eledel, elemózsia, harapnivaló, kaja (bizalmas), zaba (bizalmas)

kivonat

főnév
 • összefoglalás, összegzés, tartalom, summázat, tömörítvény, lényeg, rezümé, kompendium (idegen), sillabusz (régies), szinopszis (szaknyelvi), extraktum (szaknyelvi), zanza, vázlat
 • párlat, eszencia, aroma, főzet, extraktum (szaknyelvi)

közfelháborodás

főnév
 • közutálat, közfeltűnés

megháborodik

ige
 • megzavarodik, meggabalyodik, meghibban, meghabarodik (tájnyelvi), megbolondul, meghőbörödik (tájnyelvi), eszét veszti, megőrül, megparasztul (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): felfordul (gyomor), émelyeg

könyvtár

főnév
 • könyvgyűjtemény, könyvesház, bibliotéka (idegen)

ketté

igekötő
 • félbe, felibe, két részre, kétfelé, kétrét

krém

főnév
 • paszta, kenőcs, pomádé (régies), kence, ír, kenet (régies), balzsam
 • tortakrém
 • elit, színe-java (valaminek), színe-virága (valaminek)

megint1

ige
 • megszid, összeszid, rászól, megfedd, megró, megmossa a fejét, megleckéztet, megreguláz, lehord (bizalmas), pirongat, korhol, ráncba szed, dorgál
 • (szaknyelvi): intőt ad, beír
 • figyelmeztet, felszólít, emlékeztet, eszébe juttat
 • rendreutasít, elrendel