kohászat szinonimái

főnév
 • kohóipar, metallurgia (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

újsütetű

melléknév
 • új, friss, újonc, kezdő
 • újdonsült

lemorzsolódik

ige
 • kibukik
 • kimarad, elmarad, lekopik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kohászat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiskereskedelem

főnév
 • kisárusítás, detail-kereskedelem

kedvező

melléknév
 • kellemes, alkalmas, hasznos, előnyös, szerencsés, rózsás, jutányos
 • hízelgő, elismerő, helyeslő
 • (választékos): áldásos, üdvös, jótékony

kapcsolás

főnév
 • összekötés, összefűzés, csatolás, társítás
 • asszociáció
 • összeköttetés

imposztor

főnév
 • rosszcsont, rosszaság, rosszposztó, ördögfióka, gézengúz, huncut, kópé, csibész, selma (régies)
 • gazember, gonosztevő, bűnöző, csirkefogó, szélhámos, himpellér, svindler (bizalmas), svihák (bizalmas), kókler (bizalmas)

kivándorló

melléknév, főnév
 • emigráns, kiköltöző, kitelepülő

közbeiktat

ige
 • beilleszt, betold, beszúr, betesz, bevesz, beékel, közbesző

távbeszélőnévsor

főnév
 • telefonkönyv, távbeszélő-névjegyzék (szaknyelvi)

helyesbít

ige
 • kijavít, kiigazít, helyreigazít, helyrehoz, korrigál, módosít, rektifikál (régies)
 • felülvizsgál, revideál

hátralép

ige
 • hátramegy, visszahúzódik, hátrál, visszahőköl, hátrahőköl

évforduló

főnév
 • jubileum, emlékünnep, emléknap, évnap (régies), anniversarium (idegen)

hiszen, hisz II.

határozószó
 • tudvalevőleg
 • elvégre
 • bizony

központi

melléknév
 • centrális (idegen), középponti(idegen)
 • döntő, alapvető, lényeges, sarkalatos, meghatározó, legfontosabb, legfőbb, legfelső

lefizet

ige
 • leró, leszolgál, leszurkol (szleng), lepenget (bizalmas), brennöl (idegen)
 • megfizet, megtérít, visszaad
 • (valakit): megveszteget, korrumpál (idegen), lepénzel, megken (bizalmas), lekenyerez, fölbérel, megvásárol
 • megvesz, bundázik

alibi

főnév
 • mentség, igazolás, máshollét (régies)
 • kibúvó, ürügy

meztelenség

főnév
 • csupaszság, leplezetlenség, takaratlanság, naturizmus

megdönt

ige
 • meghajlít, földre nyom
 • lever, letör
 • megbuktat, megrendít, megingat, letaszít, megfoszt, lemondat, detronizál (szaknyelvi)
 • érvénytelenít, megsemmisít, eltöröl
 • rácáfol, megcáfol, cáfol, refutál (régies)
 • túlszárnyal

kókler

főnév
 • (régies): bűvész, mágus, szemfényvesztő, illuzionista, kuruzsló, esőcsináló
 • szélhámos, csaló, csirkefogó, hóhányó, széltoló (bizalmas), mákvirág, svihák (bizalmas), svindler (bizalmas), himpellér, imposztor (régies), pernahajder

kisbirtokos

főnév
 • kisnemes, kurtanemes, bocskoros nemes, hétszilvafás (nemes), telkes gazda, kisgazda

könny

főnév
 • könnycsepp, könnyár (választékos), örömkönny, könyű (régies)

megátalkodott

melléknév
 • konok, makacs, akaratos, keményfejű, megrögzött, megcsontosodott, hajthatatlan, dacos, nyakas, önfejű, makacskodó, keménynyakú, vastagnyakú, engedetlen, fegyelmezetlen, szófogadatlan, hajlíthatatlan, rendíthetetlen, csökönyös

konstatál

ige
 • megállapít, kijelent, felismer, észlel, érzékel, észrevesz, tapasztal, appercipiál (idegen)

kendő

főnév
 • keszkenő (régies)
 • fejkendő, vállkendő, stóla, nagykendő, berliner (tájnyelvi)
 • törlőruha, törlőkendő, portörlő, konyharuha, edénytörlő, edénykendő

körülvesz

ige
 • (több személy): körülfog, körüláll, körbevesz, körégyűlik, közrefog, köréje gyülekezik
 • (dolog): övez, környez, keretez, szegélyez, határol, körülölel
 • (tömeg, ellenség): bekerít, körülzár
 • (régies): megkörnyékez, behálóz, körülkörnyékez
 • (körülveszi magát vmivel): körülbástyázza magát (valamivel)

megcsontosodott

melléknév
 • megmeszesedett, megrögződött, megrögzött, merev, begyepesedett, meggyökerezett, megmerevedett, maradi, régimódi, vaskalapos, idejétmúlt
 • beleivódott, beleevődött, bevett