kilyukad szinonimái

ige
 • kikopik, elvékonyodik, kidörgölődik, kivásik, kisuvad (tájnyelvi), kireped, kiszakad, széttépődik, beszuppan (tájnyelvi), kiég, átég
 • rést kap, léket kap
 • (valahova): jut, eljut, elérkezik, kerül

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mindjárt

határozószó
 • hamarosan, hamar, csakhamar, nemsokára
 • most, azonnal, azonmód, rövidesen, egykettőre, tüstént, rögtön, rögvest, íziben (tájnyelvi), ahajt (tájnyelvi), nyomban, azon melegében, legott (régies), mindjárást (tájnyelvi), üstöllést (tájnyelvi), máris, haladéktalanul, menten
 • egyszersmind

bent, benn

határozószó
 • idebent, idebenn, odabent, odabenn, belül, belsejében, bévül (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kilyukad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kibukkan

ige
 • felmerül, előtűnik, kibújik, kitűnik, feltűnik

jelzőlámpa

főnév
 • szemafor (szaknyelvi), villanyrendőr, közlekedési lámpa

izgága

melléknév
 • izgő-mozgó, nyugtalan, nyughatatlan, fészkelődő, izgékony, idegember, zaklatott, nyüzsgölődő (régies)
 • kötekedő, akadékoskodó, okvetetlenkedő, kötözködő, civakodó, összeférhetetlen, veszekedős, kötölőzködő (tájnyelvi), aggancsos (tájnyelvi), gurbáncsos (tájnyelvi), zakotás (tájnyelvi), kekeckedő (szleng)
 • (régies): bolond, bolyóka (tájnyelvi)

honfoglalás

főnév
 • országfoglalás, területfoglalás, prima occupatio (idegen)
 • birtokbavétel, letelepedés

kihasználás

főnév
 • hasznosítás, utilizáció (idegen), felhasználás, kiaknázás
 • pumpolás, visszaélés, kizsigerelés, kiszipolyozás, élősködés

kolonizál

ige
 • betelepít, benépesít
 • gyarmatosít

szponzorál

ige
 • támogat, segít, pártol, pártfogol, patronál, felkarol, pénzel, finanszíroz, szubvencionál (szaknyelvi), menedzsel, dotál
 • reklámoz

hallatszik

ige
 • hallik (választékos), hallszik (régies), elhallatszik, hangzik, elhallik, hallatódik (tájnyelvi), hallszódik (tájnyelvi)
 • hírlik, híre van, beszélik, elterjed

hadvezér

főnév
 • fővezér, főparancsnok, stratéga (választékos), hadparancsnok, hadnagy (régies), hadfőnök (régies), generalisszimusz (régies), imperátor, gyula (régies)

elzüllik

ige
 • lezüllik, lealjasodik, elkurvul, ellomposodik, tönkremegy, lecsúszik, deklasszálódik, elfajul (tájnyelvi), elrosszul (tájnyelvi), elrosszalja magá (tájnyelvi)
 • elkallódik
 • (régies): elvadul, elkóborol, elbitangol (tájnyelvi), elszakad
 • elpusztul, tönkremegy

harsány

melléknév
 • harsogó, hangos, erős, eget verő, zengő, csengő, érces, dörgő, átható, éles, hallatos (régies), sztentori (régies), falrengető, fülsiketítő, fülhasogató, fülsértő, hars (régies)
 • zajos, lármás, zsivajgó, hangoskodó, nagyhangú, féktelen, viháncoló, feltűnő
 • ragyogó, élénk, rikító, csiricsáré (pejoratív)

koordinál

ige
 • összeegyeztet, összehangol, szinkronba hoz, harmonizál, megszervez, irányít, igazgat

köztulajdon

főnév
 • közkincs, közvagyon

megszenved

ige
 • megbűnhődik, meglakol, megfizet, bán, megadózik (tájnyelvi)
 • (régies): elvisel, eltűr, elszenved

lutri

főnév
 • (régies): szerencsejáték, lottéria (régies), sorsjáték, számsorsjáték (régies)
 • (bizalmas): kockázat, rizikó, zsákbamacska

kímél

ige
 • óv, véd, félt, kényeztet, vigyáz (valamire), csínján bánik (valamivel) Sz: úgy bánik vele, mint a hímes tojással
 • (régies): mértékel, tartóztat
 • (tájnyelvi): takarékoskodik (valamivel), szűken bánik (valamivel)

kiállhatatlan

melléknév
 • ellenszenves, antipatikus, utálatos, kellemetlen, visszataszító, förtelmes, ocsmány, undorító, undok
 • elviselhetetlen, tűrhetetlen, kibírhatatlan

kitüntet

ige
 • megjutalmaz, díjaz, koszorúz (régies), dekorál (régies), elismer
 • megtisztel, kegyel, szimpatizál, favorizál, megkülönböztet (valakin)

locsolkodik

ige
 • locsol, öntöz, öntözködik
 • (tájnyelvi): lubickol

kiporcióz

ige
 • kiadagol, szétoszt, kimér

jótékonykodik

ige
 • adakozik, adományoz, osztogat, szíveskedik, kegyeskedik (régies), alamizsnálkodik (régies), bőkezűsködik, gyűjt (valakinek)

kizökkent

ige
 • megzavar, zavarba ejt
 • kimozdít, kitérít

lubickol

ige
 • fürdik, úszkál, pancsol (bizalmas), fröcsköl, locsatol (tájnyelvi), locskol (tájnyelvi)