bajnok szinonimái

főnév
 • győztes, nyertes, győző, nyerő, az első, hérosz, matador, sampion (idegen), király (szleng)
 • (régies): bajvívó, harcos, hős, vitéz, levente (régies), viador
 • (választékos): védelmező, szószóló

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

néprajz

főnév
 • etnográfia (szaknyelvi), néprajztudomány
 • folklór
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bajnok szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

átérez

ige
 • átél, beleéli magát, beleérzi magát, együtt érez, megért

aggik

ige
 • öregszik, vénül, korosodik
 • elavul

átvisz

ige
 • átjuttat, áthelyez, átcipel, átszállít, áttelepít, továbbít, transzportál (idegen), transzferál (idegen)
 • (út, híd): átvezet, keresztülvisz, keresztülvezet, átmegy, áthalad, átér
 • átkönyvel, áttesz
 • (magasugró) átugrik

beleun

ige
 • megun, elun, ráun, megelégel, belefárad, belefásul, a könyökén jön ki (valami)

kaptafa

főnév
 • sámfa, kapta (régies)
 • minta, sablon, simli (szaknyelvi)

berak

ige
 • berámol, berakosgat
 • bepakol (bizalmas), betesz, behelyez, beilleszt, beiktat, beágyaz, belefoglal, beszúr, beépít
 • (munkahelyre): bejuttat, beprotezsál, bedug (bizalmas), benyom (bizalmas)
 • (szoknyát): ráncol, redőz, pliszíroz (szaknyelvi), guvríroz (régies)
 • (hajat): becsavar, bodorít, hullámosít, göndörít, besüt, lokniz (szaknyelvi), ondolál (szaknyelvi)
 • (ajtót): bezár, becsuk, betesz, behajt

bombáz

ige
 • ágyúz, lövöldöz, durrogtat, kartácsol, bombardíroz (régies), bumáz (tájnyelvi)
 • támad, ostromol, rohamoz, megrohan, ráront, rárohan, eláraszt, rombol
 • zaklat, gyötör, zargat (bizalmas), nyaggat, molesztál, háborgat, szekíroz (bizalmas), abajgat, buzerál (szleng), macerál (bizalmas)

elenged

ige
 • elereszt, kienged, kiereszt
 • (elengedi magát): kienged, lazít
 • szabadon enged, szabadon bocsát, szabadjára enged, elold, elköt
 • útnak indít, útra bocsát
 • elbocsát
 • elmulaszt, elszalaszt
 • (régies): megbocsát, elnéz, megenged (régies)

csukamájolaj

főnév
 • halolaj

bakafántos

melléknév
 • akadékoskodó, kötekedő, zsémbes, izgága, kukacos, házsártos, zsörtölődő, gáncsoskodó, szőrszálhasogató, hepciás (bizalmas), panyóka (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): makacs, indulatos

asztronómia

főnév
 • csillagászat

beindít

ige
 • megindít, elindít, üzembe helyez
 • (motort): berúg, begyújt, bekurbliz (bizalmas), felkurbliz
 • megindít, megkezd, elkezd, hozzáfog (valamihez), belekezd, kezdeményez

csonka

melléknév
 • megcsonkított, csonkolt, csonkult, amputált (szaknyelvi), kacska (tájnyelvi)
 • rokkant, nyomorék, mozgássérült, csonkabonka (tájnyelvi)
 • hiányos, befejezetlen, félbemaradt, tökéletlen, csorba (tájnyelvi)

barázda

főnév
 • vájat, vágat, bevágás, rovat (régies), rovás (régies), irdalás (régies), bemetszés, huzagolás, horony (szaknyelvi), bemélyedés, árok, vonal, csík
 • redő, ránc

ajánlás

főnév
 • javaslat, javallat (választékos), indikáció (szaknyelvi)
 • pártfogás, pártolás, beajánlás, protezsálás (bizalmas)
 • dedikáció, dedikálás
 • ajánlólevél, referencia (választékos)

beleért

ige
 • hozzáért, odaért, belegondol, hozzágondol, beleszámít, beleszámol, belesorol, belefoglal, belevesz, implikál (szaknyelvi)(valamitől)

csúcseredmény

főnév
 • csúcsteljesítmény, csúcsidő, rekord