leprás szinonimái

melléknév
 • bélpoklos
 • ocsmány, pocsék, rusnya, utálatos, gusztustalan, visszataszító, undorító, csúnya, rút
 • vacak, ócska, hitvány, silány

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

négyes

főnév
 • kvartett (szaknyelvi), négyesdi (tájnyelvi)
 • jó, daru (szleng), fotel (szleng), jojó (szleng), kapufa (szleng), nózi (szleng), nyúl (szleng), szögletes jegy (szleng), csitiri (szleng), csetür (szleng)
 • (régies): elégtelen (érdemjegy)

megművel

ige
 • termővé tesz, megmunkál, kultivál (régies), bevet, felás, felszánt, megdolgoz, bemunkál (tájnyelvi), fertilizál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a leprás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lefekvés

főnév
 • leheveredés, ledőlés
 • alvás, lenyugvás, tollasbál (bizalmas)
 • takarodó

kordé, kordély

főnév
 • taliga, targonca, leptika (tájnyelvi)
 • szekér

kódex

főnév
 • törvénykönyv, szabályzat, szabálygyűjtemény, kánon (régies)

kialvatlan

melléknév
 • elcsigázott, kimerült, fáradt, nyúzott, beesett szemű, karikás szemű

lélegzet

ige
 • levegővétel, respiráció (szaknyelvi)
 • lehelet, szusz, szufla (bizalmas), szuszma (tájnyelvi)

margaréta

főnév
 • margitvirág, papvirág (tájnyelvi), katókavirág (tájnyelvi)

ügető

főnév
 • ügetőló, trapper (régies)
 • (bizalmas): ügetőverseny
 • ügetőpálya, lóversenypálya, lovi (bizalmas)

jómódú

melléknév
 • tehetős, módos, gazdag, pénzes, vagyonos, jól szituált, sikeres, potens (régies), zsíros (bizalmas), bírhatós (tájnyelvi), van mit a tejbe aprítania

javaslat

főnév
 • kezdeményezés, indítvány, előterjesztés, felterjesztés, ajánlás, ajánlat, javallat, propozíció (régies), tervezet, tanács, elgondolás, tipp, ötlet, projektum (régies), elaborátum (idegen)

földreform

főnév
 • agrárreform, földbirtokreform, földbirtokrendezés (régies), földosztás

kapacitás

főnév
 • befogadóképesség, űrtartalom, térfogat
 • kiterjedés, nagyság
 • teljesítőképesség, felfogóképesség, receptivitás (szaknyelvi), rátermettség
 • termelőképesség, cselekvőképesség

meglép

ige
 • (bizalmas): megszökik, elillan, eloson, elinal, meglóg (bizalmas), eliszkol, megugrik (bizalmas), elszelel, elpárolog (bizalmas), elszivárog (szleng), lelécel (szleng), megpattan (szleng), felszívódik (szleng), eltűz (szleng), kereket old, elhúzza a csíkot (szleng), olajra lép (szleng), angolosan távozik, elslisszol (idegen)

beleszokik

ige
 • hozzászokik, belejön, beletanul, megbarátkozik (valamivel), begyakorol, belezökken, beletörődik, beletörik, belenyugszik, belerögzik (tájnyelvi), belegyaludik (tájnyelvi)(valamiből)(valamiből)

orcátlan

melléknév
 • szemtelen, pimasz, illetlen, arrogáns, neveletlen
 • tolakodó, vakmerő
 • (régies): szégyentelen, szemérmetlen, erkölcstelen

munkálkodik

ige
 • dolgozik, tevékenykedik, cselekszik, foglalkozik (valamivel), foglalatoskodik (valamivel), munkál (választékos), igyekszik, szorgoskodik, buzgólkodik, serénykedik, tesz-vesz, sürög-forog, hangyálkodik (régies), fáradozik, fárad, működik, hat

lerí

ige
 • (valakiről valami): meglátszik, lesír, árulkodik, ordít

lecke

főnév
 • tanulnivaló, feladat, olvasmány, penzum (régies), höfö (szleng), lecaj (szleng)
 • tananyag
 • (régies): előadás, felolvasás, olvasás
 • szidás, feddés, korholás, kioktatás, leckéztetés
 • okulás, tanulság

macskagyökér

főnév
 • valeriána, mezei nárdus, Szent Magdolna füve (tájnyelvi)

mostohatestvér

főnév
 • féltestvér, kocatestvér (tájnyelvi), vitrigtestvér (tájnyelvi)

leül

ige
 • helyet foglal (valahol), elhelyezkedik, letelepedik, letelepszik, leroskad, leteszi magát, leereszkedik, leteperedik (tájnyelvi), levacáholódik (tájnyelvi), lerogyik
 • lecsücsül, lekuporodik, lekucorodik
 • lehuppan, letottyan, leteszi a fenekét (bizalmas), leteszi a seggét (durva), leteszi a csendest
 • (rabként): eltölt, kitölt, letölt, kiül (tájnyelvi)
 • leülepedik, leülepszik, leszáll, lerakódik, megtisztul, letisztul, megszáll (tájnyelvi)
 • (bor, must) meghiggad (tájnyelvi)
 • (vihar): elül, lecsendesedik

kotor

ige
 • kikapar, túr, mélyít, váj
 • söpör, félretol
 • kutat, kotorászik, turkál, matat, kapirgál

majoránna, majoranna

főnév
 • pecsenyevirág

munkabíró

melléknév
 • munkaképes, egészséges, dologbíró (tájnyelvi), magabíró (tájnyelvi), dologképes (tájnyelvi), győző (tájnyelvi), győzős (tájnyelvi)
 • tetterős, erős, energikus