kiskocsma szinonimái

főnév
 • étkezde, kifőzés, kifőzde, zöldvendéglő, csehó (szleng), lebuj (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elsikkaszt

ige
 • eltulajdonít, elidegenít, eltüntet, elvesz, ellop, elemel, elkaparint, elcsen (bizalmas), zsebre tesz, elcsakliz (bizalmas), elsinkófál (bizalmas), elsuvaszt (tájnyelvi), elmismásol (bizalmas), ellappant (régies), elcsíp (régies), elmarkol (régies), lenyúl (szleng), elsavanyít (tájnyelvi), elsikampol (tájnyelvi), elcigányol (tájnyelvi), elföldel (tájnyelvi), eltökít (tájnyelvi)

érzik

ige
 • érződik, érezhető
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiskocsma szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kijut

ige
 • kiér, kiérkezik, kimegy (tájnyelvi)
 • kivergődik, kievickél, kikecmereg, kikászálódik (bizalmas), kikeveredik, kilábal, kimászik, kikerül, kiszabadul, kifejtődik (tájnyelvi), kikepesztet (tájnyelvi), kivackolódik (tájnyelvi)
 • kilyukad (valamire)
 • (valakinek valamiből): részesül (valamiben), bőven jut

kalász

főnév
 • füzérvirágzat
 • gabonafej, fej, búzafő, buga

jobbra-balra

határozószó
 • erre-arra, ide-oda, itt-ott
 • mindenütt, mindenfelé, mindenhol, mindenhon (tájnyelvi)

húzódzkodik

ige
 • kapaszkodik, fogódzkodik, fogózkodik
 • (tájnyelvi): húzódozik, vonakodik

kiosztás

főnév
 • szétosztás, elosztás, juttatás, kiutalás, átadás, kiadás, kézbesítés, szétszórás, kiszámlálás (régies), kivetés (régies)

korsó

főnév
 • kancsó, köcsög, amfora (idegen), butykos, bugyka (régies), gambács (tájnyelvi)
 • söröskorsó, söröskancsó, krigli (bizalmas), ibrik (tájnyelvi)
 • vizeskorsó

találomra

határozószó
 • vaktában, véletlenül, ösztönösen, ötletszerűen, látatlanban, látatlanul, gondolomformán (tájnyelvi), blindre (bizalmas), vabankra (szleng), a vak világba

harmonikus

melléknév
 • összhangzatos, összehangzó, összecsengő, dallamos, melodikus, kellemes
 • kiegyensúlyozott, békés, egyetértő, összehangolt, összeillő, passzoló (bizalmas), zavartalan, problémátlan, konfliktusmentes, zökkenőmentes, felhőtlen, jó

hamar I.

határozószó
 • gyorsan, szaporán, frissen, hamarjában, csakhamar, hamarosan, mielőbb, nemsokára, korán, hirtelen, azonnal, tüstént, sebtében, máris, rögtön, késedelem nélkül, lóhalálában, nyomban, egykettőre, rövid úton, legott (régies), mindjárt, teketória nélkül (bizalmas), ízibe (tájnyelvi), hanyatt-homlok, villámsebesen, melegében, hevenyében, jókor, ripsz-ropsz, hippre-hoppra (tájnyelvi)
 • könnyen (felejt) Sz: míg egy tojás megsül

eredő

főnév
 • rezultáns (szaknyelvi)
 • okozat

háztáji

főnév
 • kiskert

könyörület

főnév
 • szánalom, részvét, együttérzés, sajnálat, szánakozás, könyör (régies)
 • kímélet, megbocsátás, bocsánat, bűnbocsánat, irgalom, irgalmasság, kegy, kegyelem, könyörületesség, szemhunyás (választékos), felmentés, feloldozás, elnézés, belátás, nagylelkűség, jóakarat, jótétemény, engedelem (régies), emberiesség

kürtöl

ige
 • trombitál, tülköl, dudál, szirénázik, tutul (tájnyelvi)
 • híresztel, kidobol, nagydobra ver, fennen hirdet

agyhártyagyulladás

főnév
 • meningitis (szaknyelvi), periencephalitis (szaknyelvi)

melenget

ige
 • melegít, hevít, forral
 • (gondolatot, érzést): forgat, ápol, dajkál, dédelget (bizalmas), érlel, táplál

marhaság

főnév
 • hülyeség, ostobaság, bolondság, butaság, zöldség (bizalmas), sületlenség, zagyvaság, badarság, balgaság, őrültség, képtelenség, dőreség, ökörség (durva), szamárság, csacsiság, baromság (durva), állatság (durva)
 • tréfa, vicc, hülyéskedés

kisöpör

ige
 • felsöpör, kitakarít, kitisztít, megtisztít, kihárint (tájnyelvi)
 • elsöpör, elhajt, elsodor, magával sodor, eltávolít

kihantol

ige
 • kiás, exhumál, kiföldel, előkapar

komolytalan

melléknév
 • éretlen, meggondolatlan, megfontolatlan, kiforratlan, megbízhatatlan, felelőtlen, gyerekes, gyermekes, gyermeki, gyermeteg, könnyelmű, kelekótya, széllelbélelt, link (szleng), kajla, szélhámos, játékos, bohó
 • felületes, felszínes, megalapozatlan, semmitmondó, üres

majoránna, majoranna

főnév
 • pecsenyevirág

kitol

ige
 • kimozdít, kihúz, kivon, kijuttat, kitaszít, kituszkol
 • kinyom (súlyt), kiszorít (súlyt)
 • kidug, kiölt (nyelvet)
 • (mozdony, szerelvény): kitolat, kijár
 • kinyom, kiszúr, kilök
 • elhalaszt, meghosszabbít, késleltet, elnapol, halogat, elodáz, későbbre tesz, haladékot ad, húz-halaszt, prolongál, felfüggeszt
 • (bizalmas): rászed, megtréfál, elbánik (valakivel), kifog (valakin), kiszúr (valakivel), kibaszik (valakivel) (durva), túljár az eszén (valakinek), kibabrál (bizalmas), kikukoricáz (tájnyelvi), csőbe húz (szleng), kifírundcvancigol (bizalmas), kibábozik (tájnyelvi), kibagózik (tájnyelvi), kibigéz (tájnyelvi), kikutyapicsáz (tájnyelvi)

kaparás

főnév
 • horzsolás, karcolás, karmolás, karistolás
 • macskakaparás, firka, firkálás
 • méhkaparás, abortusz, küret

koordinál

ige
 • összeegyeztet, összehangol, szinkronba hoz, harmonizál, megszervez, irányít, igazgat

maradi

melléknév
 • elmaradott, begyepesedett, megcsontosodott, megmerevedett, vaskalapos, konzervatív, korlátolt, reakciós, haladásellenes, retrográd (szaknyelvi), csáklyás (régies), ósdi (nézet), copfos (régies), ortodox, régi vágású, ódivatú, provinciális