katasztrófa szinonimái

főnév
 • szerencsétlenség, csapás, vész (régies)
 • összeomlás, romlás, tönkremenés
 • pusztulás, halál
 • tragédia, kataklizma (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zsidó II.

főnév
 • (régies): kereskedő, kalmár, boltos

búvóhely

főnév
 • rejtekhely, menedék, menedékhely, fedezék, kuckó, mentsvár
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a katasztrófa szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kabát

főnév
 • anorák, dzseki
 • felöltő
 • kiskabát, zakó, zubbony, dolmány, dóka (régies), ujjas (tájnyelvi), bujka (tájnyelvi), szokmány (tájnyelvi), mándli (tájnyelvi)
 • blézer

hús

főnév
 • pecsenye
 • (szleng): nő

hon

főnév
 • (választékos): haza, pátria (választékos), szülőföld, szülőhely, anyaország
 • (régies): otthon, lakhely, lakóhely, hajlék, lakás

hamarosan

határozószó
 • nemsokára, egykettőre, hamar, csakhamar, mihamarabb, mindjárt, azonnal, rövidesen, előbb-utóbb, kisvártatva, hamarocskán (tájnyelvi), közelesen (tájnyelvi), hamarost (tájnyelvi)

káplán

főnév
 • segédlelkész, papsegéd (régies), papbojtár (régies), fiókpap (tájnyelvi)
 • (régies): udvari pap (régies)

kibök

ige
 • kiszúr (bizalmas), kilyukaszt, átszúr, átlyukaszt
 • kinyög, kikotyog (bizalmas), elköp (szleng), elmond, közöl

szárnyaszegett

melléknév
 • sebesült, sérült
 • letört, csalódott, levert

gázóra

főnév
 • gázmérő, gázfogyasztásmérő

függő II.

főnév
 • fülbevaló, fülönfüggő (régies), függelék, csörzs (régies), csingilingi, csillenge (régies), csüngő, mütyürke, mütyür, fütyölék (régies), fürtözet (régies), fityegő, zsuzsu (régies)
 • (szaknyelvi): szállítómű, rázócsúszda
 • mérőón, függőón

elforgácsol

ige
 • szétforgácsol, elgyalul, eldarabol, elfarigcsál (tájnyelvi), elaprít (tájnyelvi)
 • elfecsérel, elapróz, aprópénzre vált

görény

főnév
 • petymeg
 • (szleng) (jelzőként is): rohadék (durva), tróger (durva), mocsok (durva)

kifizetődő

melléknév
 • gazdaságos, jövedelmező, hasznot hajtó, rentábilis (szaknyelvi), hálás, gyümölcsöző, előnyös, hasznos, produktív

kitüntet

ige
 • megjutalmaz, díjaz, koszorúz (régies), dekorál (régies), elismer
 • megtisztel, kegyel, szimpatizál, favorizál, megkülönböztet (valakin)

másfelé

határozószó
 • máshová, másmerre (bizalmas)
 • máshol, másutt, egyebütt (tájnyelvi)

lakóhely

főnév
 • lakhely, domicilium (régies)
 • cím, lakcím
 • lakás, otthon, ház, szállás, hajlék, lak, kégli (szleng), rezidencia (idegen)

katonai

melléknév
 • hadügyi, hadi, honvédelmi, fegyveres
 • háborús, militáris
 • kincstári

jövedelemadó

főnév
 • személy-keresetadó (régies), személyi jövedelemadó

keserűség

főnév
 • fanyarság
 • keserv, bánat, búbánat, bú, búsongás, búsulás, búslakodás, mélabú, szomorúság, kiábrándultság, rosszkedv, búskomorság, elkeseredettség, kesergés, siralom, jajpanasz, jajgatás, sival (tájnyelvi), üröm, ürömpohár, epeség (régies)
 • szívfájdalom, gyász, kín, megpróbáltatás
 • bosszúság, sérelem, kellemetlenség

külön-külön

határozószó
 • egyenként, egyedenként, fejenként, egyedileg, személyesen, egyesleg (tájnyelvi), szálanként, darabonként, egyénenként, egyesével, külön, ki-ki

kelme

főnév
 • szövet, ruhaszövet, textil, textília, anyag, ruhaanyag, ruhánakvaló, ruháravaló, hozzávaló, méteráru

idegenszerűség

főnév
 • egzotikum (idegen), barbarizmus (régies)
 • különbözőség, szokatlanság
 • magyartalanság

kezdő I.

melléknév
 • tapasztalatlan, gyakorlatlan, tejfelesszájú, zöldfülű, újdonsült, járatlan, tanuló, debütáns (idegen), újsütetű, kiforratlan

lakáj

főnév
 • komornyik, inas, belső inas, szolga, cseléd
 • bérenc, kiszolgáló, csatlós, talpnyaló (pejoratív)