leánykérés szinonimái

főnév
 • megkérés, háztűznéző, nászkérés (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elkel

ige
 • elfogy, gazdára talál
 • szükséges, helyénvaló, kell

átlép

ige
 • áthalad, átmegy, keresztülmegy, túljut, keresztüllép, átlábol (tájnyelvi), általmegy (tájnyelvi)
 • kilép, elszakad (valahonnan)
 • átigazol, átszerződik
 • (szabályt): áthág, megsért, megszeg, keresztülhág, általhág, túllép
 • (életkort): betölt, elér
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a leánykérés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kuruc

melléknév, főnév
 • ellenálló, rebellis (régies), ellenzéki
 • (régies): dacos, nyakas, konok
 • (szleng): kurva (durva), prostituált, szajha

kitoloncol

ige
 • eltávolít, kiutasít, kitilt, kitelepít, kilakoltat, kitesz, száműz, számkivet, kizsuppol, zsuppon visz ki (régies), deportál, internál (idegen)

királyfi

főnév
 • herceg, trónörökös

ken

ige
 • mázol, maszatol, fen, ken-fen, kenceficél (tájnyelvi)
 • fest (régies), meszel
 • olajoz, zsíroz, vajaz
 • dörzsöl, dörgöl
 • (tájnyelvi): nyomkod, masszíroz
 • veszteget, lepénzel, dug (kenőpénzt), jattol (szleng), smírol (bizalmas)

láncol

ige
 • köt, megköt, erősít
 • összeköt, kapcsol
 • magához fűz
 • kettliz (szaknyelvi)

lezüllik

ige
 • elzüllik, lesüllyed, lecsúszik, lealacsonyodik, lealjasodik Sz: elmerül a fertőben

tündér

főnév
 • szépasszony (régies), péri (idegen), villi (idegen), szilfid (régies), szellemlény (régies), tünemény (régies), lidérke (régies), delinke (tájnyelvi)
 • (jelzőként): bájos, kedves, jóságos
 • varázslatos, tündéri, elbűvölő, elbájoló
 • (jelzőként): változékony, tünékeny, színmutató (régies)

iskolázatlan

melléknév
 • tanulatlan, képzetlen, analfabéta, írástudatlan
 • gyakorlatlan, tapasztalatlan, pallérozatlan, tudatlan, műveletlen, kulturálatlan, üresfejű, faragatlan, közönséges, primitív, tuskó (bizalmas)

ingadozás

főnév
 • bizonytalankodás, bizonytalanság, habozás, tétovázás, határozatlanság, hullámzás, kétség, kiegyensúlyozatlanság, változás, kétkedés, eltérés, következetlenség, fluktuáció (idegen), labilitás (idegen), hezitálás
 • dülöngélés, tántorgás, támolygás, imbolygás
 • oszcillálás (szaknyelvi)

ficsúr

főnév
 • uracs (régies), piperkőc, divatfi, dendi (régies), gigerli (régies), aranyifjú, világfi, lion (régies), arszlán (régies), bájgúnár

jegyespár

főnév
 • mátkapár Sz: kozmás szagúak

lösz

főnév
 • sárgaföld

megcsúnyul

ige
 • elcsúnyul, elcsúful, elformátlanodik, elformádzik (tájnyelvi), megrusnyul (tájnyelvi)

bástya

főnév
 • védőbástya, bástyatorony, védőmű (szaknyelvi), védmű (szaknyelvi), védfal (régies), várszög (régies), rondella, fokvár (régies), torony
 • védelmező, támasz

nyomor

főnév
 • ínség, nélkülözés, szükség, szűkölködés, szegénység, koldusszegénység, éhínség, nincstelenség, mizéria (bizalmas), nyomorúság, kín, sínylődés, tengődés, sanyarúság, ágrólszakadtság, baj, éhezés
 • nyomorgás, nyomorhelyzet, tömegnyomor, pauperizmus (idegen)
 • csapás, megpróbáltatás, szorultság Sz: Kun László szekere

mígnem

kötőszó
 • amíg, végül

lebernyeg

főnév
 • (régies): köpeny, köpönyeg, kabát, körgallér, malaclopó (tréfás)
 • lebeny, toka, mál (régies)
 • leffentyű

kulminál

ige
 • tetőzik, tetőpontra hág
 • delel
 • kicsúcsosodik

lépdel

ige
 • lép, lépked, lépeget, lépik (tájnyelvi), jár, megy, ballag, ballagdál (tájnyelvi), battyog, slattyog (bizalmas), bandukol, baktat, cammog

mert

kötőszó
 • merthogy, minthogy, mivel, mivelhogy, miután, hiszen, ugyanis

légitámadás

főnév
 • bombázás, repülőtámadás

kivitel

főnév
 • árukivitel, kiszállítás, export
 • kivitelezés, megvalósítás, véghezvitel, teljesítés, végrehajtás
 • kiállítás, forma, kidolgozás, tálalás (bizalmas), külalak, külcsín

leteper

ige
 • lenyom, legyűr, legyőz, lefektet, lebír, leterít, maga alá gyűr, két vállra fektet, földre visz, földre penderít (tájnyelvi), elgyűr (tájnyelvi), lecsombolyít (tájnyelvi), legyürköl (tájnyelvi), lekavarint (tájnyelvi) Sz: földet fogat vele, két vállra fektet

mezőny

főnév
 • játéktér