szevasz szinonimái

módosítószó
 • szervusz!, szia! (bizalmas), csaó! (bizalmas), pá! (bizalmas), helló! (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

marad

ige
 • időzik, tartózkodik, lakozik (régies), múlat (régies), vár
 • reked (valahol), ragad (valahol), odamarad (tájnyelvi), elmarad (valahol)
 • megmarad, fennmarad
 • rámarad, rajtamarad, rajtaragad, hátramarad, visszamarad
 • megmarad, jut
 • halasztódik, elodázódik, elhúzódik

hívószám

főnév
 • telefonszám, szám, kapcsolási szám
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szevasz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szembeszáll

ige
 • felveszi a harcot, harcba száll, megmérkőzik, helytáll
 • dacol, ellenáll, szembehelyezkedik, szembefordul, ellenszegül, ellenkezik, opponál (szaknyelvi)

segédkönyv

főnév
 • jegyzet, segédlet, kalauz, segédanyag, kisokos (bizalmas), kézikönyv, vademecum
 • tankönyv

rövidkaraj

főnév
 • karmonádli (régies), sertéskaraj, sertésborda

ráadás

főnév
 • feladás, felsegítés, ráhúzás (bizalmas)
 • többlet, extra, pótlás, hozzátétel, megtoldás, megtetézés, kiegészítés, megszaporítás, növelés, hozzátevés, cók (régies), toldalékadomány (régies), szerzék (régies), nyomaték (régies)
 • ismétlés, újrázás, repeta (bizalmas)

szereplő II.

főnév
 • színész, aktor (régies), statiszta, figuráns (régies)
 • alak, figura

takar

ige
 • eltakar, elfed, eléáll
 • burkol, göngyöl, bugyolál
 • elborít, borít, ráterít, fed, befed, lep, belep
 • takargat, fedez, rejt, leplez, álcáz, palástol, kendőz, eldug, homályba burkol, elhallgat, kamuflál (régies)
 • (tájnyelvi): arat, betakarít, begyűjt, behord

parasztlázadás

főnév
 • parasztfelkelés, parasztháború

pad

főnév
 • padka, lóca, padszék (régies), (ház előtt) szakállszárító (régies), (templomi) stallum (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): padlás
 • (tájnyelvi): padló

meghoz

ige
 • elhoz, visszahoz, idehoz, hazahoz, átad, átnyújt, kézbesít
 • előidéz, okoz, kivált
 • eredményez, eredménnyel jár, vezet (valamihez)
 • gyümölcsözik, megterem
 • megalkot, kimond, létrehoz
 • vállal
 • (tájnyelvi): megad, megfizet, visszaad
 • (régies): tudósít, tudtul ad

penicilus

főnév
 • (régies): tollkés, zsebkés, bicska

tanév

főnév
 • iskolaév

terítő

főnév
 • takaró, lepel, ágytakaró, huzat, borítás, kendő, fedőponyva, pléd
 • abrosz, asztalkendő, asztalterítő
 • (régies): ravatal
 • (régies): asztalnok (régies), étekosztó (régies), tálnok (régies)

háziasít

ige
 • domesztikál, megszelídít, befog, betör

viszonylag

határozószó
 • aránylag, többé-kevésbé, relatíve (választékos), hozzávetőleg

útszéli

melléknév
 • út menti, útféli (régies)
 • ízléstelen, közönséges, alpári, durva, goromba, ocsmány, ordináré, triviális (régies), vulgáris, faragatlan, bárdolatlan
 • trágár, obszcén, vaskos
 • erkölcstelen, jellemtelen, gátlástalan, aljas, elítélendő

szigetelő

főnév
 • izolátor (idegen), tömítő

széljegyzet

főnév
 • jegyzet, észrevétel, annotáció (szaknyelvi), glossza, kommentár, ceruzaforgács (régies)

szövegel

ige
 • (szleng): beszél, dumál (szleng), nyomja a sódert (szleng), locsog, süketel (szleng), veri a nyálát (szleng), pofázik (bizalmas)

uszkár

főnév
 • pudli

szít

ige
 • (tüzet): éleszt, gerjeszt, fellobbant, lángra lobbant
 • (indulatot, mozgalmat): kelt, élez, fokoz, gerjeszt, táplál Sz: olajat önt a tűzre
 • (régies): húz (valakihez), vonzódik, hajlik (valakihez)

serkent

ige
 • késztet, ösztönöz, doppingol, buzdít, biztat, bátorít, sarkall, ösztökél, nógat, noszogat, sarkantyúz, hajt, motivál, inspirál(választékos)(szleng)
 • élénkít, ébreszt, stimulál, izgat, frissít

szülés

főnév
 • világrahozatal, életadás, lebabázás, lebetegedés
 • fialás, kölykedzés, ellés
 • megalkotás, létrehozás
 • előállítás, megteremtés

utókor

főnév
 • későbbi nemzedék, posteritas (idegen), jövő