kézenfekvő szinonimái

melléknév
 • nyilvánvaló, természetes, egyértelmű, magától értetődő, szemmel látható, kézzelfogható, napnál világosabb, kétségtelen, evidens

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bevonat

főnév
 • borítás, burok, burkolat, kéreg, takaró, huzat
 • firnisz (tájnyelvi), lepedék, zománc, lakkréteg, politúr (szaknyelvi), fénymáz, lenolajkence, glazúr (tájnyelvi), film, futtatás
 • máz, cukorbevonat, cukorjég, cukormáz, tortabevonat

eszközöl

ige
 • szerét ejti, kivitelez, megtesz, megejt, végrehajt, véghezvisz, megvalósít, végbevisz, elvégez, foganatosít, perfektuál (idegen), effektuál (idegen), közreműködik, közbenjár (valakiért), létrehoz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kézenfekvő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kényelmetlen

melléknév
 • célszerűtlen
 • kellemetlen, terhes, kényes, zavaró, feszélyező, ciki (szleng), kínos, bosszantó, idegesítő, irritáló

ipariskola

főnév
 • tanonciskola (régies), iparitanuló-iskola, szakiskola

illemhely

főnév
 • vécé, WC, toalett, mosdó, félreeső hely, árnyékszék (régies), klozet (bizalmas), reterát (régies), budi (szleng), szükséghely (tájnyelvi)

helyes

melléknév
 • hibátlan, jó, igaz, szabatos, tökéletes, korrekt, pontos, kifogástalan
 • helyénvaló, helytálló, jogos, indokolt, megokolt, szabályszerű, szabályos
 • illő, megfelelő, szükséges, célszerű, célravezető, kívánatos, ajánlatos, időszerű, kellő
 • szép, bájos, csinos, kedves, rokonszenves, szemrevaló, hercig (bizalmas), helyre (tájnyelvi), takaros
 • úgy van, igen, rendben, stimmel, stimmt (bizalmas), oké (bizalmas), okszi (bizalmas), rendicsek (bizalmas)

kérvényez

ige
 • kérelmez, kér, folyamodik, igényel, instanciázik (régies), instál (régies), felterjeszt

kirobban

ige
 • felrobban, szétrobban, levegőbe repül, explodál
 • előtör, kitör, felszínre tör
 • (háború) kitör
 • felzúg, felharsan, felmorajlik
 • indulatba jön, dühbe gurul, haragra gerjed
 • kitudódik, kipattan

szétterül

ige
 • széjjelterül, elterül, szétömlik, szétárad, szétterjed, elszertül (tájnyelvi)

gyógyfürdő

főnév
 • termálfürdő, hévfürdő (régies)

gumiabroncs

főnév
 • autógumi, kerékgumi, köpeny, légabroncs, pneumatik, kerékabroncs, kerékköpeny, külső (bizalmas)

előnyös

melléknév
 • jutányos, jövedelmező, gazdaságos, gyümölcsöző, kifizetődő, nyereséges, kedvező, hasznot hajtó, hasznos, rentábilis (szaknyelvi), termelékeny, produktív, hathatós, célravezető, célszerű
 • kedvező, tetszetős, vonzó, kellemes, hívogató, megnyerő, rokonszenves, szerencsés, üdvös, alkalmas, jótékony hatású, kecsegtető

hahota

főnév
 • nevetés, kacaj, kacagás, hahotázás, röhögés (bizalmas)
 • derültség

kiszuperál

ige
 • kiselejtez, kidob, kimustrál, eldob

kovász

főnév
 • élesztő
 • csiriz
 • hajtóerő

meghívott

főnév, melléknév
 • vendég, látogató, vizitátor (tájnyelvi), hospitáló (idegen), vizitelő (régies), hivatalos

lenéz

ige
 • letekint, lepillant, alánéz, alátekint, lesandít, lebukkant (bizalmas)
 • lemásol, leles, elles, lelop, lepuskáz (bizalmas), indigózik (szleng), kancsalít (szleng), lekopíroz, lekoppint (szleng), lekottáz (szleng), kukkerol (szleng), kuksizik (szleng)
 • lebecsül, alábecsül, ócsárol, lefitymál, megvet, leköp, lekicsinyel, lekezel, lemosolyog, kiröhög, lesajnál (szleng), fütyül (valakire), fumigál Sz: a csizmáját se törölné bele; a sáros cipőjét se törülné belé; annyiba se veszi, mint a köpését; annyira becsül, mint a téli agárt; fölényesen kezel; huszonnyolcra vesz (szleng); kutyába se veszi; leereszkedően bánik (valakivel); levegőnek néz; magas lóról beszél; magasról szarik rá (durva); pillantásra se méltat; semmibe vesz; úgy néz rá, mint a lúd a piros kukoricára
 • lelátogat, leutazik, leruccan (bizalmas), leugrik (bizalmas)

kézi

melléknév
 • kézzel végzett, manuális (idegen), kézzel hajtott
 • hordozható

kelme

főnév
 • szövet, ruhaszövet, textil, textília, anyag, ruhaanyag, ruhánakvaló, ruháravaló, hozzávaló, méteráru

kiközösít

ige
 • kizár, kitaszít, kiűz, kiátkoz, kirekeszt, törvényen kívül helyez, egyházi átokkal sújt, exkommunikál (idegen), proskribál (idegen), diszkvalifikál (idegen)
 • kivet (közösségből), kitagad, kikerget, kiutasít, kidob, kitesz, kirak, kitúr, kiutál, kiszorít, kitilt, kitoloncol, kigolyóz (szleng)

lejtős

melléknév
 • lankás, ereszkedő, rézsútos, dőlt, ferde, menedékes (tájnyelvi), csapinós (régies)

kidob

ige
 • kihajít, kivet, kizuhint, kiszór, kihajigál, ejiciál (idegen), kilök
 • kiselejtez, félredob, eldob, kiszuperál (bizalmas), kimustrál
 • kipenderít, kiakolbólít, kiebrudal, lapátra tesz (szleng), kigór (tájnyelvi), kivág, kibillent, kirúg (bizalmas), eltanácsol, kitessékel, eltávolít, kituszkol, kizavar, kipaterol (bizalmas), elzargat (tájnyelvi), kiutasít, kirepít, kilódít, elbocsát, elküld, kilakoltat Sz: ajtót mutat (valakinek); kiad rajta, mint eb a taligán; kiad vkin, mint a pataiak a szőrön; kiadja a nyargalót vkinek; kiadja az útját; kiteszi a szűrét; kivágja, mint a taknyot; megmutatja, hol csinálta az ács az ajtót; ebrúdra tesz; ebrúdon hány ki

iskoláztat

ige
 • taníttat, iskolába járat, képeztet, neveltet
 • (facsemetét) nevel

kinő

ige
 • kibújik, kisarjad, kisarjadzik, kikel, kihajt, kicsírázik, fakad, megered, szárba szökken, meggyökeresedik
 • megnő, megindul, kifejlődik, előbukkan, kiütközik, kiserked (tájnyelvi)
 • túlhalad, túljut, kijut (valamiből)
 • (kinövi magát vmivé): fejlődik (valamivé)
 • (valamiből): létrejön, kifejlődik, kialakul

lemaradás

főnév
 • elmaradás, hátramaradás, visszamaradás
 • hátrány, kiesés, restancia (bizalmas), retardátum (idegen), hendikep