jurátus szinonimái

főnév
 • joggyakornok, ügyvédbojtár

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

irányár

főnév
 • tájékoztató ár, hozzávetőleges ár

összefér

ige
 • megfér, megegyezik
 • összeillik, harmonizál, összepasszol (bizalmas), stimmel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jurátus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jaj II.

főnév
 • kín, fájdalom, panasz, nyomor

hív, hí

ige
 • szólít, rendel, hivat, idéz, invitál, meghív, szól, kér, odaint, odafüttyent, odacsődít, küld (valakiért), értesít, odacitál, kittyeget (tájnyelvi)
 • (munka): vár, csábít, csalogat, szólít, vonz, késztet (valamire), sürget (valamire)
 • felhív, telefonál, csörög (valakinek) (bizalmas), jelentkezik
 • nevez, elnevez, megnevez, keresztel, címez, szólít
 • említ
 • (szaknyelvi): aduz, aduzik, játszik
 • előhív (fényképet)

here2

főnév
 • (pejoratív): naplopó, ingyenélő, könnyenélő, semmirekellő, mihaszna, léhűtő, élősdi, élősködő, parazita, potyaleső, kapa-kaszakerülő (tájnyelvi), napnál fűtő (bizalmas), semmittevő, dologtalan, munkakerülő

gyűlölködik

ige
 • ellenségeskedik, haragoskodik, fenekedik (régies), acsarkodik, ellenkedik (régies), piszkálódik, háborúskodik, viszálykodik, ingerkedik, kötekedik, civakodik

jobboldali

melléknév, főnév
 • konzervatív, maradi, haladásellenes (szaknyelvi), reakciós

kér

ige
 • kíván, könyörög, kunyerál, pitizik, instál (régies), kérlel, rimánkodik, esdekel, esd, esedezik, eseng (választékos)
 • felszólít, felhív, figyelmeztet
 • felkér, megkér
 • hívat, hozat, rendel
 • kérvényez, kérelmez, igényel, folyamodik, apellál (régies), petíciózik (választékos), instanciázik (tájnyelvi)

sült II.

főnév
 • sült hús, pecsenye, flekken (idegen), parázsolt (régies)

főnyeremény

főnév
 • fődíj
 • előny, nyereség, haszon

folyamodik

ige
 • (valamiért): kér, pályázik, kérelmez, apellál, kérvényez, fordul (valakihez), esedezik, könyörög, fellebbez, kérelmet terjeszt elő, benyújt, instanciázik (régies), peticionál (régies)
 • (valakihez): felhasznál, alkalmaz

ejtőernyős

főnév
 • deszantos (szaknyelvi), ejés (szleng)

gála

főnév
 • gálaruha, díszruha, díszegyenruha, ünneplő, ünneplőruha
 • ünnepi dísz, pompa
 • gálaműsor, díszünnepély, ünnepély, fogadás, díszbemutató

késés

főnév
 • késedelem, elmaradás, hátramaradás, lemaradás, késedelmeskedés, fennakadás, késlekedés, feltartóztatottság, mulasztás, időzés, időmúlatás
 • eltolódás, halasztás, időveszteség, hátrány

kimozdul

ige
 • kilép, kijön
 • kiruccan, elutazik
 • kibillen, kimoccan, kilendül, kicsusszan, kibiccen, kicsuklik (tájnyelvi), kibicsaklik, kifordul, kirándul, kijön a helyéről

lovagias

melléknév
 • udvarias, előzékeny, figyelmes, tapintatos, szolgálatkész, gáláns, kedves, szívélyes, szíves, segítőkész, készséges, nobilis (idegen)
 • becsületbeli (ügy)

között

névutó
 • közt, közepette, közében, közepén, közben, környezetében, közbül (tájnyelvi)

kába

melléknév
 • kábult, bódult, mámoros, kótyagos, szédelgő, tántorgó, álmos, narkotizált (szaknyelvi), gagyós (tájnyelvi), bóka (tájnyelvi), zavart
 • eszméletlen, öntudatlan, ájult, alélt
 • ostoba, balga, buta, hóbortos, eszelős, füves, tébolyodott, eszefordult (tájnyelvi) Sz: olyan, mint a szédült liba

ízelítő

főnév
 • kóstoló, mutató
 • előétel, étvágyfalat, zakuszka (idegen)
 • szemelvény, mutatvány

kázus

főnév
 • eset, esemény, dolog, ügy

közeledik

ige
 • közeleg, jön, közelít, érkezik, odatart, következik, küszöbön áll
 • barátkozik (valakivel), ismerkedik (valakivel)

kámzsa

főnév
 • (régies): csuha
 • ruha
 • csuklya, kapucni, kápa (régies), cappa (idegen)
 • (régies): ing

holott II.

határozószó
 • (régies): ahol, amelyen, amelyben

kéményseprő

főnév
 • kéménykotró (tájnyelvi), kotró (tájnyelvi), füstfaragó (tájnyelvi)

közmondás

főnév
 • példabeszéd, szólásmondás, velős mondás
 • szólásmód (régies), szólás