iktatókönyv szinonimái

főnév
 • törzskönyv, iktató, lajstrom (régies), regiszter, napló

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kormányférfi

főnév
 • államférfi

csiszolatlan

melléknév
 • érdes, durva, egyenetlen, nyers, szögletes, darabos, megmunkálatlan, kidolgozatlan, matt (padló)
 • faragatlan, bárdolatlan, pallérozatlan, műveletlen, neveletlen, civilizálatlan, goromba, modortalan, durva, brutális, barbár, nyers, vad, otromba
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a iktatókönyv szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

húg

főnév
 • nőtestvér, lánytestvér, nővér
 • unokahúg

halottkém

főnév
 • halottvizsgáló, halálvizsgáló (tájnyelvi), halottmester (tájnyelvi), boncolóorvos

hagyomány

főnév
 • szokás, tradíció, konvenció (szaknyelvi), örökség
 • gyakorlat
 • (régies): hagyaték, örökrész, juss

fűlik

ige
 • fűl (választékos, régies)
 • bemelegszik, izzad, fülled
 • (tájnyelvi): megpenészedik, megromlik

idilli, idillikus

melléknév
 • boldog, derűs, irigylésre méltó, békés, ártatlan, meghitt, intim, bájos

jelen I.

melléknév
 • jelenlegi, mostani, napi, pillanatnyi, folyamatban levő

rögtönzés

főnév
 • improvizáció, impromptu (idegen), extemporizáció (régies), ötlet, hevenyészés, geg

félrehúz

ige
 • elhúz, széthúz, visszahúz, félrevon
 • (szájat): elfintorít, elbiggyeszt

felír, fölír

ige
 • följegyez, felvés, rögzít, leír, ráír, írásba foglal, összeír, lajstromoz, nyilvántart, katalogizál, regisztrál, feltüntet, megörökít
 • (orvos): rendel, előír, utasítást ad, meghagy, rendelkezik, javall, ajánl

demokráciaellenes

melléknév
 • antidemokratikus (idegen), zsarnok
 • jogtipró

fenyeget

ige
 • fenyegetődzik, fenyegetőzik, fenyít (régies), ijeszt, ráijeszt, ijesztget, riogat, rémisztget
 • sakkban tart
 • veszélyeztet, küszöbön áll, a levegőben lóg

jó nevű

melléknév
 • neves, híres, népszerű, kedvelt, keresett, tisztes, közismert, elismert

kén

főnév
 • kénkő (régies), sulfur (szaknyelvi), büdöskő (tájnyelvi)

lapít

ige
 • összenyom
 • hengerez, hengerel, simít, egyenget
 • (tájnyelvi): nyújt (tésztát)
 • lapul, rejtőzik, bújik, meghúzódik, meglapul, meghúzza magát, rejtezik (régies)
 • kushad (bizalmas), sumákol (tájnyelvi), sunnyog (tájnyelvi) Sz: csendes, mint a hernyó a levél alatt; hallgat, mint a nyúl a fűben; hallgat, mint a tyúk a gyomban; hallgat, mint a hugyó disznó; hallgat, mint az ördög a töklevél alatt; meghúzza magát, mint guta mellett a mennykő

kívül II.

névutó
 • kivéve, kivételével, eltekintve (valamitől)
 • mellett

illegalitás

főnév
 • törvénytelenség, jogtalanság, törvényellenesség

hozzátapad

ige
 • odatapad, rátapad, hozzásimul
 • hozzákapcsolódik, hozzáfűződik

iszlám

melléknév
 • mohamedán, muzulmán, moszlim

kitör

ige
 • kiüt, kivág, kitaszít, kitol, kimozdít
 • kijut, kinyomul, kiront, kirohan, kitódul, kiszabadítja magát
 • felbukkan, előbukkan, kiemelkedik (nyomorból)
 • kirobban, előtör, kicsap, feltör, felszökik, kiömlik, kilövell, kibugyog, kitódul, kiözönlik, kiáramlik, kizúdul
 • megkezdődik, megindul, feltámad, keletkezik, létrejön, jelentkezik (betegség), kirobban (háború), fellángol (harc), kiüt (tűz), beüt (tájnyelvi)
 • kifakad, felcsattan, felfortyan, felzúdul, felordít, kirobban, felhördül, dühbe gurul, haragra gerjed, indulatba jön, elveszti a türelmét

infekció

főnév
 • fertőzés, ragály, fertőzöttség, szennyezettség, métely (tájnyelvi)

hantáz

ige
 • összevissza beszél, fecseg, süketel, karattyol, hadovál, locsog, hetet-havat összehord, halandzsázik (bizalmas)
 • mellébeszél, hazudik, füllent, lódít, hasal

járás

főnév
 • menés, mendegélés, haladás, gyaloglás, séta, mozgás, lépés, kullogás, ballagás, kutyagolás, billegés, baktatás, kószálás, vándorlás, kódorgás, kóricálás
 • közlekedés, utazás
 • út, pálya, ösvény, csapás, menet
 • mozgásirány
 • távolság
 • működés, üzemelés, forgás, keringés
 • terület, kismegye

kivilágítás

főnév
 • fényár, díszkivilágítás, illumináció (választékos)