hozzájut szinonimái

ige
 • hozzáfér, hozzáférkőzik, kieszközöl, kimódol
 • elér, elnyer, megszerez, megkap, szert tesz, szerez, birtokába jut, beszerez, átvesz, elsajátít
 • időt szakít (valamire), időt talál (valamire), érkezése van (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

oroz

ige
 • lop, eltulajdonít, elemel, elcsen, szerez, tolvajol (tájnyelvi), elcsór (szleng), meglovasít (szleng)
 • plagizál

melegítő

főnév
 • tréningruha, mackóruha (régies), mackó (bizalmas), szabadidőruha, sportruha, jogging (idegen)
 • rezsó, villanymelegítő, radiátor, hősugárzó
 • ágymelegítő, villanypárna, termofor
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hozzájut szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hímes

melléknév
 • hímzett, hímezett, kivarrt (tájnyelvi), ékesített, sujtásos, zsinóros
 • színes, színpompás, tarka, cifra, ékes, virágos, díszes, díszített
 • (beszéd): megtévesztő, megejtő, mézesmázos, kertelő

gyötrődik

ige
 • kínlódik, vergődik, emésztődik, eszi magát, emészti magát, marcangolja magát, tépelődik, rágódik, őrlődik, epekedik, évődik (tájnyelvi), ölődik, szenved, kínokat áll ki, aggódik, vesztegeti a lelkét, sínylődik

gyakorol

ige
 • ismétel, tanul, tréningezik, treníroz, edz, egzecíroz (régies), próbál, gyakorolja magát, készül
 • gyakornokoskodik
 • előidéz, kelt, kifejt
 • folytat, űz
 • praktizál

fok2

főnév
 • lépcsőfok, grádics (régies)
 • állomás, szint
 • mérték, fokozat, erősség, grádus (régies)

holott II.

határozószó
 • (régies): ahol, amelyen, amelyben

intézkedés

főnév
 • eljárás, lépés, beavatkozás
 • rendszabály, utasítás, rendelet, szabályzat, határozat, végzés, rendelkezés, parancs, meghagyás, előírás, diszpozíció (szaknyelvi), regula (régies), ordré (régies)

rengeteg I.

melléknév
 • roppant nagy, óriási, felmérhetetlen, gigantikus, országos (tájnyelvi), tetemes, jókora, titáni, kolosszális (bizalmas)

felcsatol, fölcsatol

ige
 • felköt, fölerősít (valamit), feltűz, felkapcsol
 • magára ölt, felvesz

fecskefű

főnév
 • aranyfű, arannyal versengő, vérhullatófű, vérehulló fecskefű, vérrelharmatozó

csipeget

ige
 • csipdes, szemelget, csiperész (tájnyelvi), eszeget(szleng)

felkínál, fölkínál

ige
 • felajánl, offerál (régies), átnyújt, odaad, nyújt, odanyújt, odatart
 • áldoz, áldozatot mutat be
 • meghirdet

ismertető

főnév
 • prospektus, tájékoztató, plakát, falragasz, hirdetmény, reklám, recenzió (szaknyelvi), annotáció (szaknyelvi), katalógus, brosúra, szórólap

kamatoztat

ige
 • hasznosít, gyümölcsöztet, fruktifikál (régies), fiadztat, fialtat (tájnyelvi)

köztisztelet

főnév
 • tekintély, befolyás, erkölcsi súly, közbecsülés, közmegbecsülés, reputáció (idegen), renomé (idegen)

kinyúlik

ige
 • (anyag): kitágul, kifeszül, megereszkedik
 • elterül, kiterjed, elér, kiér, messzire terjed
 • meghal, elpusztul, kimúlik, elpatkol (durva), felfordul (durva), meggebed (durva), kipurcan (szleng), feldobja a talpát (szleng), beadja a kulcsot (szleng)
 • kiemelkedik, kiugrik, kimagaslik, kiáll, előrenyúlik, kiszögellik, kitolul, kitüremkedik, kihajlik, túlnyúlik (valamin)

hozzászólás

főnév
 • beleszólás, közbeszólás
 • észrevétel, hozzáfűznivaló, bírálat, vélemény, megjegyzés
 • felszólalás

hibás

melléknév
 • vétkes, bűnös, tettes, elkövető, hibáztatható, elítélhető, vitiosus (idegen), leveles (tájnyelvi)
 • helytelen, téves, szabálytalan, hamis, elhibázott, elvétett, eltévesztett, elrontott, eltolt (bizalmas), tökéletlen, pontatlan, kifogásolható, selejt, selejtes, meghibásodott, megrongálódott, romlott, irreguláris (szaknyelvi), abnormális, fonák
 • (tájnyelvi): sérült, fogyatékos, rokkant, nyomorék, csökevényes, természetellenes, torz, beteg, csonka, idomtalan, csámpás, csapott (tájnyelvi), cseberbelépkedő (tájnyelvi)
 • bolond (tájnyelvi), hibbant (tájnyelvi), öttűvelkötött (tájnyelvi), lökött (szleng), nyomott (szleng), gyagya (szleng), dilis, flúgos (szleng)

iktat

ige
 • beilleszt, besorol, befogad, behelyez, betold, bejegyez, lajstromoz (szaknyelvi), sorszámoz (szaknyelvi), jegyzékbe vesz, becikkelyez, kodifikál (idegen), anyakönyvez, regisztrál, nyilvántartásba vesz, elkönyvel
 • (régies): avat, beavat, vezet

kilét

főnév
 • (birtokszóként): személyazonosság, kivolt (régies)

huzakodik

ige
 • vitatkozik, veszekedik, civakodik, kötekedik, nyuzolkodik (tájnyelvi)
 • húzódozik
 • vonakodik

háború

főnév
 • hadviselés, háborúskodás, hadjárat, harc, csata, összecsapás, összeütközés, ütközet, hadakozás, küzdelem, vérontás, csatározás, csetepaté, villongás, conflagratio (régies)
 • viszály, civódás, pörlekedés, vita, torzsalkodás

indítókar

főnév
 • kurbli (bizalmas)

kínpad

főnév
 • kínzóeszköz, deres, kaloda