hint szinonimái

ige
 • szór, hullat, permetez, vet, dobál, szitál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

isteni

melléknév
 • istentől eredő, mennyei, szent, istenszerű, csodás, örök, felsőrendű
 • finom, remek, kitűnő, nagyszerű, felséges, csodálatos, óriási, pompás, pazar, kiváló, elsőrangú, gyönyörű, élvezetes, elbájoló, elbűvölő, angyali, tündéri

szántás

főnév
 • feltörés, ugarolás, túradék (régies)
 • barázda
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hint szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hazajön

ige
 • megjön, hazatér, hazaér, hazaérkezik, hazajut, hazakerül, hazalátogat, hazalát (tájnyelvi)

gőzöl

ige
 • párol, gőzzel kezel, dunsztol, inhalál
 • (tájnyelvi): gőzölög, párolog

gépfegyver

főnév
 • géppuska, golyószóró, géppityu (szleng), pukkancs, stukker (szleng), cselló (szleng), varrógép (szleng), maxim (régies)

fénytelen

melléknév
 • tompa, matt, homályos, fakó, megtört, sötét
 • (hang): fátyolos, megtört

hergel

ige
 • ingerel, piszkál, cukkol, heccel, szekál (bizalmas), szekíroz (bizalmas), frocliz, szurkapiszkál, bosszant, mérgesít, felhúz (bizalmas), cikiz (szleng), dühít, bőszít, izgat, loval, uszít, bujt, lázít Sz: borsot tör az orra alá; kihoz a sodrából

időszerű

melléknév
 • aktuális, korszerű, mai
 • alkalomszerű
 • opportúnus (idegen), küszöbön álló, esedékes, sürgős

rámol

ige
 • rakosgat, rendezget, rendez, rakodik, pakol (bizalmas), pakolászik (bizalmas), rendezkedik, takarít

fakó

melléknév
 • fénytelen, színtelen, színehagyott, elfakult, tompa, matt, halvány, napszítta, szürke, seszínű, hóka (tájnyelvi), kese (tájnyelvi), barna (régies), seprőszínű (régies), zsufa (tájnyelvi), savószín (tájnyelvi), vakszínű (tájnyelvi)
 • halovány, vértelen, vérszegény, sápadt, holtsápadt, falfehér, krétafehér, vérszegény
 • (régies): zavaros, vörhenyes
 • hamuszínű
 • kopott, viseltes, nyűtt, toprongyos, agyonmosott, szegényes
 • (tájnyelvi): vasalatlan
 • (hang): gyenge, homályos, fátyolos, elhaló, bágyadt

étkezés

főnév
 • evés, táplálkozás, kosztolás (bizalmas), lakomázás, lakmározás, falatozás, falás, zabálás (szleng), pofázás (szleng), habzsolás (pejoratív), eszegetés, majszolás, kanalazás, kajálás (szleng), zaba (szleng), asztaltevés (tájnyelvi), kosztolódás (tájnyelvi)

családias

melléknév
 • otthonos, bensőséges, meghitt, intim, bizalmas, barátságos, közvetlen, fesztelen, patriarkális, familiáris

fekvés

főnév
 • pihenés, heverés, alvás, feküvés (régies), feke (régies)
 • ágynyugalom (szaknyelvi)
 • betegség
 • helyzet, szituáció (szaknyelvi), elhelyezkedés, pozíció, környezet, situs (szaknyelvi)

illető II.

főnév
 • valaki, egy személy, egyvalaki
 • ember, pofa (szleng), pali (szleng), pasas (bizalmas), pacák (szleng), ipse (bizalmas)
 • nő, hölgy

jelentéstan

főnév
 • szemantika (szaknyelvi), szemasziológia (szaknyelvi), szemiotika (szaknyelvi)

kör

főnév
 • körvonal, karika, cirkulus (régies), kerekület (tájnyelvi)
 • körfordulat, körpálya
 • séta, út
 • menet, forduló, játszma, osztókör
 • rund
 • környék, környezet, tájék, terület, határ, körzet, hatókör
 • csoport, ismeretség, társaság, kompánia, banda, brancs (bizalmas), klikk (pejoratív)
 • egyesület, egylet, szakkör, klub, kaszinó

kifejezés

főnév
 • fordulat, szókapcsolat, kiszólás, kitétel, közhely, szólam, frázis, sablon, klisé, frazeologizmus (idegen), frazeológiai egység, terminus, szólásmód, szólásmondás, kibeszéd (tájnyelvi)
 • megnyilvánulás, kinyilvánítás, manifesztálódás (idegen)
 • ábrázolás, megjelenítés, bemutatás, jellemzés

híradó I.

melléknév
 • tudósító, értesítő, kikiáltó, hirdető, híresztelő
 • (szaknyelvi): híradós (század), távbeszélő (katona), távírász (katona), tyúkbeles (szleng), híres (szleng), prüntyögős (szleng), antennás (szleng)

hátsó I.

melléknév
 • hátulsó, hátul levő, hátul álló, posterior (idegen), hátulsó (tájnyelvi)
 • alattomos, fondorlatos, sötét, gonosz

hullámhossz

főnév
 • hullámsáv, frekvenciasáv

kibúvó

főnév
 • mentség, mentő ötlet, ürügy, kiskapu (bizalmas), visszaút, kifogás, kiút, trükk, expediens (idegen), köntörfalazás, csűrés-csavarás

hódító

melléknév, főnév
 • leigázó, erőszakos, annexiós (idegen), agresszív, támadó, terjeszkedő, rabló
 • megnyerő, vonzó, csábító, népszerű, nőcsábász, szoknyapecér (bizalmas)

gyaláz

ige
 • szid, szidalmaz, becsmérel, káromol, mocskol, piszkol (tájnyelvi), pocskondiáz, sárral dobál, pocskol (tájnyelvi), ócsárol, sérteget, szapul, rágalmaz, csepül, patvaroz (régies), dehonesztál (idegen), simfel (idegen), simpfel (idegen), diffamál (idegen), bemocskol, befeketít, rossz hírbe kever, a becsületébe gázol Sz: leszedi róla a szenteltvizet; egy krajcár ára becsületet se hagy rajta

hüvelykujj

főnév
 • hüvelyk, nagyujj, öregujj, bütyök (tájnyelvi), bütyökujj (tájnyelvi)

kiengesztelődik

ige
 • megbocsát, kibékül, lecsillapul, megenyhül